Kadın Girişimcilere İlk Adım Kredisi Halkbank'tan

Halkbank, girişimciliği teşvik etmek, istihdamı arttırmak ve girişimci ruhuna sahip kadınların ekonomik hayata katılmalarının desteklenmek amacıyla “Kadın Girişimcilere İlk Adım Kredisi” çıkardı. Kredi Garanti Fonu (KGF) işbirliği ile verilen kredi, başvuru tarihi itibariyle, ilk defa iş kurmak isteyen veya 1 yılı aşmamak üzere ticari faaliyette bulunan Kadın  Girişimcileri kapsıyor. Kullandırılacak kredilerde Kadın Girişimcinin mal/hizmet üretimine yönelik olarak veya ticaret, hizmet konularında faaliyet göstermesi ise ön şart olarak aranıyor. Tercihe göre aylık eşit taksitli ya da dönemsel taksitli olarak verilecek kredi, 6 ay ila 1 yıl arasında ödemesiz dönem ve azami 60 ay vade imkanı sunuyor. Kredi limitleri kadın girişimcinin eğitim ve tecrübesine göre belirlenecek olup, azami limit 95.000 TL ile sınırlı. 1 yıllık “Kritik Hastalık Sigortası”nın hediye edileceği krediye son başvuru tarihi ise 31.12.2013.