Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması

 

Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması'nın detayları aşağıda belirtilmiş olup başvurularınız için tıklayınız.

Yarışma Açıklaması

Organizasyon yapısını güçlendirerek tüm finansal süreçlerde kadın girişimcilere avantajlı hizmetler sunmak hedefiyle “Kadın Girişimci Bölüm Müdürlüğü”nü  kuran Halkbank, Üreten Kadının Bankası olmak ve ülkemizde  Kadın Girişimciliği oranını arttırmak misyonu ile hareket etmektedir.

Üstlendiği bu rolle kadın girişimciliği ekosistemine önemli bir katkı sağlayan ve girişimci kadınlarımıza destek olan Bankamız, şimdi de girişimci kadınları cesaretlendirmek, projelerini hayata geçirmelerine destek olmak amacıyla “Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması”nı organize ediyor.

7 coğrafi bölgemizden kadın girişimcilerin katılım göstereceği projede; inovasyon ve markalaşma ile ön plana çıkmış, bulunduğu yöreye katkı sağlamış, yöredeki diğer kadın girişimciler için ilham kaynağı olmuş, sıfır atık yaklaşımı ile öne çıkmayı başarmış veya bu nitelikleri ihtiva eden projeye sahip, sürdürülebilirlik yönünde somut adımlar atmış kadın girişimciler değerlendirilerek ödüllendirilecektir.

Yarışma Kategorileri

 

Yasal KOBİ tanımına göre Mikro İşletme olarak sınıflandırılan büyüklüğe sahip Kadın Girişimcilerin başvuru yapabileceği kategoridir.

Yarışmacıların kurulu şirketleri olması gerekmektedir.

Başvurular;

 • Etkili satış ve müşteri yönetimi,
 • Bulunduğu yörede yarattığı katma değer,
 • Ticari başarı,
 • Pazarlama konusunda farklılaşma,
 • Sıfır atık ve sürdürülebilirlik konusunda duyarlılık,
 • Toplumsal fayda yaratılması,
 • Ekonomiye yaptığı katkı,
 • Gerçek bir ihtiyaca çözüm üretmesi,
 • Özgün bir hikayesi ve iş fikri olması,
 • Oluşturduğu kadın istihdamı,
 • Geleceğe dönük hedef ve vizyonu olması,
 • Sürdürülebilir finansman yapısı,
 • Teknolojik gelişime açıklık,

konularında değerlendirme yapılacaktır. 

Jüri’nin değerlendirmesi sonucunda en başarılı ilk 3 mikro üretici kadına, detayları ödüller başlığı altında verilen nakdi ve ayni ödüller verilecektir.

Yasal KOBİ tanımına göre Küçük İşletme ve Orta Büyüklükteki İşletme olarak sınıflandırılan büyüklüğe sahip Kadın Girişimcilerin başvuru yapabileceği kategoridir.

Yarışmacıların kurulu şirketleri olması gerekmektedir. 

Başvurular;

 • Etkili satış ve müşteri yönetimi,
 • Bulunduğu yörede yarattığı katma değer,
 • Ticari başarı,
 • Pazarlama konusunda farklılaşma,
 • Sıfır atık ve sürdürülebilirlik konusunda duyarlılık,
 • Toplumsal fayda yaratılması,
 • Ekonomiye yaptığı katkı,
 • Gerçek bir ihtiyaca çözüm üretmesi,
 • Özgün bir hikayesi ve iş fikri olması,
 • Oluşturduğu kadın istihdamı,
 • Geleceğe dönük hedef ve vizyonu olması,
 • Sürdürülebilir finansman yapısı,
 • Teknolojik gelişime açıklık,

konularında değerlendirme yapılacaktır. 

Jüri’nin değerlendirmesi sonucunda en başarılı ilk 3 KOBİ üretici kadına, detayları ödüller başlığı altında verilen nakdi ve ayni ödüller verilecektir.

Bu kategoride Türkiye genelindeki 81 ili temsil eden yerel kadın kooperatifleri yarışacaktır.

Başvurular;

 • Etkili satış ve müşteri yönetimi,
 • Bulunduğu yörede yarattığı katma değer,
 • Ticari başarı,
 • Pazarlama konusunda farklılaşma,
 • Sıfır atık ve sürdürülebilirlik konusunda duyarlılık,
 • Toplumsal fayda yaratılması,
 • Ekonomiye yaptığı katkı,
 • Gerçek bir ihtiyaca çözüm üretmesi,
 • Özgün bir hikayesi ve iş fikri olması,
 • Oluşturduğu kadın istihdamı,
 • Geleceğe dönük hedef ve vizyonu olması,
 • Sürdürülebilir finansman yapısı,
 • Teknolojik gelişime açıklık,

konularında değerlendirme yapılacaktır. 

Jüri’nin değerlendirmesi sonucunda en başarılı ilk 3 Kadın Kooperatifine, detayları ödüller başlığı altında verilen nakdi ve ayni ödüller verilecektir.

Sıfır atık ve sürdürülebilirlik alanında ürün veya girişimleri olan, israfın önlenerek kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlayan, atık oluşum sebeplerini gözden geçirerek atık oluşumunu engelleyen veya minimize eden, atık oluşan durumlarda ise atığın toplanarak geri kazanımını sağlayan işletme sahibi kadın girişimcilerin başvuru yapabileceği kategoridir.

Sürdürülebilir Kalkınma amaçları arasında yer alan; nitelikli eğitim, toplumsal cinsiyet eşitliği, erişilebilir ve temiz enerji ile ortak bir çevre bilinci ile çalışan kadın girişimcinin projesi özel ödül ile desteklenecektir.

Katılım Koşulları

➔ Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması’na başvurular Bankamız web sitesi olan www.halkbank.com.tr üzerinden yapılacaktır.

➔ Başvuru, sitedeki Başvuru Formu’nun doldurulup  kaydedilmesi ile gerçekleşmiş olacaktır.

➔ Başvuru Formu ve varsa diğer dokumanlar Halkbank’a sadece online olarak www.halkbank.com.tr üzerinden iletilecektir.

➔ Adaylar başvurularını, başvuruyu takip eden 10 gün içerisinde güncelleyebileceklerdir. 

➔ Başvurularda muhatap, başvuran kurumdur. Projenin farklı aşamalarında birden fazla kurumun iş birliği varsa bunların formda katkıda bulunan diğer kurumlar olarak belirtilmesi gerekmektedir. 

➔ Katılımcı kurum ve/veya şahıs yarışmaya başvuru yaparken yarışma şartnamesini ve koşullarını, başvuru formunda yer alan verdiği bilgilerin doğruluğunu ve sunduğu dokümanların telifinin kendisi için bağlayıcı olduğunu kabul etmiş sayılır. Katılımcı tarafından verilen bilgilerin doğruluğu ve belgelerin telif hakkına dair Halkbank’ın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Ayrıca katılımcılar hak sahiplerinden veya üçüncü taraflardan telife dair gelebilecek her türlü hak iddiası ve talepler ile hukuki ve cezai işlemlerin muhatabının başvuran katılımcı kurum ve/veya şahıs olduğunu ve bu taleplerden doğan tüm sorumluluğun kendilerine ait olacağını yarışmaya yapacakları başvuru ile kabul etmiş sayılacaktır.

Değerlendirme

Başvurular, adayın finansal yapısı, oluşturduğu kadın istihdamı, bir ihtiyaca ürettiği çözüm ve ekonomiye yaptığı katkı ekseninde Bankamız tarafından değerlendirilecektir.

Değerlendirme sonucunda her kategori için 10’ar finalist jüriye sunulacaktır.

Jüri, her kategori için finalistler içerisinden ilk 3’ü ödüllendirecektir.

Ödüller

Mikro Üretici Kadın Girişimci Kategorisi

1.’lik Ödülü: 200.000 TL

2.’lik Ödülü: 150.000 TL

3.’lük Ödülü: 100.000 TL

KOBİ Üretici Kadın Girişimci Kategorisi

1.lik Ödülü: 250.000 TL

2.’lik Ödülü: 200.000 TL

3.’lük Ödülü: 150.000 TL

1.lik Ödülü: 200.000 TL

2.’lik Ödülü 150.000 TL

3.’lük Ödülü 100.000 TL

Sıfır atık ve sürdürülebilirlik alanındaki ürün ve hizmetleri ile farkındalık yaratan Kadın Girişimci veya Kadın Kooperatiflerine özel ödül verilecektir.

Tüm finalistlere, Halkbank Kadın Girişimci Akademisi tarafından kapsamlı girişimcilik eğitimleri verilecektir. 

Eğitim kapsamında Finansal okuryazarlık, Finansal Planlama ve Bütçeleme, Satış Pazarlama, Dijitalleşme ve E-Ticaret, Teşvik Mevzuat ve Vergi, İletişim Markalaşma ve Kurumsallaşma dahil 15 farklı kategoride içerik bulunmaktadır. 

Ayrıca yarışmaya katılan herkese talep edilmesi halinde “Temel Girişimcilik’’ konulu online eğitim hediye edilecektir.

Yarışmada ödül kazanan tüm katılımcılara 2022 yılı boyunca reklam ve tanıtım amacı ile kullanabilecekleri medya iletişim paketi takdim edilecektir.

Yarışmada ödül kazanan tüm katılımcılara, işletme faaliyetleri devam ettiği sürece, Bankamız İnternet ve Mobil Şubelerinden yapacakları Havale ve Eft işlemlerinden ücret alınmaması ile kredi kartı yıllık aidatı ve POS aidatı muafiyetini içeren Yaşam Boyu Bankacılık Hizmet Paketi sunulacaktır. 

Yarışmada ödül kazanan tüm katılımcılara, imalat sektöründe faaliyet göstermek amacı ile talep edebileceği 1.000.000 TL’ye kadarlık makine ve teçhizat alımını içeren, proje yatırımlarına ilişkin finansman desteği sağlanması amacıyla Bankamız mevzuatı dahilinde Proje Kredi Paketi limiti hazırlanacaktır. Bu kapsamda teknik ve mali görüş raporu hazırlanacak, projenin fizibilitesi Bankamız uzman ve mühendisleri tarafından da ölçümlenecektir. Proje kapsamında teknik ve mali danışmanlık desteği sunulacaktır. Proje raporu sonrasında net nakit akımı pozitif olan projelere Bankamız mevzuatı dahilinde kredi sağlanarak işletmenin büyümesine destek olunacaktır.

Halkbank Üreten Kadın Girişimci Yarışması’na Başvurular Nereden Yapılacak ve Ödül Töreni Ne Zaman Düzenlenecek?

Halkbank Üreten Kadın Girişimci Yarışması ödül töreni 08 Mart 2022 tarihinde İstanbul’da düzenlenecektir. Başvurular web sayfamız üzerinden 07.01.2022-12.02.2022 tarihleri arasında alınacaktır.

Nasıl Katılacağız?

Katılmak için “Kadın Girişimcilerimiz ve Kadın Kooperatiflerimizin”, web sitemizde yer alan başvuru formunu 12.02.2022 tarihi saat 12.00’ye kadar doldurarak başvuru yapabileceklerdir. Başvuruda değişiklik yapılabilecek son süre de 12.02.2022’dir. 

Kimler Katılabilir?

Ülkemiz için üretim ve istihdam sağlayan tüm Kadın Girişimcilerimiz ve Kadın Kooperatiflerimiz yarışmaya başvurabilirler.

Birden Fazla Kategoride Başvuru Yapılabilir mi?

Yarışmacılar sadece bir kez başvuruda bulanabilirler. Başvurular kategori olarak değil genel başvuru şeklinde olacaktır.

Yarışma Başvurusu Ücretli mi?

Yarışma başvuruları ücretsizdir.