halkbank forward işlemleri

Forward İşlemleri

Forward İşlemleri

Gelecekteki bir tarih için bugünden belirlenen bir fiyatla bir varlığın alınması/satılması işlemidir. Bu işlemler spekülatif amaçla kullanılmakla birlikte, daha çok dış ticaret firmaları tarafından kur riskinin bertaraf edilmesi/yönetilmesi amacıyla kullanılmaktadır.

Örneğin; ithalat yapan şirketler forward döviz alış işlemi yaparak, ileri bir tarihte yapacakları ödeme sırasında oluşabilecek kurlardaki yükselme olasılığına karşı önlem alma şansına kavuşur. 

Şubelerde tam mesai yapılan işgünlerinde;

 • 10.00-15.30 saatleri arasında

Yarım mesai yapılan işgünlerinde;

 • 10.00-11.00 saatleri arasında

 • Şube

Bankamızda dayanak varlığı döviz veya altın olan forward işlemler gerçekleştirilir.
Forward işleme “vadeli kur sabitlenmesi” de denidir.
 
Forward işlemlerin özellikleri

 • Döviz kurunun veya altın fiyatının ileri bir tarih için belirli bir tutarda/miktarda alım veya satım işlemi olarak ve teslim şekliyle belirlenip sabitlenmesidir.
 • Vade tarihinde işlemin gerçekleştirilmesi zorunludur.
 • Vadeli alacakları ile borçları farklı para biriminden, altından olan müşterilerimizin vade tarihindeki riskleri üstlenmemek adına borçları ile alacakları arasında ilişki kurarak nakit akışlarını forward işlemlerle desteklemeleri halinde tam korunma sağlamış olurlar. Bu işlemler dahilinde vadeli alacak ve borçlarını aynı para birimine dönüştürerek kur/fiyat hareketlerinden hiç etkilenmezler.
 • Bankamız müşterilerine doğrudan bankamızın taahhütleri dahilinde portföy aracılığı hizmeti verilir, işlemlere herhangi bir üçüncü taraf dahil olmaz.
 • İkincil piyasası yoktur.
 • Vade tarihindeki döviz kuru/altın fiyatı ne olursa olsun, işlem, sabitlenen döviz kuru/altın fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.
 • Müşterilerimize türev işlem kredisi tahsis edilerek işlem yapılır.
 • Vade öncesinde teminat açığı oluşması durumunda müşterilerimize teminat tamamlama çağrısı yapılarak, açığın tamamlanması talep edilir.

Uyarı

 • Spekülatif olarak forward işlem yapmak isteyen müşterilerimiz, beklentilerinin tersi çıkması durumunda anaparalarından kaybetme riskini de taşırlar.
 • Bankamız korunma amaçlı işlemleri spekülatif işlemlere göre daha yüksek kaldıraç oranı ile teminatlandırabilir.
 • Vade sonunda yükümlülüğünü yerine getirmeyen müşterilerimiz doğrudan temerrüde düşer. Bu nedenle, müşterilerimizin vade tarihinde forward işlemlerini fiilen gerçekleştirmeleri gerekir.