Halkbank'ın bilançosu yüzde 23,9 artışla 378,4 milyar TL'ye yükseldi

Halkbank, 2018 yılında toplam kredilerini bir önceki yılsonuna göre yüzde 28 oranında artırarak 333,6 milyar TL’ye taşıdı. Bankanın KOBİ kredilerini de içeren toplam ticari kredileri aynı dönemde yüzde 31,6 artış göstererek 288,9 milyar TL’ye yükseldi. 2017 yılsonuna kıyasla yüzde 28,8 oranında artırdığı toplam mevduatını 248,9 milyar TL’ye çıkaran Bankanın bilanço büyüklüğü ise; yüzde 23,9 oranında artarak 378,4 milyar TL’ye ulaştı. Bu yıl da KOBİ’ler ile Esnaf ve Sanatkârların en büyük destekçisi olmayı hedefleyen Halkbank, bu sonuçlarla birlikte KOBİ kredileri alanındaki pazar payını da yüzde 15,9’a taşıdı

Üreten Türkiye’nin güçlü destekçisi Halkbank, 80 yaşını kutladığı 2018 yılında da Türkiye ekonomisine değer katmayı sürdürdü. Tüm ürün ve hizmetlerini yenilikçi bir vizyonla geliştirmeye devam eden Banka, sektör ortalamasının üzerinde performans gösterdiği bu dönemde toplam krediler sıralamasında 3. sıraya yükseldi. Toplam mevduatını yüzde 28,8 oranında artırarak, pazar payını yüzde 11,5’e çıkarmayı başaran Halkbank güçlü kaynak yapısını koruyarak bilanço kalitesini daha da artırdı.

Müşterilerinin faaliyet alanlarındaki her türlü talep ve ihtiyacına özel çözümler üreterek, ülke ekonomisine güçlü desteklerini sürdürdükleri bir yıl geçirdiklerine dikkat çeken Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan şunları söyledi:

“Halkbank olarak önceliğimiz müşterilerimize temas etmek, onları dinlemek, ihtiyaçlarını doğru tespit edip yerinde çözüm önerileri getirmektir. 80. yaşımıza yakışan bir performans gösterdiğimiz 2018 yılında da Bankamız, Türkiye’de esnaf ve KOBİ’lerin en güçlü destekçilerinden biri olmuştur. Güçlü mali yapımızı koruyarak yürüttüğümüz özverili faaliyetler piyasa istikrarına katkı sağlamış, Bankamız ismini taşımaktan gurur duyduğumuz halkımıza kaliteli hizmet vermenin onurunu yaşamıştır. Toplam kredilerimizde ve toplam mevduatımızdaki yüksek artış, ekonomideki nakit akışının garantörlerinden biri olduğumuzu bir kez daha göstermiştir.”

KOBİ kredileri pazar payı yüzde 15,9


İşletmelerin nakdi veya gayrinakdi krediye ihtiyaç duydukları anda akla gelen ilk bankalardan birinin Halkbank olduğunu belirten Arslan, KOBİ nakdi kredilerindeki pazar payını yüzde 15,9’a çıkardıklarını vurgulayarak şunları söyledi:

“Bankacılık faaliyetlerimizi kamu, finans sektörü ve reel kesim arasında koordineli çalışmayı öngören Yeni Ekonomi Programına bağlı kalarak yürütmekteyiz. KGF teminatlı krediler, TOBB işbirliğiyle hayata geçirilen Nefes Kredisi ve TİM ile imzaladığımız ihracat seferberliği protokolü sektörel işbirliği içerisinde yaptığımız çalışmaların verimli örnekleri olmuştur. 40 bin işletmenin faydalanması planlanan KOBİ Değer Kredisi kullandırımında da, Nefes Kredisi ve KGF teminatlı kredilerde olduğu gibi yine üst sıralarda yer alacağız. Kredi kart borçlarının yeniden yapılandırılması amacıyla sunduğumuz Halk Destek Kredisiyle de piyasa istikrarına güçlü bir katkı sağlayacağız. Ayrıca, diğer kamu bankalarının da desteğiyle hayata geçirilen konut kampanyası, imar barışı ve bedelli askerlik kredisi gibi birçok ürünümüz iç piyasanın canlılığına önemli katkılarda bulunmuştur. Nakdi kredilerde bu yıl önceliğimiz yine KOBİ’ler olacak, Türkiye ekonomisine verdiğimiz destekler ülkemizi daha da ileri taşıyacaktır.”

Halkbank esnaf ve sanatkârın yanında


Bankanın kuruluş misyonuna uygun olarak esnaf ve sanatkârlara kesintisiz destek verdiğini belirten Arslan, esnafa yeni yılda 22 milyar TL kredi kullandıracaklarını açıklayarak şunları söyledi:

“Esnafla Halkbank arasında çok güçlü bir bağ vardır. Bankamızın temel hedefi esnafın KOBİ’ye KOBİ’nin büyük sanayi erbabına dönüşmesidir. 2002-2018 yılları arasında 1,8 milyon esnafa 93,5 milyar TL kredi kullandırdık, yüzbinlerce işletmenin faaliyetlerini nakit sıkıntısı yaşamadan sürdürebilmesine katkı sağladık. Geride bıraktığımız yıl 218 bin esnaf, yaklaşık 19 milyar TL değerindeki kredimizden yararlandı. 2019 yılında da 350 bin esnaf ve sanatkâra 22 milyar TL kredi kullandıracağız.”

Üreten Türkiye’nin üretken Bankası


Arslan, Bankanın 80. yılında büyük ölçüde sahada olduklarına ve reel sektör temsilcileriyle sık sık bir araya geldiklerine dikkat çekerek şunları ifade etti:???????

“Geçtiğimiz yıl başta Üreten Türkiye Buluşmaları olmak üzere, yurt genelinde birçok etkinlikte iş dünyası ile bir araya geldik. İhracat kapasitesi yüksek Organize Sanayi Bölgelerinde, yüz yüze bankacılık anlayışımız çerçevesinde Ortak Akıl Toplantıları düzenledik.  TOBB ve TBB ile birlikte reel sektör temsilcileriyle diyalogu güçlendirme toplantıları yaptık. İş dünyasının desteklenmesi konusunda çalışmalarımızda yol gösterici olan bu etkinliklerde, sanayimizin gelişimi için neler yapabileceğimiz konusunda sektör temsilcilerinin görüşlerini aldık. Sahada geçirdiğimiz 2018 yılında, hedef birliği içinde olduğumuz 5.000’in üzerinde esnaf, KOBİ ve sanayiciye temas ettik. Üreten Türkiye’nin üretken Bankası olarak 2019 yılını da sahada geçireceğiz. Üreten Türkiye Buluşmaları’na Eskişehir ve Gaziantep’le başladık, ilk çeyrek sonuna kadar en az 6 ilde daha sanayicilerimiz, KOBİ’lerimiz ve esnafımızla bir araya geleceğiz.”