Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri İle İlgili Duyuru

Bankamızın sahip olduğu yetki belgesinin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yenilenmesi talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru sonucunda, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 15.10.2015 tarih ve 28 sayılı toplantısında alınan karar ile, Bankamıza III-37.1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Tebliği ve III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliği uyarınca ekteki tabloda yer alan kapsamda yatırım hizmet ve faaliyetlerinde bulunma izni verilmiştir.