Altın Mevduat Hesapları hakkında önemli bilgilendirme

Bankamız altın mevduat hesaplarında kaydi olarak 1000/1000 saflık derecesi ile takip edilen altın bakiyelerinin 995/1000 saflık derecesine dönüşüm işlemi gerçekleştirilecektir. Söz konusu dönüşüm işlemi Takasbank tarafından uygulamaya alınacak olan Kaydi Altın Transfer Sistemi ve sektördeki diğer bankalar ile uyum sağlanması amacıyla yapılacaktır.
 
Dönüşüm öncesinde hesabınızda gram bakiye bulunması halinde, gram bakiyeler artış gösterecek, ancak TL karşılık değerleri değişmeyecektir. Örneğin, altın mevduat hesabınızda 995 gram bulunması durumda dönüşüm sonrası hesabınızın bakiyesi 1000 gram olacaktır.