Uzun Dönem Araç Kiralarken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Uzun dönem araç kiralama, son yıllarda gittikçe daha popüler hale gelen ve şirketlerin yanı sıra vergi levhasına sahip serbest meslek erbabına da hizmet vermeye başlayan bir sektördür. Sizin için bu yazıda uzun dönem araç kiralamadan önce dikkat edilmesinde yarar gördüğümüz temel hususlara değineceğiz.

1-      Vergi avantajı:

Bir şirket araç satın aldığında; bu aracı duran varlıklarında gösterip, yıllara sair amortisman ayırırken, uzun dönem araç kiralayan şirketler yaptıkları kira ödemelerinin 6.000 TL’ye kadar olan kısmını vergiden düşebilmektedirler. Buradan da anlaşılacağı üzere gelir tablosunda kar çıkma ihtimali olmayan bir şirketin uzun dönem araç kiralaması, vergi avantajından yararlanamayacak olması sebebiyle çok anlamlı olmayacaktır.

2-      Kasko sigortası ve hasar süreçleri:

Uzun dönem araç kiralama hizmeti alırken dikkat edilmesi gereken en önemli hususlardan biri de araç kaskosunun teminat detaylarıdır.

Bazı kiralama şirketleri araca sadece pert kaskosu yapmakta ve bu sebeple olası hasarları müşterilerden yani aracı kiralayan şirketlerden tahsil etmektedir. Bazı kiralama şirketleri ise kaskolarında muafiyet uygulamakta ve belli bir hasar seviyesine kadar gelen hasar tutarlarını müşteriden tahsil etmektedirler.

Bu saydıklarımıza ilaveten; olası tüm hasarları sigorta şirketlerinden tahsil edecek kapsamda kasko poliçelerine sahip olan fakat aracın hasar almasından kaynaklanan ikinci el değer kaybını müşterilerine yansıtan uzun dönem araç kiralama şirketleri de bulunmaktadır.

Tüm bu detaylar aracı kiralayan şirket ile uzun dönem kiralama hizmetini veren şirket arasında yapılacak sözleşme şartlarında belirtilecektir. Bu nedenle yapılan sözleşmenin çok dikkatli bir şekilde incelenmesi ve özellikle kasko teminatları ile hasar detaylarının şirketi riske atmayacak bir şekilde düzenlenmesi sağlanmalıdır.

3-      Aksesuar:

En başta bilinmesi gereken konulardan birisi de aracı kiralamış olan şirketin aracın mülkiyetine değil kullanım hakkına sahip olduğudur. Buradan hareketle, araçta yapılacak değişiklikler veya ön park sensörü, kolçak gibi sonradan monte edilen ve araca zarar verebilecek aksesuarlar için mutlaka kiralama hizmetini sağlayan şirketten yazılı onay alınması gerekmektedir.

4-      Kilometre aşımı:

Her uzun dönem araç kiralama sözleşmesinde; aracın sözleşmede belirtilen toplam kilometreyi aşması durumunda, şirkete kilometre başına kesilecek ceza bedeli ile yine belirtilen toplam kilometrenin altında kalınması durumunda, kilometre başına şirkete iade edilecek bedeli belirten bir madde bulunmaktadır. Bu madde, her ne kadar iki tarafı da koruyor gibi görünse de, kilometre aşımında uygulanacak ceza bedeli genellikle az kilometre kullanımı durumunda iade edilecek bedelin iki katı civarındadır.

Bu sebeple uzun dönem araç kiralamadan önce belirlenmesi gereken önemli diğer bir detay da aracın kullanım süresi boyunca yapacağı kilometreyi önceden en doğru şekilde tespit etmeye çalışmaktır. Aksi durumda sözleşme sonunda yüksek bir ceza bedeli ile karşılaşılabilir veya tüm sözleşme boyunca aslında kat edilmeyecek kilometrelerin bedeli kiralama şirketine ödenecek olabilir.

5-      Düşük segment yedek araç:

Uzun dönem araç kiralama fiyatına etki eden unsurlardan biri de yedek araç teminatıdır. Her ne kadar hasar durumunda gerekli olan yedek aracı sigorta şirketleri temin ediyor olsa da, gerek hasar sürelerinin uzaması gerekse farklı durumlar sebebiyle söz konusu yedek aracın hasar haricinde de kiralama şirketi tarafından temin edilmesini gerektirecek durumlar olabilmektedir.

Ayrıca uzun dönem kiralama şirketlerinin arasında fiyatlarını daha rekabetçi hale getirmek adına yedek araç teminatını kaldıran veya değiştiren şirketlere de rastlanmaktadır. Bu durumda da; yedek aracın gerektiği hallerde yedek araç verilmeyebilir veya verilse de normalde kullanılan araçtan daha düşük segmentte bir araç kullanılmak zorunda kalınabilir.

6-      Yakıt avantajı:

Bazı uzun dönem kiralama şirketleri müşterilerine anlaşmalı petrol istasyonları vasıtasıyla indirimli yakıt hizmeti sunmaktadır. Araç kiralayacak şirketler sadece aylık kira bedellerine odaklanmak yerine bu tarz avantajları da dikkate alarak maliyet hesaplamalarını yapmalıdırlar.

7-      Lastik değişimi:

Lastik de uzun dönem kiralama şirketlerinin önemli maliyet kalemlerinden biridir. Bu sebeple kiralama şirketlerinden bazıları lastik değişim periyodunu uzatabilmekte veya özellikle belirtilmemesi durumunda tekliflerine kış lastiği eklememektedirler. Söz konusu durum aracın fren mesafesi gibi önemli bir hususu doğrudan etkileyeceğinden, olası hasar durumunda aracı kullanan kişiyi de riske atacaktır. Bu sebeple lastik değişimi ve aracın kullanılacağı illere göre kış lastiği konusuna dikkat etmek son derece önem arz etmektedir.