Halkbank'ın aktif büyüklüğü 200 milyar TL'yi aştı

Halkbank’ın aktif büyüklüğü 200 milyar TL'yi aştı
 
Güçlü altyapısıyla her türlü iç ve dış müdahale girişimini bertaraf ederek istikrarını korumayı başaran Türkiye ekonomisine değer katmayı sürdüren Halkbank, reel sektörün ihtiyaç duyduğu sermaye ve stratejik desteği temin ederek 2016 yılının ilk yarısında da büyümenin baş aktörlerinden biri oldu. Halkbank, yılın ilk yarısında toplam aktiflerini 200,4 milyar TL’ye yükseltti. Toplam mevduatı 130,5 milyar TL'ye ulaşan Banka’nın, 2016’nın ilk yarısında toplam kredileri 183,4 milyar TL’ye, net kârı ise 1 milyar 566 milyon TL’ye yükseldi. 
 
2016 yılı için belirledikleri hedefler doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Halkbank Genel Müdürü Ali Fuat Taşkesenlioğlu, “Ülkemizin demokratik sistemini hedef alan darbe teşebbüsü karşısında güçlü mali duruşumuzu sürdürecek tedbirleri alırken ülkemizin finansal sisteminin derinliğini, sağlıklı makro göstergelerini ve Bankamızın değerini her zamankinden daha fazla yurt dışındaki iş ortaklarımıza ve yatırımcılarımıza anlatmalıyız” dedi.
 
Yurt içi ve yurt dışında başarıyla yürüttüğü bankacılık faaliyetleriyle marka değerini daha yukarıya taşıyan Halkbank, sektördeki güçlü pozisyonunu korudu ve ikinci çeyrek sonunda da hedefleriyle uyumlu sonuçlar elde etti. 2016 yılı ilk yarısında net kârı 1 milyar 566 milyon TL olarak gerçekleşen Halkbank’ın 2. çeyrekte elde ettiği 886 milyon TL kar ile çeyrek dönemde özkaynak karlılığı yüzde 17,2 düzeyine yükseldi. 2015 yılı sonuna göre toplam aktifleri yüzde 6,7 artışla 200,4 milyar TL'ye ulaşırken, toplam kredileri aynı dönemde yüzde 10,2 artışla 183,4 milyar TL’ye yükseldi. Bankanın toplam mevduatı ise 130,5 milyar TL oldu. Halkbank, KOBİ kredilerinin de dâhil olduğu toplam ticari kredilerini 2015 yılsonuna göre yüzde 10,7 artışla 110,4 milyar TL’ye yükselterek Üreten Türkiye'nin destekçisi olmaya devam etti.
 
Yurtdışından 1,2 milyar USD kaynak sağlandı

Güçlü bir kaynak yapısına sahip olan Halkbank likiditesini artırmak ve yurt dışından kaynak temin etmek amacıyla son bir ayda Eurobond ve Sendikasyon kredisi yoluyla toplamda 1 milyar  200 milyon USD tutarında kaynak sağladı. Yurtdışında Brexit sonrası yön bulmakta zorlanan piyasalara rağmen Halkbank'ın her iki işlemi için de gelen talep bankaya ve ülke ekonomisine duyulan güvenin göstergesi oldu. Halkbank markasını sadece Türkiye’de değil, dünya genelinde farklı paydaşlarla buluşturmayı sürdürdüklerini belirten Taşkesenlioğlu şunları söyledi, “Singapur’daki tescil işlemleri tamamlanan Temsilcilik Ofisimizin faaliyete başlaması bankacılık vizyonumuzun yurtdışına taşınması açısından önemli bir gelişme oldu. Singapur Temsilcilik Ofisimiz aracılığıyla özellikle Asya-Pasifik bölgesindeki uluslararası kurumsal yatırımcılar ve muhabir bankalar ile ilişkilerimizi daha da geliştireceğimize inanıyoruz. Temsilcilik Ofisimizin küresel bir banka olma yolculuğumuzda bize katkı sağlayacağını düşünüyoruz.”
 
 
Operasyonel verimlilik artmaya devam edecek, tasarruf önceliğimiz

Mevduat maliyetlerinde aşağı yönlü seyrin devam ettiğini belirten Taşkesenlioğlu operasyonel verimliliği artırma ve tasarruf yönünde stratejiler uygulamaya devam ettiklerini söyledi. Bir önceki çeyreğe göre işletme giderlerini yüzde 3,2 oranında azalttıklarını ifade eden Taşkesenlioğlu, maliyet gelir rasyosunun da olumlu yönde gelişim gösterdiğini vurgulayarak, “Tasarruf ve giderlerin kontrol altında olması önceliklerimiz arasında, bu amaçla oluşturduğumuz komiteler ile verimliliğin artırılması ve giderlerin azaltılması için yeni proje ve iş planları üzerinde çalışıyoruz. Önümüzdeki dönemde teknolojik yatırımlara hız vererek yeni mobil uygulamalarla alternatif dağıtım kanallarındaki etkinliğimizi de artıracağız" dedi.
 
Halkbank'ın kredilerdeki piyasa payı yükselmeye devam ediyor

İkinci çeyrek rakamlarından memnuniyet duyduklarını söyleyen Taşkesenlioğlu, “Yıllık hedeflerimiz doğrultusunda kredi artışı güçlü seyrini sürdürüyor. Ekonomimizin baş aktörü olan ve yatırımlarıyla istikrarın en güçlü güvencesi olan KOBİ’lerimize yılın ilk beş ayında kullandırılan kredilerdeki artışın yarısını Halkbank olarak biz gerçekleştirdik. KOBİ’lere sağlanan kredilerde pazar payımızı artırmaya devam ediyoruz.” dedi. 
 
2016 yılının ilk beş aylık döneminde sektörün KOBİ nakit kredi bakiyesi yaklaşık 10,6 milyar TL artarak 399,3 milyar TL’ye yükselirken, aynı dönemde 5,2 milyar TL KOBİ Kredisi kullandıran Halkbank bu alanda, sektördeki artışın yarısı kadar büyüdü ve nakit kredi rakamını  53,5 milyar TL’ye taşıdı. KOBİ kredilerinde sektörün çok üzerinde bir performans gösteren Halkbank 2014 yılsonunda yüzde 11,7, 2015 yılsonunda yüzde 12,4 olan pazar payını Mayıs 2016 itibarıyla yüzde 13,4’e yükselterek sektörde yine ilk sırada yer aldı.
 
Halkbank olarak, ülkemizi hedef alan terör girişimlerinin başarılı olmasına mahal vermemek için ekonomik seferberlik başlattıklarını belirten Ali Fuat Taşkesenlioğlu, hassas bir dönemde kesinleşen ikinci çeyrek rakamlarından memnuniyet duyduklarını söyledi. Taşkesenlioğlu, “Yıllık hedeflerimiz doğrultusunda alınan makro ihtiyati önlemlerin etkisiyle ticari krediler göreli olarak güçlü seyrini sürdürüyor. Yıllık bazda kredi büyümesinin, dünya genelindeki sıkı parasal ve finansal koşullara bağlı olarak makul düzeylerde seyrettiğini görüyoruz. Türk Bankacılık sektörünün özkaynaklarının 5,8 katı kredi kullandırılmış olması, sektörün kaldıraç avantajını 2009 yılından bu yana ilk kez bu yıl olumlu yönde kullanabildiğini gösteriyor. Tüm faaliyet alanlarımızda; kurumsal, KOBİ ve bireysel segmentte farklı müşteri taleplerine dönük çözümler üretmeyi sürdürerek Türkiye’deki istikrarın ve gelecek vizyonunun önemli bir parçası olmayı sürdüreceğiz" dedi.

Halkbank’ın gündemi KOBİ’leri ihracata hazırlamak

Halkbank, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) işbirliğiyle Global Connection Hedef Pazar Günleri toplantılarına sponsor desteği sağlamaya devam etti. En fazla ihracat payına sahip 10 il ile en önemli 10 ülkenin eşleştirilerek, bu pazarlara satışları artırmak üzere düzenlenen ihracatta  ilk etkinlik Gaziantep’te ikicisi de Adana’da düzenlendi. İş dünyasının gözüyle hedef pazarlara yönelik fırsatlar ve risklerin ele alındığı toplantılarda, sivil toplum kuruluşları, yöneticileri ve hedef ülkelerle ihracat yapmış firmaları bilgi ve deneyimlerini paylaştılar.
 
Halkbank, TİM işbirliğiyle düzenlenen Ortak Akıl Toplantıları'na destek olmayı bu dönemde de sürdürdü. Farklı sektörlerden kanaat önderi firmaların bir araya geldiği, deneyim ve başarılarını paylaştığı toplantılarda sektör stratejileri masaya yatırıldı. Türkiye’yi dünya pazarlarında ‘üretici kimliğiyle marka haline getirme’ vizyonun ele alındığı Ortak Akıl Toplantıları sırasıyla; Makine ve Aksamları, Hazır Giyim ve Konfeksiyon ile Bilgi ve İletişim sektörü yöneticilerinin katılımıyla yapıldı. 
Halkbank’ın gündeminin KOBİ’leri ihracata hazırlamak olduğunu belirten Taşkesenlioğlu “Destek verdiğimiz bu çalışmalar yüksek büyüme potansiyeli olan hedef pazarlarda pazar payının artırılması için gerekli uygulamaların tespit edilmesini sağlarken, Türk şirketlerinin uluslararası rekabette güçlenmeleri ve küreselleşen dünyada söz sahibi olabilmeleri için de önemli bir adım olacaktır" dedi.

Sektörün en düşük risk maliyeti oranlarından birine sahibiz

Global dalgalanmalara rağmen Türk bankacılık sektörünün, aktif kalitesi açısından dirençli olduğunun altını çizen Taşkesenlioğlu,“Halkbank olarak en çok önem verdiğimiz konulardan birisi de aktif kalitemizdir. Takipteki alacaklarımızı satmadığımız ve bilanço kayıtlarından silmediğimiz halde yüzde 3,04 düzeyindeki takip oranımızla sektör ortalamasından daha iyi durumdayız.” dedi. 
Bir bankanın aktif kalitesinin en gerçekçi göstergesinin risk maliyeti olduğuna dikkat çeken Ali Fuat Taşkesenlioğlu, 30 Haziran itibariyle 58 baz puan olan bankanın risk maliyeti için sektördeki oyuncular arasındaki en iyi oranlardan biri yorumunda bulundu.

Yapılan olumsuz ve maksatlı haberler Bankanın başarısını gölgeleyemez

2013 yılsonundan itibaren bazı basın organları üzerinden belirgin şekilde yanlı ve maksatlı yapılan olumsuz haberlerle Halkbank'ın yıpratılmaya çalışıldığını belirten Ali Fuat Taşkesenlioğlu, “Ülkemizi ve Bankamızı hedef alan yapılanmaların gerçek yüzünün ortaya çıkmasıyla halkımız yapılan haberlerin ne derece maksatlı olduğu anlamıştır. Halkbank'ın sağlam mali yapısı, büyüme potansiyeli, karlılığı ve verimliliğinden kimsenin endişesi olmasın. Sürdürülebilir kalkınma için ihtiyaç duyulan her alanda ve her dönemde destek olmaya devam edeceğiz” dedi.
“Halkbank çocuklarının gözünden Halkbank ailesi” 

Halkbank; bu yıl 10. yaşına basan Baksı Müzesi işbirliğiyle, Banka ve bağlı tüm iştiraklerinin çalışanlarına dönük bir Çocuk Resim Yarışması düzenledi. Bu yıl ilk kez düzenlenen yarışmaya banka çalışanlarının ilk ve orta öğrenim çağındaki çocukları katıldı. Konusu, “Halkbank çocuklarının gözünden Halkbank ailesi” olarak belirlenen yarışmaya Türkiye’nin dört bir yanından, yurtdışında da Sırbistan ve Makendonya bağlı ortaklıklarından başvurular oldu. Jüri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, seçilen 21 yarışmacı ödül olarak Bayburt’ta bulunan Baksı Müzesi’ndeki resim atölyesinde çalışma imkanı buldu. Taşkesenlioğlu destek vermekten mutluluk duydukları bu proje ile çocukların güzel sanatlar ile daha yakın bir bağ kurmaları için; onların sanatsal yeteneklerini sergilemelerine, eğlenerek öğrenmelerine ve bu çalışmaların neticesinde sosyal yanları da güçlü bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamayı hedeflediklerini belirtti.