Portrait of happy mature businessman wearing spectacles and looking at camera. Multiethnic satisfied man with beard and eyeglasses feeling confident at office. Successful middle eastern business man smiling in a creative office.

Girişimcilik Mi, Bir İşte Çalışmak Mı - Hangisi Size Daha Uygun? Bölüm 2

Girişimcilik ile istihdamı karşılaştırdığımız yazı dizimizin ikincisinde girişimciliğin avantaj ve dezavantajlarını sizler için derledik.

Girişimcilik; serbest meslek sahibi olmak ve tek başına çalışmak ya da günümüz girişimcilerini daha iyi tanımlar bir deyişle özgün fikirlerinizi hayata geçirerek kendi işinizi kurmak ve yürütmek anlamına gelmektedir. Girişimcilik, ilk bakışta ideal ve olağanüstü fırsatlar sunuyor gibi görünebilir. Ancak günümüzde girişimcilik hiç olmadığı kadar yüceltildiği için girişimciliğe dair gözden kaçan gerçekleri anlamak önemlidir.

Girişimciler için batıda söylenen ve yaklaşık olarak “her işten biraz anlar” gibi Türkçeleştirilebilecek bir İngilizce deyim vardır: “jack of all trades”. Bu sözle girişimcilerin bir organizasyonun farklı bileşenlerini kapsayabilecek şekilde davranabildikleri anlatılır. Yani girişimciler, daha geniş bir bakış açısıyla birden fazla şapka takabilme yeteneğine sahiptirler. En büyük girişimcilerin ise bu özelliğin ötesinde olağanüstü yetenekli ve çevrelerine ilham veren kişiler oldukları bilinmektedir.

Girişimciliğin avantajları:

Bağımsızlık: Girişimciler, şirketlerini sıfırdan kurma ve kendi kararlarını verme özgürlüğüne ve bağımsızlığına sahiptir. Kimseye rapor vermek zorunda değillerdir ve nasıl çalışacaklarını, nerede çalışacaklarını ve ne zaman çalışacaklarını seçebilirler. Şirket kültürlerini nasıl geliştirmek istediklerini ve kimi işe alacaklarını da seçebilirler. Sonuçta takımlarına kimi eklemek istediklerini belirlemek onlara kalmıştır.  

Esneklik: Bağımsızlıkla birlikte daha fazla esneklik gelir. Girişimciler çalışma programlarını yapılandırabilir ve kendi saatlerini belirleyebilir. Genellikle bu; başlangıçta haftada 80 saat çalışmaktır ve bu kadar çalışmak istiyorlarsa bunu yapmakta serbesttirler. Ancak doğru kaynaklara ve işleri delege edebilme becerisine sahiplerse, saatleri ve programları olağanüstü esnek olacaktır. Şirketleri başarılı olur da büyürse bu durum girişimcilere gelecekte daha da fazla esneklik sağlayacaktır.

Finansal büyüme potansiyeli: Bir girişimci maaşla sınırlı değildir ve gelirleri de sınırlandırılmamıştır. Bu da finansal büyüme potansiyelinin bir çalışanınkinden çok daha yüksek olduğu anlamına gelir. Kendi şirketlerine sahip kişiler genellikle kârda da büyük bir paya sahiptirler. Girişimciler, işletmenin başarısına, ürün veya hizmete olan talebe bağlı olarak, istedikleri kadar kazanma potansiyeline sahiptirler. 

Sınırsız kapsam: Bir girişimci olarak kapsamınız kısıtlı veya sınırlı değildir. Bir organizasyonun tüm yönlerini keşfedebilir ve herhangi bir bileşende (pazarlama, insan kaynakları, iş geliştirme vb.) yer alabilirsiniz. Kendi kaderinizden siz sorumlusunuz ve şirketinizin başarılı olmasına yardımcı olmak için sayısız iş bağlantısı ve ilişkisi geliştirebilirsiniz. Yeni fikirleriniz varsa bunları keşfetmekte ve işinize yeni bileşenler eklemekte özgürsünüz.

Kariyer ve kişisel gelişim:  Bir girişimci, işleri hızlı ve pratik bir şekilde öğrenmelidir. Her karar, her başarı, her hata büyümeyi ve deneyimi besleyecektir. Her şey girişimcinin elindedir ve girişimci, bir patronun veya üst makamın kısıtlamaları olmadan işe yarayacağını düşündüğü her alanda kendini geliştirebilir. Eğer işler iyi giderse girişimci, alanında veya endüstrisinde lider ve değişim yaratan biri olarak görülme fırsatına kavuşacak ve bu da yeni iş bağlantılarını ve büyüme fırsatını beraberinde getirecektir.

Girişimciliğin dezavantajları: 

Zorluklarla dolu iş-yaşam dengesi: Diğer bir adıyla: Çok fazla stres. Bir girişimci olarak kendi şirketinizi kurmak için yıllarla ifade edilecek bir zaman diliminden vazgeçmelisiniz. Kendinizi çok uzun saatler çalışırken bulacaksınız. Ayrıca bir işverenle yapmış olduğunuz sözleşmeye göre hak ettiğiniz bir tatil veya ücretli izniniz de bulunmamaktadır. Bu şekilde durmaksızın ve stresli bir şekilde uzun süre çalışmak yıpratıcı olabilir.

Risk ve yatırım:  Kendi şirketinizi kurmak çok risklidir. Aslına bakarsanız birçok girişimci ve şirket başarısız olur. Sadece şirketinizin başarısızlık ihtimali ve bununla birlikte gelen finansal risklerle karşı karşıya değil, aynı zamanda bir şirket kurmanın yasal riskleri ve yükümlülükleriyle de uğraşmak zorundasınız. Girişimcilik, herhangi bir getiri elde edeceğinizin garantisi olmaksızın büyük bir yatırım yapmanızı gerektirecektir. Yalnızca kendi paranızın büyük bir kısmını yatırmakla kalmayıp aynı zamanda iş ilişkileri kurarak şirketinize yatırım yapmak isteyen başkalarını da bulmanız gerekecektir.

Yalnızlık:  Girişimci olmak özellikle ilk başta son derece büyük bir yalnızlık kaynağı olabilir. Tüm kararlar size bağlıdır ve tüm stresin yükü kendi omuzlarınızdadır. Fikirlerinizi yansıtabileceğiniz meslektaşlarınızın yokluğunda şirketinizin başarısı ve geleceği tamamen size bağlıdır. Ayrıca çalışma temponuz sosyalleşmenizi veya diğer insanlarla vakit geçirmenizi engelleyip size izole bir ortam sunabilir.

Finansal istikrarsızlık:  Girişimci olmak, düzenli bir maaş çekinin istikrarına veya güvenliğine sahip olmadığınız anlamına gelir. Aslında ilk birkaç yıl boyunca, paranın çoğu işi büyütmeye gider ve sağlıklı bir gelire sahip olmak çok zordur. Finansmanınız tamamen şirketin başarısına ve büyümesine bağlıdır şirket büyüse bile gelirinizi olumsuz etkileyebilecek durgun dönemler hep olasılık dahilindedir.

O halde yazı dizimizin başında sorduğumuz soruya dönersek:  Peki benim için hangisi doğru, girişimcilik mi, bir işte çalışmak mı? Bu sorunun cevabı nihayetinde kişiliğinize, zihniyetinize ve önceliklerinize bağlıdır. Ayrıca rota değişikliği yapmak için doğuştan gelen bir yeteneğe ya da kişilik özelliğine gerek olmadığını da belirtmek isteriz. Girişimcilik için doğru zihniyete sahip olmadığınızı düşünseniz bile her zaman başarılı girişimcileri inceleyerek ve bazı temel özelliklerini kendinize uyarlayarak bakış açınızı değiştirebilirsiniz. Kişisel gelişim ve kariyer gelişimi için seçenekler, özellikle günümüzün dijital çağında sonsuzdur. Tüm olanaklarla araştırmanızı yapın ve madalyonun her iki tarafını da görmek için mutlaka her iki dünyadan da insanlarla konuşup gerçekten ne istediğinize karar verin.