Network of business concept.

Geleceğin Tercih Edilecek 10 Mesleği

Kariyer planlarınızı tasarlarken, yalnızca bugün için size uygun olacak işe değil, aynı zamanda geleceğin yükselen iş kollarının ne olacağına da odaklanmanız gerekmektedir. Gelişen teknolojinin sunduğu imkanlar nedeniyle geleceğin tercih edilecek mesleklerinin bir çoğunun teknik kabiliyet gerektireceği aşikardır. Bu sebeple en son dijital yenilikleri bilmek ve güncel bilgilerle donanmak kariyerinize başlarken farklı alanlara yönelebilmenizi kolaylaştıracak ve geniş bir yelpazeden meslek seçmenize imkan tanıyacaktır. Bununla birlikte, şu anda büyüme gösteren (veya öngörülebilir gelecekte büyüyeceği düşünülen) tüm işler, çok yönlü bir teknoloji sihirbazı olmayı gerektirmeyebilir. Örneğin bazı işler sadece üstleneceğiniz pozisyon ile ilgili yazılım ve donanıma ayak uydurmayı içerebilir. Benzer şekilde, insan ilişkileriyle sürdürülebilen mesleklerde ise dijital çağın gerektirdiği teknolojik uygulamaları bilmek yeterli olabilir. 

“Yapay zeka ve data analitiği sayesinde toplanan verilerin stratejik kararlar alınırken kullanılması”: bu yetenek veya iş yapış şekli bir görüşe göre gelecekte işverenlerin çalışanlarından bekleyecekleri önemli bir özellik. Ancak iş yaşamı için gerekli yetenekler teknolojiyi bilmek ve takip etmekle kısıtlı değil. Örneğin, insanlar arasında kurulan ilişkilerde beceri sahibi olarak veya proje ve insan yönetimine, empatiye vurgu yaparak da çok tercih edilen iş ve pozisyonları hedeflemek mümkün.

İki bölümden oluşacak bu yazı dizimizde gelecekte talep görmesi beklenen meslekleri inceledik. Sadece teknoloji veya sosyal ilişkilere odaklanmadan sürdürülebilir olma özelliği taşıyan bu 10 yeni mesleği sizler için analiz etmeye çalıştık.

Mobil Uygulama Geliştiricisi

Mobil cihazlarla ilgili gelişimler tüm sektörler için cazibe merkezi olmaya devam ediyor. Her geçen gün daha fazla sayıda işletme, müşterilerine ulaşmak için mobil teknolojilere güvenirken, mobil uygulama geliştiricilerine olan talep artmaya devam ediyor. Bu uzmanlar, akıllı telefon ve tablet tabanlı yazılımlar için geliştirme, uygulama tasarlama ve önerme konusunda sürücü koltuğunda oturuyorlar. Bu uzmanların, asgari teknik bilgi haricinde toplumda gelişen ihtiyaçları okuma ve bu ihtiyaçlara cevap verecek uygulamaları geliştirme gibi sosyal bir bakış açısına da sahip olması gerekiyor. Dolayısıyla bu meslek; teknik bilgi, kodlama ve donanım bilgisi ile sosyal yaklaşımları birleştirmeyi gerektiriyor. Bu haliyle Mobil Uygulama Geliştiriciliği vaad ettiği yüksek başlangıç maaşlarıyla ilgi çekerken geleceği parlak mesleklerden biri sayılıyor. Ayrıca şirketlerde dijitalleşmenin özellikle yaşadığımız pandemi sonrasında olmazsa olmaz bir hale gelmesi bu alanda faaliyet gösteren bir çalışanın iş garantisinin de diğer çalışanlara göre daha fazla olduğu anlamına geliyor.  

Fizyoterapistlik

Sağlık sektöründeki olumlu gelişmeler ve insan ömrünün uzaması nedeniyle artan yaşlı nüfusu, toplumda rehabilitasyon ve ağrı yönetimi konularında yetkin uzmanlara ihtiyaç duyulmasına neden oluyor. Ayrıca yeni hastalıklarla mücadele ve farklı spor dallarının en yüksek performans ile icra edilmesinin getirdiği yaralanma ve sakatlıklar, nitelikli fizik tedavi uzmanlarına olan ihtiyacı hiç olmadığı kadar artırıyor. Bugün fizyoterapistlerin çalışma alanı olarak hastaneler, özel konutlar ve orta yaşın üzerindeki kişilerin yaşadığı site ve toplu konutlar ilk akla gelen seçeneklerden. Bununla beraber belki daha ilgi çekici olarak futbol, basketbol ve atletizm gibi büyük kitleleri peşinden sürükleyen spor dallarıyla ilgili kulüplerin de fizyoterapist ihtiyacı önemli boyutlarda. Sürdürülebilir bir meslek olan fizyoterapistlik için üniversitelerin sağlık bilimleri fakültelerinden mezun olmak gerekiyor. İş garantisi ve topluma hizmet etmenin verdiği manevi tatmin fizyoterapistliği son yılların gözde seçimlerinden biri haline getirdi. 

Sistem Analisti

Sistem analistleri, iş ve bilgi teknolojileri (BT) ekiplerinin sorunlara teknik çözümler bulmasına yardımcı olur. Projelerin planlanmasında ve yürütülmesinde merkezi ve teknik bir rol oynarken BT ile son kullanıcılar arasında iletişimi sağlamak da sosyal görevlerindendir. Sorumlulukları; donanım ve yazılım sorunlarını analiz etmek ile kullanıcı ve sistem gereksinimlerini işlevsel teknik şartnamelere çevirmeyi içerir. Bulut bilişimin hızla benimsenmesi ve özellikle sağlık alanında BT hizmetlerinin artan kullanımı nedeniyle sistem analistlerine olan talebin hızla artacağı tahmin edilmektedir. 

Hemşirelik

Yaşlanan nüfus ve var olan hastalıklara ek olarak yaşadığımız pandemi sürecinin devamı niteliğinde olan varyantların yol açacağı hastalıklar hemşirelik becerilerine sahip bireyler için iş fırsatları yaratacaktır. Önümüzdeki yıllarda sayıları daha da artacak şehir, üniversite ve özel hastanelerimizde çok sayıda hemşireye ihtiyaç duyulacaktır. Günümüz şartlarında yeni mezunlar büyüyen sağlık sektöründe rahatlıkla istihdam şansı bulabilir, tecrübeli hemşireler ise kronik ve akut hastalıkların tedavisinde uzmanlaşarak mesleklerinde vazgeçilmez olabilirler. Bu yolla toplumun sağlık ve refahına hizmet etmenin manevi tatmini yanında az sayıda kişinin sahip olduğu bilgi ve beceriye ulaşacakları için yüksek bir maaş skalasından da yararlanacaklardır.

Pazarlama Analitiği Yöneticisi

Pazarlama analitiği yöneticileri, özellikle üretim ve/veya hizmet sektörünün ekonominin lokomotifi olduğu ülkelerde yüksek talep görmektedirler. Bu profesyoneller, çeşitli paydaşlara veri odaklı tahminler sağlamaktan, pazarlama otomasyonu ve müşteri ilişkileri yönetimi yazılımlarından ve bu araçlardan gelen bilgileri kullanmaktan sorumludurlar. Pazarlama analitiği yöneticileri, süreçleri iyileştirmek ve iş hedeflerine ulaşmak için genellikle BT, operasyonlar, satış ve pazarlama gibi çeşitli departmanlarla çalışır. Bu nedenle güçlü analitik muhakeme ve teknik bilgi yanında farklı kişilerle işbirliği becerisine de sahip olmak bu profesyonellerde aranan özelliklerdendir.

Bölüm II: 

Dijital İçerik Uzmanlığı, Bilgi Güvenliği Analisti, Biyomedikal Mühendisliği, Blockchain Geliştirici, Operasyon Müdürü.

 
Referanslar:
https://shiftpixy.com/2019/06/03/top-40-most-in-demand-jobs-future/
https://www.businessinsider.com/best-jobs-future-growth-2019-3