İşyeri Asistan Hizmetleri

İşyeri Asistan Hizmetleri

   2.1 İşyerinin dahili elektrik tesisatında (elektrik sigortasından elektrik anahtarına kadar) kaynaklanan bir sorun nedeniyle meydana gelebilecek acil çözüm gerektiren problemlerde işyerinizin bulunduğu bölgeye en yakın yerden bir elektrikçi, onayınız durumunda gönderilecektir.

    2.2. Görevlendirilen elektrikçinin yol, işçilik ve materyal masrafları olay başına 50 USD sınırına kadar yılda 2 defaya mahsus olmak üzere karşılanacak, bu meblağı aşan masraflar onaylamanız durumunda tarafınızdan karşılanacaktır. Limiti aşan masrafları onaylamazsanız sadece 50 USD sınırına kadar olan tamirat yapılacaktır.

    2.3 Teminat dışı olan istisnalar
          a) Elektrik kaynağından yararlanılmasını sağlayan materyaller (lamba, duy, floresan lambası, priz, elektrik düğmesi vb.)
          b) Elektrikli ev aletleri, ısıtıcı, havalandırma tesisatı, elektrik kaynağı ile çalışan tüm aletler (beyaz eşya vb.)
          c) Elektrik tesisatı çok eski ve tamir edilemeyecek durumda ise kapsam dışıdır. 

3.1. İşyerinde anahtarının kaybı veya unutulması gibi nedenlerle işyerine girememe veya işyerinden çıkamama durumlarında işyerinizin bulunduğu bölgeye en yakın yerden bir çilingir onayınız ve ilgili işyerinde çalıştığınıza dair herhangi bir belgeye (tapu, fatura vb.) sahip olmanız şartı ile gönderilecektir.

    3.2. Görevlendirilen çilingirin yol ve işçilik masrafları 50 USD sınırına kadar yılda 2 defaya mahsus olmak üzere karşılanacak, bu meblağı aşan masraflar onaylamanız durumunda tarafınızdan karşılanacaktır.
Limiti aşan masrafları onaylamazsanız sadece limit dahilinde işçilik hizmeti verilecektir. 
Sunulan hizmette zorunlu olarak kilide zarar verildiği durumlarda belirlenen limit dahilinde kilit değişimi materyal masrafı da üstlenilecektir.

    3.3. Teminat dışı olan istisnalar
           Kilide zarar verilmeyen durumlarda kilit değiştirilmesi, anahtar yaptırılması gibi masraflar teminat kapsamı dışındadır.

    3.4. Çilingir hizmetleri hafta içi, mesai günlerinde saat 09.00 ile 18.00 saatleri arasında polis nezaretinde sağlanacaktır. 

4.1. İşyerinin camlarının kırılması veya çatlaması durumunda işyerinizin bulunduğu bölgeye en yakın yerden bir camcı, onayınız durumunda gönderilecektir.

    4.2. Görevlendirilen camcının yol, işçilik ve cam masrafları 50 USD sınırına kadar yılda 2 defaya mahsus olmak üzere karşılanacak, bu meblağı aşan masraflar onaylamanız durumunda tarafınızdan karşılanacaktır.
Limiti aşan masrafları onaylamazsanız sadece limit dahilinde cam ve işçilik hizmeti verilecektir.

İşyerinin kullanılmaz hale gelmesi durumunda işyerinin güvenliği azami 24 saat ile ücretsiz olarak sağlanacaktır.