Bono - Devlet Tahvili

Devletler de borçlanır. İhtiyaçları olan kaynağı toplamak için çıkardıkları ‘kâğıtlara’ tahvil ve bono diyoruz.

 

Tahvil ve bonolar yatırımcı açısından getiri sağlayan yatırım araçları olurken, devletler için de uzun vadeli finansal kaynak sağlayan enstrümanlardır. Bu kâğıtlar devletlerin kısa ve uzun vadeli finansman ihtiyaçları için çıkarılır.

 

Türkiye Cumhuriyeti adına bono ve tahvil ihracı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılır. Şirketler tarafından da bono ve tahvil çıkartılabilir ve bu kağıtlara da özel şirket bonosu, finansman bonosu ya da şirket tahvili denir.