Finansal Sağlık

Kişisel ve kurumsal servet yönetiminde, sağlıklı finansal kararlar vermek ve finansal sağlık en önemli etmenlerdir. Üç farklı yazıdan oluşacak bu yazı dizisi finansal sağlığınızı nasıl koruyacağınızı; birikim potansiyeli, alternatif yatırımlar, varlık-borç dengesi, hedefler, gayrimenkul yönetimi ve sigorta gibi alanlarda yapılacak analizlerle gözler önüne serilecek.

Piyasadaki oyuncular, ister kişi ister kurum olsun ideal olarak düşünüldüğünde iş hayatında etik değerler ve yasalar çerçevesinde kendi faydalarını maksimize etmeye yönelik olarak hareket etmektedir. Az ya da çok, yönettiğimiz ekonomik kaynaklarımızın bugün için gerekli olan gelir-gider dengesini korurken yakın gelecekte finansal özgürlük kazandıracak bir potansiyeline dönüşmesi finansal sağlık olarak tanımlanabilir. Ayrıca bu tanıma ek olarak bugün için yaptığımız iş ne olursa olsun ticari faaliyetimizin uzun vadede basit bir alışveriş döngüsü haricinde topluma değer katmamıza imkân verecek bir dinamiğe sahip olması da yine finansal sağlığın tanımı dâhilindedir.

Günümüzde sürdürülebilir bir iş yapmak veya iş kurup hayata geçirmek hem kısa hem de uzun vade hedeflerine ulaşmak için olmazsa olmazdır. İlk çıkış noktası olarak aslında bir mühendislik terimi olan “sürdürülebilirlik” ilkesine bağlı gerçekleştirilecek mühendislik projelerinin uzun vadede sorunsuz olarak çalışması ve değişen koşullara adapte olma yeteneğinin üst düzeyde olması gerekliliğini anlatır. Bu noktadan hareketle sürdürülebilir bir işin taşıdığı özellikler finansal sağlığı da beraberinde getirir denilebilir.

Birikim potansiyeli

Bir iş yaparken aslında elimizde limitli olarak bulunan bir varlığımızla yani zamanla, maddi varlıkları değiş tokuş yapıyoruz. Bildiğiniz üzere zaman sadece limitli değil ayrıca hangimizde ne kadarlık bir limit kaldığını da bilmediğimiz bir değer. Bu nedenle bir iş yaparken en değerli varlığımız olan zamanı ilgili işle değiştirmenin değip değmeyeceği noktasında bir muhasebe yapmak gerekmektedir. Yani bu öyle bir iş olmalı ki sadece bugünümüz için gelir-gider dengesini sağlamakla kalmayıp gelecek için de bize ümit vermeli. Hedeflerimize koşarken bize gerekli birikimi sağlayacağını ve maddi getirileri yanında toplumda saygı göreceğimiz bir konuma yükselebileceğimizi de bize hissettirmeli. Hatta öyle ki yapılan işin gelecek projeksiyonu eğer büyük ümitler vadediyorsa, kısa vadeli getirileri bile ihmal edilebilir ve makul bir süre için bu işin alternatifine hak tanınabilir.

Yeni yatırım alternatifleri eklemek

Íş yaşamında gelecek vadeden sürdürülebilir bir alanda ilerlemek ve uzmanlaşmak finansal sağlığın en önemli etmenlerinden olsa da alternatif yatırım imkânları her zaman dikkatle izlenmelidir. İş alanınız ne olursa olsun eğer tek bir alanda yoğunlaştıysanız iş akdinin sona erdirilmesi halinde veya kendi işiniz olsa bile pandemi gibi kötü sürprizler tüm planlarınızın suya düşmesine neden olabilir. Bu nedenle farklı iş kollarında alternatif yatırımlar yapmak, birden çok kazanç kaynağı yaratmak bir anlamda riski dağıtmak her şart altında yola devam etmenizi ve finansal sağlığınızı korumanızı sağlayacaktır.