96277819

Üretim ve Hizmet Sektöründe 6-Sigma Yaklaşımı

Sabahın ilk ışıklarından günlük telaşımızı bitirdiğimiz âna kadar onlarca farklı ürünü kullanıyoruz. Daha yeni ve kullanışlı ürünlere olan sürekli talep, serbest piyasa ekonomisiyle birleşince firmaları her geçen gün mevcut ürünlerini geliştirmeye ve yeni ürün arayışına itiyor. Bu arayış, köklü ve güvenilir firmaların ileri teknolojiden faydalanarak kalite düzeyi yüksek, geniş kitlelere hitap eden ürün ve hizmetleri müşterilerinin beğenisine sunmasını sağlıyor. Öte yandan imkanları sınırlı olan firmalar ise her bütçeye uygun ve farklı kalitede ürünleri piyasaya sürüyor. İşte tüm bu faaliyetlerin, hatasız ve müşteri memnuniyetini esas alan bir süreçle gerçekleştirilmesi yani 6-Sigma yaklaşımı işletmelerde mükemmelliği sağlamak düşüncesi ile 1970’li yıllarda ilk kez ortaya çıktı.

Kelime anlamı olarak “Sigma”; üretim ve hizmette ortalama değerlerin üzerinde ve altında, 6 standart sapma (Yunan alfabesindeki sigma ile verilir) seviyelerini kapsamak demektir. Bu teknik tanımın arkasındaki düşünceyi kelimelere dökersek; kalite maksimizasyonu ile maliyet minimizasyonunu tüm üretim ve hizmet sürecine yayarken ortaya çıkacak ürünün toplumdaki farklı beğenilere yönelik olmasını sağlamak demektir.

Satın alınacak ürünün işlevsel, dayanıklı ve uzun ömürlü olması önemlidir. Su ısıtıcısından otomobile, çay bardağından telefona, hangi ürün olursa olsun, üretim kaynaklı yaşanacak bir problem memnuniyetsizliğe sebep olacak ve üreticiye olan güveni zedeleyecektir. Dolayısıyla tüketici, bütçesi doğrultusunda kaliteli ürün seçmeye gayret ederken, üretici firmalar da üretim sürecine bağlı olarak kaliteyi artırmaya çalışacaktır. 6-Sigma yaklaşımı ile hata paylarını daha aza indirgeyip kaliteyi yükseltirken, maliyetleri azaltacak yöntemleri bulmak da mümkün olacaktır.

Buna geçmişten bir örnek Motorola firmasıdır. Motorola, çok fazla hata oranının yarattığı verimsizlik nedeni ile zarar eden, şemsiyesi altındaki bir televizyon şirketini Japon firması Matsushita’ya satmıştır. Akabinde Matsushita şirketi yaptığı 6-Sigma verimlilik çalışması ile kısa sürede hata oranını %150’den %3’e düşürünce, bu başarının sebebinin ürün temelli değil, üretim işleyiş sürecinin kalitesinin artırılması ile ilgili olduğu ortaya çıkmıştır. Bu keşfin devamında Motorola’da 80’li yıllarda başlayan ve R.Galvin’in liderliği ile yapılan çalışmalar sonucunda 6-Sigma seviyesine 1987 yılında ulaşmıştır. Bunun üzerine ürün, hizmet, süreç ve yönetim olmak üzere her alanda uygulanabilen “6-Sigma Kalite Programı” pek çok işletme tarafından kullanılmaya başlanmıştır.

Ürünlerin, hizmetlerin ve süreçlerin istatistiksel bir ölçüm tekniği olan 6-Sigma yaklaşımı;

Tanımlama, Ölçme, Analiz, İyileştirme ve  Kontrol olmak üzere 5 aşamada sınıflandırılır.

Tüm bu aşamalardan geçerek, iş süreçlerini optimize etmek hedeflenir. Ulaşılmak istene 6-Sigma seviyesi, kuruluşun hatasız bir sürece sahip olma arzusuna işaret eder. Bir Sigma seviyesindeki bir işletme bir milyon işlem ya da üründe yaklaşık 700.000 hata yapar ki bu çok yüksek bir hata seviyesini gösterir. 6-Sigma seviyesi ise neredeyse kusursuzluk demektir ve bir milyon üretimde sadece 3 veya 4 kez hata yapıldığını ifade eder.

Bir firmanın %99 oranında hatasız çalıştığını sadece %1 hata olasılığı olduğunu düşünmek bir ânda o firmanın çok başarılı olduğu fikrine kapılmamıza neden olabilir. Ancak bir havayolu firmasının %1’lik hata payı ile çalışıp, her 100 uçuşunda 1 tane uçağının düşmesi kabul edilemeyecek bir hata oranı demektir. Yine farklı bir örnekle 3-Sigma seviyesine gelen ve %99’luk başarı oranında üretim yapan bir oyuncak firması, 300.000 oyuncak bebekte 3.000 adet hatalı üretim yapacaktır. Halbuki aynı firma 6-Sigma seviyesine ulaşabilirse hatalı üretim sadece 1 adet oyuncak bebek ile sınırlı kalacaktır.

Rekabetin son derece yoğun olduğu yeni dünya koşullarında, varlığını sürdürmek isteyen üretim ya da hizmet sektöründeki tüm firmalar için 6-Sigma seviyesine ulaşmak hayati önemdedir. Bunun için öncelikle firmanın güvenilir veriler ile beslenen bir kalite yönetim sistemine ve 6-Sigma’nın önemini bilip destekleyen, sürekli gelişme isteği duyan yöneticilere ihtiyacı vardır. Ayrıca başarılı bir uygulama, herkesin farklı görevlerle rol aldığı bir takım çalışmasını gerektirir.  Çalışanlar eğitimlerine göre şampiyon, kara kuşak, uzman kara kuşak, yeşil kuşak ve liderlik konseyi olacak şekilde proje takımları oluştururlar.

Müşteri mutluluğu için çalışan, mükemmele ulaşma hedefi ile sıfır hatayı hedefleyen, takım ruhuna inanan firmaların olduğu bir ülkenin ekonomik olarak güçleneceği ve gelişeceği açıktır. Ülkemizin de bu başarıyı yakalaması için 6-Sigma uygulamalarının desteklenmesi ve bu uygulamaların çoğaltılması gerekmektedir.

Referanslar:
https://www.theleansixsigmacompany.com.tr/what-is-six-sigma/
https://sigmacenter.com.tr/alti-sigma/
https://www.iienstitu.com/blog/6-sigma-nedir
https://www.majorscope.com/kalite-muhendisligi-ve-alti-sigma/
http://www.kalderankara.org/bilgi-merkezi/yonetim-ve-kalite-araclari/alt-sigma-kusaklar-ve-dmaic-ne-anlama-geliyor-10