Repo - Ters Repo Faaliyetlerine İlişkin Duyuru

“Mülga 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında sermeye piyasası faaliyeti olarak tanımlanan repo ters repo işlemlerini Bankamız, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’dan aldığı repo ters repo yetki belgesi çerçevesinde gerçekleştirmekte iken, SPK tarafından 16/12/2014 tarihli ve 2014/34 nolu haftalık bülteninde yayımlanan16.12.2014 tarih ve 35/1256 sayılı ilke kararı uyarınca, repo ters repo işlemlerinin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında sayılan faaliyetler içinde bulunmaması nedeniyle bu faaliyetler için Mülga 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında yatırım kuruluşlarına verilen repo ters repo yetki belgelerinin tümden geçersiz sayıldığı, bankaların bundan sonra gerçekleştirmeye devam edecekleri repo ters repo işlemleri için kendi özel mevzuatlarına tabi oldukları ve repo ters repo yetki belgelerinin Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nden terkin edilerek belge aslının SPK’ya teslim edilmesi düzenlemelerine yer verildiğinden, Bankamız sahip olduğu repo ters repo yetki belgesinin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nden terkin edilmesi amacıyla 29.12.2014 tarihinde İstanbul Ticaret Odasına gerekli başvuruda bulunmuş olup, yetki belgesinin aslı da 30.12.2014 tarihi itibarıyla SPK’ya iade edilmiştir.”