Hareketsiz Hesaplar Hakkında Bilgilendirme

 

 

Hesap İşletim Ücreti Uygulaması

Hesap İşletim Ücreti (HİÜ), müşterilerimize verilen bankacılık hizmetlerinin karşılığı olarak, banka nezdinde bir hesabın açılması, işletilmesi, hareketlerinin bilgisayar sisteminde saklanması, arşivlenmesi, bilgi işlem sistemlerinin sürekli geliştirilmesi ve hesapla ilgili yapılan diğer harcama işlemleri sebebiyle ilgili mevzuat hükümleri ve bankacılık genel uygulamalarına uygun biçimde alınan ücrettir.

Hesap İşletim Ücreti müşterilerimizden aylık olarak tahsil edilmektedir. Bakiye yetersizliği nedeniyle tahsil edilemeyen Hesap İşletim Ücretleri, devam eden aylarda hesapta bakiye olması durumunda kısmi olarak tahsil edilebilmektedir.

Hesap İşletim Ücreti tahakkuk tarihi itibariyle son 180 gündür hareket görmeyen bireysel müşteri hesaplarına ücret yansıtılmadan önce hesap sahiplerine ücret tutarı ve ücret yansıtılma tarihi hakkında bilgi verilmektedir. Bilgilendirmede belirtilen tahsilat tarihine kadar hesabın kapatılmaması durumunda Hesap İşletim Ücreti tahsil edilmeye devam edecektir.

Hesaplarınızı nereden kapatabilirsiniz?

Hareketsiz 0 (sıfır) bakiyeli hesaplarınızı Halkbank İnternet Şubesi’nden, Çağrı Merkezi’mizden ve şubelerimizden herhangi bir ücret ödemeksizin kapatabilirsiniz.
 

Hesaplarınızı nasıl kapatabilirsiniz?

Vadesiz hesabınıza bağlı, fatura talimatı, otomatik veya düzenli ödeme talimatı, sigorta talimatı, kullanılmamış çek gibi hesaba bağlı ürün veya talimatlarınız varsa hesabı kapatmadan önce mutlaka bu ürünleri iptal ettirmeniz gerekmektedir.

Hesabınızda bakiye olması durumunda ise hesabı kapatmadan önce bu bakiyeyi virman yaparak bankamızdaki başka bir hesabınıza aktarabilir veya farklı bankalardaki hesaplarınıza transfer edebilir ya da nakit çekebilirsiniz.

Hesap İşletim Ücreti Muafiyet Koşulları

 • Protokolü devam eden maaş hesapları,
 • Protokolü devam eden kurum hesapları,
 • Otomatik veya düzenli ödeme talimatı olan müşterilerden son 3 ay içerisinde en az 1 kere ödemesi gerçekleşmiş 3 adet otomatik / düzenli ödeme talimatı olan bireysel müşteri hesapları,
 • SGK emeklilerine ait maaş hesapları (maaş hesabı dışında kalan hesaplardan HİÜ tahsil edilecektir.)
 • Vergi Dairesi Hesapları,
 • TOKİ Gayrimenkul Hesapları,
 • TOKİ Kooperatif Hesapları,
 • Birikimli Mevduat Hesapları,
 • Birikimli Altın Hesapları,
 • Her türlü bloke ve depotizo hesapları,
 • Kumbara hesapları,
 • Müşteri verimliliğine istinaden, özel olarak muafiyet tanımlanmış müşteri hesapları.

Hareketsiz Hesap Tanımı

01 Eylül 2013 tarihinde yürürlüğe giren, T.Bankalar Birliği’nin Bankalar ile Bireysel Müşteriler Arasında İmzalanacak Sözleşmelerin Şekil ve İçeriğinde Yer Alması Gereken Asgari Hususlar ile Sözleşmelerin Uygulanacağı İşlemlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’e göre;

“Kesintisiz olarak, en az 180 gün süreyle hareket görmeyen kredi kartları, vadesiz mevduat ve özel cari hesaplar hareketsiz hesap kabul edilir.”

Diğer bir ifade ile ilgili hesap sahibi tarafından bizzat şubeye gidilmesi veya alternatif dağıtım kanalları aracılığı ile herhangi bir alacak veya borç kaydı yaratılmayan hesaplar hareketsiz hesap olarak kabul edilir.

Hesap sahibi dışında üçüncü kişilerce hesaba yapılan para transferleri, hesabı hareketsiz hesap olmaktan çıkartır.