Kamuoyunun Bilgisine

Bilindiği üzere Halkbank hisselerinin %51’i Kamuya ait ve %49’u ise halka açık olup banka hisseleri Borsa İstanbul’da işlem görmektedir.
 
2007 yılındaki ilk halka arz sürecinde yurt içindeki yatırımcılar ile birlikte uluslararası kurumsal yatırımcılar tarafından Bankamız hisselerine yoğun ilgi ve teveccüh gösterilmiştir. Bu ilgi ve teveccüh Bankamızın gösterdiği performansla birleşerek yurtdışı finansal piyasalarda artarak devam etmiş ve Bankamız, beş yıl aradan sonra 2012 yılında yine ülkemizin en başarılı halka arzlarından birini gerçekleştirmiştir. Halkbank son on yıllık dönemde en başarılı bulunan şirketler arasında yerini almıştır.
 
Halkbank’ın ülkemizde olduğu kadar uluslararası kamuoyunda da seçkin bir yeri ve önemli bir itibarı mevcuttur. Uzun emekler sonucunda elde edilmiş olan yerel ve global marka değerinin korunması hususunda azami gayret ve hassasiyet gösterilmesi gerektiğini kamuoyuna bu vesile ile bir kez daha belirtmek isteriz.
 
23 Aralık 2013 tarihinde kamuoyu ile paylaştığımız hususları özetle bir kez daha vurgulama gereği duymaktayız.
  • Bankamız tüm iş ve işlemlerinde ulusal ve uluslararası düzenlemelere her zaman tam olarak uymuş, paydaşlarının, iş ortaklarının ve mevduat sahiplerinin haklarının korunması için tüm tedbirleri almıştır.
  • Bankamızın tüm iş ve işlemleri ilgili denetim otoriteleri tarafından düzenli olarak denetlenmektedir.
Adli makamlar tarafından yürütülen bir soruşturmanın Bankamız faaliyetleri ile ilgisi olmadığı ilgili otoriteler tarafından ifade edilmesine rağmen, son günlerde medyada Bankamızla ilgili birtakım kasıtlı, hatalı, yanlış, eksik, yanıltıcı, haksız haber ve yorumların yapılmaya devam edildiği görülmektedir.
 
Ülkemizin önemli kurumlarından biri olan Halkbank’ın yurt içinde ve yurt dışında itibarını ve değerini olumsuz etkileyebilecek kasıtlı, hatalı, yanlış, eksik, yanıltıcı, haksız haber ve yorumlar mevzuata göre suç teşkil etmektedir. Bu çerçevede bu tür haber ve yorumlara kaynaklık edenler, bu haber ve yorumları yapan ve yayanlar hakkında, Bankacılık Kanunu başta olmak üzere yasaların Bankamıza verdiği tüm hakları kullanacağımız hususundaki kararlılığımızı kamuoyunun bilgisine sunarız.
 
Türkiye Halk Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu
 
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: VIII, No: 54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.