Kripto Varlıklar ve Hisse Senetleri İçin En İyi Teknik Göstergeler

İki bölümden oluşan bu yazı dizimizin ilk bölümünde Teknik Analiz'lerin (TA) nasıl çalıştığını ve daha iyi bir trader olmak için göstergeleri nasıl kullanabileceğimizi anlatmaya çalışmıştık. Şimdi, ikinci bölümde ise kripto varlıklar ve hisse senetleri için en iyi dört teknik göstergeyi inceleyeceğiz.

En iyi dört teknik gösterge

1.      Denge Hacmi (OBV)1

Denge Hacmi (OBV), hacim tabanlı bir teknik göstergedir. Belirli bir zaman dilimi için bir kripto paranın/hisse senedinin birikmiş işlem hacmini inceler. Basitçe söylemek gerekirse, kripto paranın/hisse senedinin alım ve satım baskısını ölçer. OBV, bir varlığın işlem hacminin kümülatif toplamıdır. Önceki günlerin, haftaların ve ayların işlem hacmini dikkate alır. OBV'nin yorumlanması genellikle şu şekildedir:

 • Artan bir OBV, daha fazla sayıda alıcının, söz konusu varlığı alım-satım fiyatından satın almaya istekli olduğu anlamına gelir. Bu, fiyat artışının güçlü bir göstergesidir.
 • Azalan bir OBV, satış baskısının yüksek olduğu anlamına gelir. Bu, piyasada başlayan düşüş eğilimine işaret eder.

2.      Hareketli Ortalama Yakınsama-Iraksaklık Göstergesi (MACD)2

1970'lerde geliştirilen Hareketli Ortalama Yakınsama-Iraksaklık Göstergesi (MACD), analistler tarafından çokça kullanılan momentuma dayalı bir teknik göstergedir. MACD göstergesinin genel yorumları aşağıdaki gibidir:

 • Pozitif MACD = Yükseliş trendinin artan momentumu (fiyat artışı).
 • Negatif MACD = Düşüş trendinin artan momentumu (fiyat düşüşü).
 • MACD artar ve sinyal çizgisinin üzerine çıkarsa, bu bir yükseliş geçişidir (Al- göstergesi).
 • MACD, Sinyal Çizgisinin altına düşerse, düşüş eğilimi gösterir (Sat-Göstergesi).

3.      Göreceli Güç Endeksi (RSI)3

Göreceli Güç Endeksi (RSI), bir varlığın fiyat hareketlerinin hızını ve değişimini ölçen bir momentum göstergesi/osilatörüdür. RSI değerleri 0 ile 100 arasında herhangi bir yerde okunabilir. Bir varlığın aşırı alım veya aşırı satıma dayalı olarak değerlendirilmesi için yaygın olarak kullanılır. RSI değerleri şu şekilde yorumlanır:

 • RSI >70 ise, varlık aşırı değerlidir.
 • RSI<30 ise, varlığın değerinin düşük olduğunun bir göstergesidir.
 • RSI, yatay 30 referans seviyesinin üzerine çıktıkça, varlık değerinde yükseliş vardır.
 • RSI, yatay 70 referans seviyesinin altına düştüğünde, varlık değerinde düşüş vardır.

4.      Stokastik Osilatör4

Listedeki son işlem göstergesi, stokastik osilatör adı verilen bir momentum göstergesidir. Fiyatın momentumunu veya hızını takip etmek için geliştirilmiştir. Bu, kabul edilen varsayımsal bir görüşten türetilmiştir: Momentum fiyattan önce yön değiştirir.

Bu gösterge, varlığın momentumunu ölçerek 0 ile 100 arasında salınım yapar. 14’lük dönem aralıklarında kullanılır. Yatırımcının kısa, orta veya uzun vadedeki stratejisine/hedefine bağlı olarak 14 gün, 14 hafta veya 14 ay olabilir.

Stokastik osilatör nasıl kullanılır?

 • Okumalar (değerler) 20'nin altındaysa, varlığın mevcut fiyatının o belirli zaman diliminde en düşük seviyesine yaklaştığı anlaşılır. Aynı şekilde, okumalar 80'in üzerindeyse, varlık o zaman dilimindeki en yüksek fiyatına yaklaşıyor demektir.
 • RSI'ye benzer şekilde, 80'den büyük bir okuma, kabul edilen aşırı alım limitidir. Bu bir “sat” sinyalidir çünkü bu indikatöre göre aşırı alımın olduğu yer artık doyma noktasına, varlığın fiyatı maksimuma ulaşmış demektir. Eldeki varlık için sat-göstergesidir.
 • Ve RSI <20 okuması kabul edilen aşırı satım limitidir. Bu bir “satın al” sinyalidir çünkü bu indikatöre göre aşırı satışın olduğu yer artık varlık için açlık noktasıdır. Varlığın fiyatı dip seviyededir. Dolayısıyla RSI<20 değeri ilgili varlık için “al” göstergesidir.

Tek bir gösterge olarak stokastik osilatör tavsiye edilmez. Bu nedenle, bütünsel bir trade stratejisi oluşturmak için hareketli bir ortalama göstergesiyle birlikte kullanılması önerilir.

Sonuç

Bu makale teknik analiz, trade göstergeleri ve bunların önemi hakkında bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Ayrıca, en çok kullanılan dört trade göstergesinin teknik bilgilerini ve uygulamasını incelenmiştir. Ancak bu yazıda bahsedilmeyen daha birçok kullanışlı gösterge mevcuttur. Bu yazı ne bir yatırım önerisidir, ne de tüm yatırım enstrümanları için kullanılan göstergeleri anlatmayı amaçlamıştır. Sadece trade iştahı olan ve kısa, orta veya uzun vadeli yatırımcılar için giriş ve tanıtım içerikli bir yazıdır. Bu göstergelerden herhangi birini kullanmadan önce trade göstergelerini, faydalarını ve sınırlamalarını iyi bir şekilde anlamak gerekmektedir.

 

Kaynakça

1.     https://www.fidelity.com/learning-center/trading-investing/technical-analysis/technical-indicator-guide/obv

2.     https://tr.tradingview.com/scripts/macd/

3.     https://nbdb.ca/tips/investment-strategies/rsi-technical-analysis-indicator.html

4.     https://www.investopedia.com/terms/s/stochasticoscillator.asp