Zaman Aşımına Uğrayan Mevduat, Emanet ve Alacaklar

 

5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 62. maddesine göre, Bankalar nezdindeki mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibinin en son talebi, işlemi, herhangi bir yazılı talimatı tarihinden itibaren 10 yıl içinde aranmayanlar 2014 yılı itibariyle zaman aşımına uğrayan  mevduat, emanet ve alacakların listesi, Bankamız internet sitesinde dört ay müddetle ilan edilecektir.

Listede bulunan mudilerimizin en geç 15 Haziran 2015 tarihine kadar hesaplarının bulunduğu şubeye geçerli kimlik belgeleri ile başvurmaları gerekmektedir.

15 Haziran 2015 tarihine kadar başvurulmaması halinde yasa gereği zaman aşımına uğrayan mevduat, emanet ve alacaklar Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na devredilecektir.

İlgili mudi ve müşterilerimize duyurulur. 

Zaman aşımına uğrayan mevduat hesabı sorgulamak için tıklayınız.