Tasarruf Sahiplerine Duyuru

 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 23.11.2015 tarih ve E12638 sayılı yazısı ile kurucusu olduğumuz “T.Halkbankası A.Ş. A Tipi Değişken Fonu” nun Halk Portföy Yönetim A.Ş. Hisse Senedi Şemsiye Fonu’na bağlı olarak ihraç edilmek üzere Halk Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) unvanıyla dönüştürülerek Halk Portföy Yönetim A.Ş. tarafından devralınmasına izin verilmiştir.

Fon Dönüşüm Tarihi 25/12/2015 ‘tir.

Tasarruf Sahiplerine Duyuru