halkbank yıllık hayat sigortası
Ferdi Yıllık

Hayat Sigortası

Ferdi Yıllık Hayat Sigortası

Nedir?

Vefat ve hastalık/kaza sonucu maluliyet teminatlarını kapsamaktadır.

Sigortalının sigorta süresi içinde vefat etmesi halinde, tazminat tutarı sigorta sertifikası üzerinde belirtilen lehtar/lara, lehtar belirtilmediğinde ise kanuni varis/lere ödenir.

Sigortalının sigorta süresi içinde daimi olarak malul kalması halinde ise tazminat tutarı sigortalıya ödenir.

Kimler yararlanabilir?

Ferdi yıllık vefat sigortası yaptırmak isteyen, 18-70 yaş aralığında ve hayati tehlike arz eden bir sağlık sorunu bulunmayan herkes bu sigorta kapsamına alınabilecektir.

Teminatlar

Vefat teminatı
Sigortalının sigorta süresi içinde ölümü halinde, evvelce tayin edilmiş lehdar/ lehdarlarına veya lehdar tayin edilmemiş ise kanuni varislerine sözleşmede belirlenmiş olan vefat tazminatı ödenir.

Kaza ve hastalık sonucu maluliyet teminatı
Sigortalının sigorta süresi içerisinde bir kaza veya hastalık sonucu tam ve sürekli sakatlığı halinde sakatlık tazminatı Ferdi Kaza Sigortaları Genel Şartları dahilinde ödenir.

Prim ödeme şekli

Prim bedeli, belirlenen teminat tutarına, sigortalının yaşına göre belirlenmektedir.

Sigorta primlerini seçiminize göre hesaptan peşin ya da kredi kartından taksitli olarak ödeyebilirsiniz.


Detaylı bilgi için tıklayınız.