halkbank swap işlemleri

Swap İşlemleri

Swap İşlemleri

Genellikle faiz ve kurlardaki değişimden korunmak için kullanılan bir üründür. “Varlıkların değiş tokuşu” anlamında kullanılan “swap”ın en çok kullanılan türleri para ve faiz swaplarıdır. Para swaplarında anaparaların değiş tokuşu söz konusuyken, faiz swaplarında sadece faiz ödemeleri el değiştirir.

Örneğin; değişken faizli bir borç, faiz riskini bertaraf etmek/yönetmek amacıyla faiz swapı işlemi ile sabit faizli bir borca çevrilebilir. 

Şubelerde tam mesai yapılan işgünlerinde

  • 10.00-11.00 saatleri arasında

  • Şube

Bankamızda dayanak varlığı döviz veya altın olan swap işlemler gerçekleştirilir. Para ve faiz swapı işlem çeşitlerinde portföy aracılığı faaliyeti kapsamında işlemler gerçekleştirilir.
Swap, iki tarafın belirli bir zaman dilimi içinde bir varlığa ya da yükümlülüğe bağlı olan farklı faiz ödemelerini veya döviz cinsini karşılıklı olarak değiştirdikleri sözleşmeleridir.
 
Swap işlemlerinin özellikleri

  • Türev işlem kredisi dahilinde gerçekleştirilir.
  • Vade tarihinde işlemlerin gerçekleştirilme zorunluluğu vardır.
  • İşlemlere herhangi bir üçüncü taraf dahil olmaz.
  • İkincil piyasası yoktur.
  • Vade öncesinde teminat açığı oluşması durumunda bankamızca müşterilerimize teminat tamamlama çağrısı yapılarak, teminat açığının tamamlanması talep edilir.
  • Spekülatif olarak swap işlemi yapmak isteyen müşterilerimiz, beklentilerinin tersi çıkması durumunda anaparalarından kaybetme riskini de taşırlar.
  • Vade sonunda yükümlülüğünü yerine getirmeyen müşterilerimiz doğrudan temerrüde düşer. Bu nedenle, müşterilerimizin vade tarihinde swap işlemlerini fiilen gerçekleştirmeleri gerekir.