business analytics intelligence concept, financial charts to analyze profit and finance performance of company

Matematik ve Yedi Meslek

Matematik… Birçoğumuz için olumsuz ortaokul ve lise anılarına karşılık gelse de aslında hepimiz matematiğin doğanın dili olduğunu ve matematikçilerin de bu dili konuşan kişiler olduğunu biliriz. 

Matematik ve matematikçilerin dünyayı kavrayışı ile ilgili olarak her yıl mart ayının 14’ü Dünya Matematik Günü olarak kutlanır. Bu sembolik günde üniversiteler, bilim dernekleri matematiğin geniş kitleler tarafından tanınabilmesi ve anlaşılabilmesi için etkinlikler, konferanslar düzenler.  Bu etkinliklerde matematiğin soyut kavramlarının aslında somut karşılıklarının olduğu ve uygulamalı matematiğin kullanımının bilim ve teknolojiden ticarete, perakendeden sağlık hizmetlerine uzandığı anlatılır. Biz de bu yazımızda matematikçilerin akademik ortam haricinde var oldukları sektörleri ve olaylara matematik altyapısıyla yaklaşabilen kişilerin bugün olduğu gibi gelecekte de sahip olacakları avantajları sizlere sunacağız. 

Sektördeki fırsatlar ilgi alanlarına göre kısıtlı gibi görünse de matematiksel düşünce yapısına sahip kişiler için neredeyse sonsuzdur. Bu özellikteki kişiler en temel olarak bilgisayar programcılığı veya veri analisti olarak çalışabilirler. Bunun ötesinde ise daha geniş olarak matematiksel yaklaşım ve ölçüm yöntemlerinin olmazsa olmaz kabul edildiği bioloji, üretim, satış, pazarlama hatta insan kaynakları bölümlerinde de rahatlıkla kariyer sahibi olabilirler. 

İşte matematiği seven ve matematiksel düşünme yetisine sahip olduğunu düşünen okuyucularımız için 7 farklı kariyer seçeneği…

Denetim:

Denetçiler genel olarak mali kayıtları inceler, hazırlar ve doğruluklarını kontrol ederek bulguları paydaşlara açıklar. Meslek; iç ve dış denetim olarak iki başlıkta incelenebilir. İç denetçiler bir kuruluşun fonlarının kötü yönetilip yönetilmediğini kontrol ederek israfı ve sahtekarlığı ortadan kaldırmak için süreçleri iyileştirmenin yollarını belirler. Dış denetçiler ise aynı görevleri yerine getirmek için bir dış kuruluş tarafından istihdam edilen hesap uzmanlarıdır. Diğer yandan son yirmibeş yıldır gerçekleşen dijitalleşme ile denetim mesleğinin bir varyantı olarak ortaya çıkan bilgi teknolojisi denetçileri ise kuruluşlarının bilgisayar sistemleri için denetimlerini gerçekleştirirler.

İnsan Kaynakları

Özellikle küresel firmalarda insan kaynakları yönetimi uzunca bir süredir sayısal verilere dayanılarak yapılmaktadır. Satış ekiplerinin hedefleri, yöneticilere ve üst yüzdelik dilimlere girecek çalışanlara verilecek jestiyon ve ilave ödemeler, verimlilik ölçümleri ve terfi için sağlanması gereken şartlar… Hepsi istatistiksel modellerle çözümlenen ve belirlenen kriterlerdir. Matematikçilerin kolaylıkla adapte olabileceği bu çalışma alanı gitgide daha çok sayısallaşmakta ve analitik yaklaşıma sahip kişilerin istihdam edildiği bir alana dönüşmektedir. 

Tıp Bilimcisi:

Tıp bilimcileri, tıp doktorlarından farklı olarak bulgularını araştırmak için genellikle klinik deneyler ve istatistiksel araştırma yöntemlerini kullanarak hipotezler oluşturur ve deneyler geliştirir. Örneğin kanser araştırması yapan bir tıp bilimcisi, kanserin ilerlemesini yavaşlatabilecek bir ilaç kombinasyonunu deneyebilir veya hücrelerin neden kontrolsüzce bölündüğünü açıklamak için hesaplamalı modeller geliştirebilir. Tıp bilimcileri, biyoloji yanında matematiksel modelleme ve istatistik alanlarında güçlü bir geçmişe sahip olmalıdır.

Finansal Analist

Finansal analistler; bankalar, emeklilik ve yatırım fonları, menkul kıymetler şirketleri, sigorta şirketleri ve diğer işletmelerdeki yatırım fırsatlarını değerlendirir. Mevcut ve geçmiş finansal verileri değerlendirmekten, ekonomik ve ticari eğilimleri incelemekten, şirketin beklentilerinin gerçekleşmesi için fikir üreterek şirket yetkililerini yönlendirmekten sorumludurlar. Finansal analistlerin; portföy yönetimi, fon yönetimi, derecelendirme ve risk yönetimi gibi alanlarda kariyer imkanı bulunmaktadır.

İstatistikçi

İstatistikçiler; işletme, mühendislik ve sosyal bilimler dahil olmak üzere çeşitli alanlarda çalışır, problemleri çözmek için yeni matematiksel model ve teknikler uygularlar. Bu uzmanlar veri toplamak için anketler, deneyler ve kamuoyu yoklamaları tasarlar, ardından verileri yorumlar, sonuçları raporlarlar. İstatistikçiler, örneğin yeni ilaçların etkinliğini analiz etmek için kimyagerler, malzeme bilimcileri veya kimya mühendisleriyle birlikte çalışabilir, sosyal güvenlik kurumlarında sağlık ve emeklilik gibi alanlarda faaliyet gösterebilirler.

Aktüer

Aktüerler; matematik, istatistik ve finansal teoriyi kullanarak risk ve belirsizliğin finansal maliyetlerini analiz ederler. Ayrıca işletmelerin ve müşterilerin bu risklerin maliyetini en aza indirmek için politikalar geliştirmelerine yardımcı olurlar. Aktüerler, sigorta endüstrisi için hayati öneme sahiptirler ve istatistik, matematiksel modelleme, yazılım, işletme yönetimi konularında uzman olmalıdırlar.

Ekonomist

Ekonomistler: veri toplayıp analiz ederek eğilimleri araştırır, ekonomik sorunları değerlendirerek malların, kaynakların, hizmetlerin üretimini ve dağıtımını inceler. Bu uzmanlar ülkelerin sağlık, kalkınma, eğitim ve çevre sorunlarıyla mücadele edebilmesi için gereken bilimsel altyapıyı hazırlar, istihdam seviyeleri, döviz kurları veya para politikaları gibi makro ekonomik alanlarda faaliyet gösterirler.