İnternet Şubesi Bireysel Kurumsal
EN
halkbank omuz omuza ferdi kaza sigortası
Omuz Omuza

Ferdi Kaza Sigortası

Omuz Omuza Ferdi Kaza Sigortası

Nedir?

Kaza sonucu vefat, kaza sonucu daimi maluliyet teminatlarını kapsamaktadır.

Sigortalının sigorta süresi içinde kaza sonucunda vefat etmesi halinde, tazminat tutarı sigorta sertifikası üzerinde belirtilen lehtar/lara, lehtar belirtilmediğinde ise kanuni varis/lere ödenir.

Sigortalının sigorta süresi içinde kaza sonrası daimi olarak malul kalması halinde ise tazminat tutarı sigortalıya ödenir.

Kimler yararlanabilir?

Ferdi kaza sigortası yaptırmak isteyen, 18-70 yaş aralığında herkes bu sigorta kapsamına alınabilecektir.

Teminatlar

Kaza Sonucu Vefat Teminatı

Sigortalının sigorta süresi içinde kaza sonucu ölümü halinde, evvelce tayin edilmiş lehdar/ lehdarlarına veya lehdar tayin edilmemiş ise kanuni varislerine sözleşmede belirlenmiş olan kaza sonucu vefat tazminatı ödenir.

Kaza Sonucu Daimi Maluliyet Teminatı

Sigortalının sigorta süresi içerisinde bir kaza sonucu tam ve sürekli sakatlığı halinde maluliyet tazminatı Ferdi Kaza Sigortaları Genel Şartları dahilinde ödenir.

Teminat ve Prim Tutarı

Prim bedeli, üç paket halinde sunulmaktadır.

  Teminat Tutarı Prim Tutarı
Omuz omuza Standart 50.000 TL 300 TL
Omuz omuza Gold 75.000 TL 450 TL
Omuz omuza Premium 100.000 TL 600 TL

Ek Fayda Hizmetleri

Ferdi Kaza Hizmet Paketi:

  • Diş Sağlığı
  • Göz Sağlığı
  • Sağlıklı Beslenme
  • Psikolojik Destek
  • İndirimli Check up
  • Medikal İkinci Görüş
  • Medikal Asistans
  • Akaryakıt İndirimi
  • İndirimli Hobi Merkezleri

İlgili asistans hizmet kapsamı ve detaylı bilgi için tıklayınız.


Detaylı bilgi için tıklayınız.