halkbank teminatlı opsiyon

Teminatlı Opsiyon

Teminatlı Opsiyon

Mevduat/tevdiat faizini düşük bulan ve faiz getirisini artırmak isteyen tasarruf sahibinin vadeli mevduatını teminat olarak göstererek banka ile yaptığı bir opsiyon işlemidir.

Müşteri, vadeli mevduatını opsiyon anlaşmasında belirlenen vadeden ve fiyattan başka bir döviz cinsine çevirme hakkını bankaya satar ve bu hak karşılığında banka müşteriye prim öder.

Tasarruf sahibinin hak sattığı seviye, aynı zamanda elindeki tasarrufu başka bir döviz cinsine çevirmeye razı olduğu seviye olabilecektir.

Opsiyon tutarı vadeli mevduat olarak teminata alındığından, müşteri, opsiyon priminin yanında mevduat getirisi de kazanır.

Opsiyon satıcısı: Tasarruf sahibi A
Opsiyon alıcısı: Halk Bankası
Tutarı: 100.000 USD
Vadesi: 33 gün
Uygulama fiyatı (USD/TL): 1,7900 (müşterinin döviz alım hakkını satmaya razı olduğu kur)
Opsiyon primi: %3 (brüt)
Mevduat Faizi: %2,75 (brüt)
Tasarruf sahibi mevduat yaparak %2,75 faiz almak yerine, bankaya yatıracağı tutar üzerinden bir de opsiyon hakkı satarak getirisini (%3+%2,75) artırmayı hedeflemektedir.
 
Vade sonunda:

 • Cari kurun 1,79’dan düşük olması halinde banka alım hakkını kullanmayacak, tasarruf sahibine 100.000 USD ve %3 opsiyon primi ve %2,75’ten oluşan mevduat faizini ödeyecektir.
 • Cari kur 1,79’dan yüksek ise banka alım hakkını kullanarak 100.000 USD’yi 1,79 kurdan TL’ye çevirecek, yine %3 opsiyon primi ve %2,75 ten oluşan mevduat faizini tasarruf sahibine USD olarak ödeyecektir.

Burada bilinmesi gereken konu, vade sonunda 2. durumun oluşması halinde cari kur yüksek bir değere sahipse, TL’ye çevrilen anapara tutarının USD bazında değer kaybedebileceğidir. 

Şubelerde tam mesai yapılan işgünlerinde

 • 10.00-15.30 saatleri arasında

Yarım mesai yapılan işgünlerinde

 • 10.00-11.00 saatleri arasında

 • Şube

 • Teminatlı opsiyon işlemi, vadeli mevduat ile opsiyon işleminin birleştirilerek yapılandırılmasından türetilen bir türev işlemdir.
 • Vadeli mevduatına döviz kuru riskine girerek ek bir opsiyon primi de kazanmak isteyen müşterilerimiz için tasarlanmış bir üründür. DCD ve R-DCD olarak da bilinir.
 • Spekülatif olarak işlem yapılan bir üründür. Bankamız teminatlı opsiyon işlemlerini portföy aracılığı faaliyeti kapsamında gerçekleştirir.
 • İşlemlere herhangi bir üçüncü taraf dahil olmaz.
 • İkincil piyasası yoktur.
 • Bankamız, teminatlı opsiyon işlemlerinde var olan opsiyon işlem risklerini, müşteri işlemlerini kendi portföyüne dahil ederek, tek tek ya da toplu şekilde tersi işlemlerle piyasada kapatabilir. Dolayısıyla müşterilerimizin kayıplarının doğrudan bankamızın kazancı, bankamızın kayıplarının doğrudan müşterilerimizin kazancı olarak yorumlanması doğru değildir.