Tasarruf Sahiplerine Duyuru

 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 23.11.2015 tarih ve E12638 sayılı yazısı ile Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonunun Halk Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından devralınarak “Halk Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu”(Eski ünvanı:T.Halk Bankası A.Ş. B Tipi  Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu) bünyesinde birleştirilmesine izin verilmiştir. Fonun birleşme tarihi 25/12/2015’tir.


Tasarruf Sahiplerine Duyuru