Girişimciliğin Ötesi: Startup’lar

İnternet teknolojileri son 25 yıldır girişimciler için yeni mecralar ve düşük maliyetli yatırım fırsatları sunuyor. Bu imkânlar modern dünyanın hızına ayak uydurabilme ve çağın gereksinimlerini karşılama düşüncesiyle birleşince pek çok yeni fikrin hayata geçmesine de olanak tanıyor. Günümüzde tek tuşla ulaşabileceğimiz bu hizmet ve ürünlerin arkasında ise pek çok başarı hikâyesi ve başlangıç girişimi olarak adlandırılan “Startup”lar bulunuyor.

Amerika Birleşik Devletleri’nde, gayri resmi adı Silikon Vadisi olan ve Kuzey Kaliforniya Bölgesi’nde yer alan teknoloji ve inovasyon merkezi doğumlu “Start-up” kelimesinin ne olduğu ve nasıl ortaya çıktığı hakkında bilgi edinmek için yakın geçmişe bakmamız yeterli olacaktır. İlk olarak 2010 yılında başlayıp kısa sürede yaygınlık kazanan bu iş modelinin Türkçe karşılığı “başlamak” veya “yeni girişim, başlangıç girişimi” olarak adlandırılabilir. Yeni kurulan her işletme bir girişim olabilir ama bir startup değildir.

Girişimler, kâr elde etmek amacı ile mevcut tüketici ihtiyaçlarını karşılamak üzere genelde düşük riskler öngörülerek kurulan şirketlerdir. Yavaş büyüyerek, yerel pazara hitap etmek öncelikli hedefleridir. Halbuki bir startup kurabilmek için gelecekte yaşamayı biliyor olmak gerekir. Daha önceden yapılmış olan iş fikirleriyle değil, hiç denenmemiş düşüncelere ulaşarak ve geleceği görüp ileride nelere ihtiyaç duyulabileceğini tahmin ederek başarılı bir startup kurulabilir. Bununla beraber günlük hayatta eksik olan konu ve ihtiyaçlara odaklanarak bunlar üzerinden yeni fikirler üretmek de yine güçlü startup’ların özelliklerindendir. Startup’lar sıradan girişimler olmadıklarından hedef kitle örneğin tüm ülke veya tüm dünya olabilir. Bu nedenle alınacak riskler önemli derecelerdedir.

Startup’ların sıradan girişimlerden ayrıldığı önemli noktalardan biri de amaçlanan uzun vadeli hedeflerdir. Girişimcilikte şirketi yavaş yavaş büyütüp gelecek nesle bırakmak gibi bir düşünce söz konusuyken bir startup’ın belki de en önemli özelliği hızlıca büyümek ve gün geldiğinde tüm hisseleri satarak startup’tan çıkış yapabilmektir.

Bir “Startup”ın basamakları

Bir startup girişimcisi ürünün veya hizmetin ne olacağını belirledikten sonra projeye başlarken zamanlamaya dikkat etmelidir. Dünya bu projeye hazır olmayabilir veya proje için geç kalınmış olabilir. Çünkü yanlış zamanda projeyi hayata geçirmek, projeler umut vadetse bile yok olmalarına ve hayal kırıklıklarına neden olacaktır. Tüm gözlem ve çalışmalar biriktirildikten sonra ürün veya hizmetin bir prototipini tüketicilerle paylaşmak gerekir. Bu noktada elde edilecek bir başarı artık bu ürün ya da hizmetin geliştirilip bir startup hâline getirilebileceğinin göstergesidir. Sıra artık bu startup’a finansman sağlayacak bir ortak ya da yatırımcı bulunmasına gelmiştir. Bu noktada ise gelecek vadeden startup’lara çeşitli desteklerde bulunan melek yatırımcılar gibi topluluk veya kuruluşlar, kredi, hibe ve doğrudan yatırım yoluyla yeni filizlenen iş fikirlerinin zorlukları aşmasına yardımcı veya ortak olabilecektir.

Başarılı bir startup kurabilmenin en önemli yapı taşlarından biri, orijinal bir fikrin yanında, hiç şüphesiz insan faktörü yani iyi bir ekiptir. Uyumlu çalışan, yeni fikirler ile birbirini destekleyen, kafaca genç ve dünyayı anlayan bir ekip başarılı bir startup için olmazsa olmazdır. Fikrin özellikli olması ve bu iş için uygun bir iş gücüyle ürünün tescili, üretimi ve satışa başlanması startup girişimini hayata geçirecektir.

Başarılı bir startup için önemli noktaları kısaca aşağıdaki gibi sıralayabiliriz;

-          Yenilikçi ve yaratıcı olmak

-          Etkili bir ekip çalışması

-          Geniş kitlelere ulaşabilmek

-          Teknoloji odaklı olmak

-          Büyüme ve süreklilik.

Startup’lar her konu ile ilgili olarak kurulabilirler fakat günümüze kadar yaşanan örnekler göstermiştir ki özellikle hizmet, teknoloji, yazılım ve finans sektörleri daha uygundur. Son yıllarda pazarlama, tasarım, mimari önde olmak üzere ihtiyaca göre pek çok yeni ve farklı alanda da başarılı startup girişimleri kurulmuştur.

Amerika Birleşik Devletleri en fazla startup girişimine sahip olan ülkedir. Bu ülkeyi Hindistan, İngiltere, Almanya ve Fransa takip etmektedir. Türkiye’de de startup konusu her geçen gün daha çok kişinin ilgisini çekmektedir. Ülkemizde özellikle teknoloji ve hizmet alanlarında son dönemde çok başarılı startup’lar kurulmuş ve geniş kitlelere ulaşarak iyi konumlara gelmişlerdir.

Amerika’da startup şirketleri arasında yapılan araştırmalarda en büyük başarıyı, mekan ve çözüm bulmayı sağlayan, hayatımızı kolaylaştıran startup’lar yakalamışlardır. Bunu ürün satın alma ve organizasyon konusundaki startup’lar izlemiştir.

Günümüz girişimcilerinin genel olarak X ve Y kuşaklarına dâhil olduğu düşünülürse, önümüzdeki dönem Z ve Alfa kuşağı temsilcilerinin girişimcilik dünyasına neler getireceği merak konusudur. Önümüzdeki on yılda ülkemizde ve dünyada birbirinden renkli startup örneklerinin doğuşunu izleyecek, girişimciliğin anlamının değiştiğini göreceğiz.

Referanslar:

1.       https://kolektifhouse.co/komag/dunyanin-en-basarili-startuplari-hangi-sektorlerde-faaliyet-gosteriyor/

2.       https://www.vargonen.com/blog/startup-nedir-basarili-bir-startup-nasil-kurulur/

3.       https://www.hosting.com.tr/blog/start-up/

4.       https://www.yeniisfikirleri.net/startup-nasil-kurulur/

5.       https://blog.turhost.com/startup-nedir/

6.       https://medium.com/@remotecomtr/her-giri%C5%9Fim-bir-startup-m%C4%B1d%C4%B1r-b697a9fb5797

7.       https://www.kolaybi.com/blog/startup-nedir

8.      https://capslocknext.com/rakamlarla-turkiyedeki-startup-dunyasi/