Dünya Bankası Enerji Verimliliği ESCO ve Satıcı Kredisi Hibesi

 

 

Dünya Bankası KOBİ Enerji Verimliliği Kredisi Teknik Danışmanlık desteği kapsamında Global Çevre Fonu (GEF) tarafından sağlanmakta olan ve Dünya Bankası’nın aracılık ettiği  hibeden yararlanmayı talep eden firmaların, Dünya Bankası tarafından değerlendirilmek üzere aşağıdaki dokümanlar çerçevesinde Bankamıza başvuru yapmaları ve aracılığımızla Dünya Bankası’ndan uygunluk almaları gerekmektedir.
 
Hibe, DB En. Ver. Kredisinden kullanım yapan firmalar arasından “ilk gelen ilk alır” prensibi çerçevesinde kullandırılacaktır.