halkbank devlet tahvili yatırım ürünleri

Devlet Tahvili

Devlet Tahvili

İşlem saatleri nedir?

Şubelerde tam mesai yapılan işgünlerinde 10:00-15.30 saatleri arasında, yarım mesai yapılan işgünlerinde 09:00-11.00 saatleri arasında müşteri talimatı kabul edilmektedir.
İnternet Şubesi, Dialog ve Bank24'lerden 10:00 ve 15:30 saatleri arasında işlem gerçekleştirebilirsiniz.

İşlem kanalları nedir?

  • İnternet Şubesi
  • Dialog
  • Bank24
  • Şube

Açıklama

  • Bankamızda TC Hazine ve Maliye Bakanlığınca yurt içi piyasalarda ihraç edilen devlet tahvilleri işlem görmektedir.
  • Devlet tahvilleri bir yıl veya daha uzun vadelerde kuponlu veya iskontolu işleyişe tabi olarak ihraç edilen kamu borçlanma aracıdır. Kuponlu işleyişe tabi çeşitlerinde TÜFE'li, değişken faizli, gelire endeksli çeşitleri de vardır. İkincil piyasası bulunmaktadır. Endeksli ve değişken türden olanları hariç, devlet tahvilinin vadesine kadar kıymeti alırken sabitlenen faiz oranı üzerinden getiri elde ederler.
  • Devlet Tahvilleri Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde müşterilerimiz ad ve hesabına kayden takip edilmektedir. Bankamız, Devlet Tahvili işlemlerine ve/veya emanetlerinin saklamasına yönelik olarak Bankamıza gelir kaydedilmek üzere herhangi bir masraf ya da komisyon tahsilatı yapmamakta, sadece Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin maliyetlerini müşterilerimize yansıtmaktadır.
  • Devlet Tahvili işlemlerinizde ile ilgili olarak MKK tarafından tahsil edilen, bankamız tarafından müşterilerimize yansıtılarak tahsil edilen güncel tarife listesine https://www.mkk.com.tr/ adresinden erişebilirsiniz.