halkbank hazine borçlu garantör işletmeler

Hazine Borçlu/Garantör İşlemler

Hazine Borçlu/Garantör İşlemler

Halkbank Garantörlüğünde Akreditif İşlemleri

Müşterilerimizin görüldüğünde ödemeli (sight) ithalat akreditifleri tahtında, ihracatçı firmalara olan ödemelerinin, bankamızın konu akreditiflerin açıldığı Muhabir Bankalar ile yapacağı işlem bazlı mutabakatlar çerçevesinde, söz konusu Muhabir Banka tarafından yapılmasıdır. Bu işlemlerde bankamızın garantörlüğü söz konusu olup, firmalara vade avantajı sağlanmaktadır.

Hedef Kitle

Özellikle ithalatını görüldüğünde ödemeli (sight) akreditif açmak suretiyle gerçekleştiren ve satışlarını yurtiçine yapan ithalatçı firmalar ile ithal ettikleri hammaddeleri nihai ürüne dönüştürerek ihraç eden firmalar, bu ürünün asıl hedef kitlesini teşkil etmektedirler.

Amacımız

Amacımız, firmalarımıza yurtdışından sight ithalat akreditifi yöntemiyle yaptıkları alımlarda vade avantajı sağlaması ve sağlanan vadede firmanın ödeyeceği finansman maliyetlerinin diğer nakit finansman yöntemlerine oranla daha düşük olmasının temin edilmesidir.