Kadın Kooperatifleri Destek Paketi

Kadın Kooperatiflerinin desteklenmesi, sayısının arttırılması, finansmana erişimlerinin kolaylaştırılması, cesaretlendirilmesi ve teşvik edilmesi, faaliyetlerinde etkinliğin ve verimliliğin sağlanması amacıyla Türkiye’de ilk defa  “Kadın Kooperatifleri Destek Paketi” Bankamız tarafından oluşturulmuştur.

Kadın Kooperatiflerinin nakit krediden Bankacılık hizmetlerine kadar tüm ihtiyaçlarını kapsayacak şekilde hazırlanmış olan özel destek paketimiz ile üreten kadınlarımızın yanındayız.


Makine - Ekipman Alım Kredisi

Kadın Kooperatifleri’nin 1. el makine alım ihtiyaçlarını karşılamak için oluşturulmuştur. 

 • Ticaret Bakanlığı’nın KOOP-DES projesinden hibe desteği alan kooperatifler için hibe desteğine konu fatura tutarının KDV dahil azami %25’ine
 • Ticaret Bakanlığı’nın KOOP-DES projesi kapsamında hibe almayan kooperatifler için ise yeni makine alımlarında KDV dahil proforma fatura/kesin fatura/e-fatura vb. bedelinin azami %100’üne kadar  kredi desteği sunulmaktadır.
 • Azami kredi limiti KOOP-DES projesinden hibe desteği alan kooperatifler için azami 50.000 TL’dir.
 • KOOP-DES projesi kapsamında hibe desteği almayan kooperatifler için ise azami 200.000 TL‘dir.
 • Kredi vadesi; 6 ay anapara ödemesiz dönem olmak üzere azami 60 aydır.
 • Kredi, aylık eşit taksitli olarak kullandırılacaktır.
 • Ödemesiz dönem faizleri aylık veya 3 ayda bir tahsil edilecektir.

Ticari Araç Alım Kredisi

Kadın Kooperatiflerinin kamyon, kamyonet, panelvan, minibüs vb.ticari araç nitelikli motorlu taşıt alımları bu kredi kapsamında değerlendirilebilecektir.

 • Yeni (sıfır km) ticari araç alımlarında, aracın fatura bedelinin (ÖTV, KDV dahil, plaka, bandrol, tescil vs. masraflar hariç) azami % 80’ini kapsamaktadır.
 • İkinci el ticari araç alımlarında ise Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği’nce yayımlanan son Kasko Araç Değer Listesi’nde belirtilen tutarın azami % 50’si krediye konu edilebilecektir.
 • Azami kredi limiti 300.000 TL’dir.
 • Kredi vadesi 6 ay anapara ödemesiz dönem olmak üzere azami 60 aydır.
 • Kredi, aylık eşit taksitli olarak kullandırılacaktır.
 • Ödemesiz dönem faizleri aylık veya 3 ayda bir tahsil edilecektir.

İstihdam Destek Kredisi

Hali hazırda en az 2 kişi ve üzeri çalışan istihdam ettiğini SGK bildirgeleriyle belgelendiren ve 6 ay içinde en az ilave 2 kadın çalışan istihdam artışını taahhüt eden Kadın Kooperatifleri krediden faydalanabilir. 

 • İlave istihdam başına düşen kredi tutarı azami 25.000 TL, kredinin üst limiti azami 125.000 TL’dir.
 • Kredi vadesi 6 ay anapara ödemesiz dönem olmak üzere azami 36 aydır.
 • Kredi, aylık eşit taksitli olarak kullandırılacaktır.
 • Ödemesiz dönem faizleri aylık veya 3 ayda bir tahsil edilecektir.

İşletme Kredisi

Kooperatiflerin sergi, fuar katılım harcamaları, marka, patent ve tescil harcamaları, faturaya bağlı; hammadde, yardımcı madde, ticari mal alımları ile operasyonel sair harcamaları, emtia ve yardımcı madde alımına yönelik işletme sermayesi ihtiyaçları için oluşturulmuştur.

 • Azami kredi limiti 100.000 TL’dir.
 • Kredi vadesi 6 ay anapara ödemesiz dönem olmak üzere azami 36 aydır.
 • Kredi, aylık eşit taksitli olarak kullandırılacaktır.
 • Ödemesiz dönem faizleri aylık veya 3 ayda bir tahsil edilecektir.

Gayri Nakdi Kredi Ürünleri

Kadın Kooperatifleri faaliyetlerinin devamı için ihtiyaç duydukları gayri nakit kredi ürünleri;

 • Kesin ve/veya avans  teminat mektupları azami yıllık %1 (3 aylık asgari 100 TL olmak kaydı ile)
 • Geçici teminat mektupları ise azami peşin %0,5 (asgari peşin 100 TL olmak kaydı ile) komisyon oranı ile kullandırılabilecektir. 
 • Azami gayri nakit kredi limiti 100.000 TL’dir.

 • Asgari 7 gerçek kişi ve/veya kamu veya özel hukuk tüzel kişi ortak ile kurulan, Ticaret Sicil’e tescil edilerek tüzel kişilik kazanan,
 • Ortaklarının en az % 50’si kadın olan ve/veya hisseleri toplamının en az %50’si kadın ortaklara ait olan,
 • Kuruluş, işleyiş ve denetim işlemlerine ait hizmetleri T.C. Ticaret Bakanlığı’nca gerçekleştirilen Kooperatifler.

DESTEK PAKETİ KAPSAMINDAKİ KREDİLERİMİZ AZAMİ KREDİ TUTARI FAİZ/KOMİSYON ORANI AZAMİ VADE
Makina ve/veya Teçhizat Alım Kredisi 200.000-TL
Faiz Oranı;
36 aya kadar olan vadelerde %14,50
36 ayı aşan vadelerde %15
+
%0,5 peşin kullandırım ücreti
60 ay
Ticari Araç Alım Kredisi 300.000-TL 60 ay
İstihdam Destek Kredisi 125.000-TL 36 ay
İşletme Kredisi 100.000-TL 36 ay
Gayri Nakit Krediler 100.000-TL Kesin ve/veya avans teminat mektupları azami yıllık %1 (3 aylık asgari 100-TL)
Geçici teminat mektupları azami peşin %0,5 (asgari peşin 100-TL)
 

Kredi vadesi boyunca İnternet ve Mobil Şubeden gerçekleştirecekleri Havale, EFT ve FAST işlemlerinden ücret alınmayacaktır.

Kadın Kooperatiflerine mevcut kredi limitleri kapsamında asgari 10.000 TL KMH ve asgari 5.000 TL Ticari Kredi Kartı (Paraf KOBİ Kart/Paraf Business Kart/Paraf Esnaf Kart) limiti tanımlanmaktadır.