halkbank vergi ödemeleri

Vergi Ödemeleri

Siz de Halkbank kolaylıklarından yararlanarak ödemelerinizin gecikmesini önleyebilir, zamandan ve iş gücünden tasarruf edebilirsiniz. Üstelik Halkbank, ihtiyaç duyduğunuzda ödemeleriniz için uygun faizli kredi olanakları sunar.

Vergi ödemelerinizi Halkbank İnternet Şubesi, Mobil Şube ve Bank24’lerimiz ve şubelerimizden kolayca yapabilirsiniz. Ayrıca barkodla da ödemelerinizi Halkbank İnternet Şubesi ve Halkbank Mobil Şube’den hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

İnternet Şubesi ve Mobil Şube’den Ödenebilen Vergiler

Vergi Kodu Vergi Adı
1 Yıllık Gelir Vergisi
2 Zirai Kazanç Gelir Vergisi
3 Gelir Vergisi Stopaj
7 Dağıtılmayan Kar Stopajı
10 Kurumlar Vergisi
11 Kurumlar Vergisi Stopajı
12 Gelir Vergisi (Gmsi-Msi-Ücret-Diğer Kazanç Ve İratlar)
14 Basit Usülde Ticari Kazanç
15 Gerçek Usulde Katma Değer Vergisi
16 Hasılat KDV4
21 Banka Muameleleri Vergisi
22 Sigorta Muameleleri Vergisi
32 Gelir Geçici Vergi
33 Kurum Geçici Vergi
40 Damga Vergisi (Beyannameli Damga Vergisi Mükellefi)
46 Akaryakıt Tüketim Vergisi
51 Diğer Ücretler
55 Value Added Tax / Katma Değer Vergisi 3
58 Geri Kazanım Katılım Payı
60 Mülga Maden Fonu
61 Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi
67 G.V.K. Geçici 67/11 Maddesine Göre Yapılan İhtiyari Beyan
68 7183 Sayılı Kanunun 6. maddesinin 3. fıkrasına göre alınan turizm payı (%95)
74 Dayanıklı Tüketim Ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisi
75 Alkollü İçeçeklere İlişkin Özel Tüketim Vergisi
76 Tütün Mamüllerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi
77 Kolalı Gazozlara İlişkin Özel Tüketim Vergisi
3073 Usulsüzlük Cezası
3074 Özel Usulsüzlük Cezası
3080 Vergi Ziyaı Cezası
4009 Elektrik Üretim Lisans Harcı
4026 7143 Sayılı Kanun Yurtdışında Sahip Olunan Varlıklar
4027 7143 Sayılı Kanun Türkiye'de Sahip Olunan Varlıklar
4028 193 S.K. Geç. 90.Madde Yurtdışında sahip olunan Varlıklar
4029 193 S.K. Geç. 90.Madde Türkiye'de sahip olunan Varlıklar
4030 G.V.K. Geçici 67. Maddesine Göre Yapılan Tevkifat
4037 Trf Muayne Ücreti Katılım Payı
4048 Şans Oyunları Vergisi
4059 Ticaret Sicil Harcı Bildirimi
4061 İthalatta Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi
4063 Noter Harçları
4072 Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisi (Tescile Tabi Olmayanlar)
4081 5035 Sayılı Kanuna Göre Özel İletişim Vergisi
4171 Petrol Ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Ötv Tevkifatı
4178 Gelir Vergisi Kanunu Geçici 78. Madde Kapsamında Muhtasar Vergisi
4425 Yeniden Değerleme Taşınmaz (VUK) Geçici 31. madde
6130 6736 Madde 2 Kesinleşmiş alacaklar (Bütçe)                                                           
6183 Tecilli Tahsilat
9002 Nüfus Para Cezası
9012 Esnaf S.Harç
9013 Gümrük Vergisi
9015 Katma Değer Vergisi Tevkifatı
9023 Yüksek Öğrenim Kredi Borcu Hesabı
9031 Veraset Ve İntikal Vergisi
9034 Motorlu Taşıtlar Vergisi
9047 Tek Başına Alınabilen Damga Vergisi
9050 Karayolları Taşıma Kanunu İdari Para Cezası
9053 Ecrimisil Gelirleri
9062 Tapu K. Harç Ödemeleri
9068 Gemi ve Liman Harçları   
9077 Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisi (Tescile Tabi Olanlar)
9085 Trafik Cezaları
9090 Çeşitli Gelirler
9091 Petrolden Devlet Hissesi
9092 Yüksek Öğrenim Harç Kredisi
9153 5736 Sayılı Kanun Uyarınca Tahsil Edilecek Ecrimisil Gelirleri
9155 Karayolları Geçiş Ücreti
9169 Petrol Ruhsat Harcı
9170 Banka Kuruluş Faaliyet Harcı
9174 Ecrimisil 6009 S.K 24. Maddesi Köy Payı
9175 Suriye Uyruklulara Ait Taşınır Ve Taşınmaz Mal Gelirleri
9183 Bilirkişi Ücretlerinden Kesinti Suretiyle Alınan Gelir Vergisi (İcra Daireleri)
9207 İkametgah Tezkeresi Defter Satış Bedeli
9213 Genel Bütçeye Dahil, Bütçe Kapsamı Dışındaki Faaliyetler Nedeniyle Yapılan Tevkifat.
9224 Denetim Kuruluşları Yetkilendirme Belgeleri Kamu Nisbi
9226 Denetim Kuruluşları Yetkilendirme Belgeleri Diğer Nisbi
9243 Kimlik Kartı Satış Bedeli
9247 Asbıs Motorlu Araç Tescil Belgesi Bedeli
9248 İşletme Hakkı Devredilen Otoyol Kaçak Geçiş Ücreti Devlet Payı
9261 Şeker Katılım Payı
9264 Sürücü Belgesi Değerli Kağıt Bedeli
9265 Sürücü Belgesi Harcı
9301 Genel Bütçe Dışında Kalan Kurumlar Tarafından Yatırılan İ.P.C
9014 Yurt Dışı Çıkış Harcı
9064 Pasaport Harcı
9262 Tapu Harcı Mevzuuna Giren İşlemlerle İlgili Tescil Ve Şerhlerin Terkininden Alınan Harç       
6140 7020 MADDE 2 Kesinleşmiş alacaklar (Bütçe)
6141 7020 MADDE 2 Kesinleşmiş alacaklar (Özel Tahakkuklar)
6144 7020 MADDE 5 Bazı yerlerde mücbir sebep halinin sonlandırılmasına ilişkin hükümler
6163 7143 sayılı Kanunun 11 inci Madde Mücbir Sebep
6151 7143 MADDE 2 Kesinleşmiş alacaklar (İdari Para Cezaları-İndirimli)
6152 7143 MADDE 2 Kesinleşmiş alacaklar (Özel Tahakkuklar)
6150 7143 MADDE 2 Kesinleşmiş alacaklar (Bütçe)
6159 7143 Madde 3 Kesinleşmemiş veya Dava Safhasında Bulunan Amme Alacakları (Özel Tahakkuk)
6160 7143 Madde 3 Kesinleşmemiş veya Dava Safhasında Bulunan Amme Alacakları (Özel Tahakkuk-İdari Para Cezaları-İndirimli)
6157 7143 Madde 3 Kesinleşmemiş veya Dava Safhasında Bulunan Amme Alacakları (Bütçe)
6158 7143 Madde 3 Kesinleşmemiş veya Dava Safhasında Bulunan Amme Alacakları (İdari Para Cezaları-İndirimli)
6162 7143 Madde 4/10 Pişmanlıkla ya da Kendiliğinden Yapılan Beyanlar 
6161 7143 Madde 4/1-9 İnceleme ve Tarhiyat Safhasında Bulunan
4420 7143 sayılı Kanunun 6/1-c maddesine Göre Verilecek KDV Beyannamesi (Stok)
9401 7143 sayılı Kanunun 6/1-d maddesine Göre Verilecek ÖTV Beyannamesi (Stok)
4422 7143 sayılı Kanunun 6/2-a maddesine Göre Verilecek KDV Beyannamesi (Stokta Bulunmayan)
4423 7143 sayılı Kanunun 6/2-b maddesine Göre Verilecek KDV Beyannamesi(Eczane - Stokta Bulunmayan)
4424 7143 sayılı Kanunun 6/3 maddesine Göre Verilecek Beyan (Kasa Mevcudu + Ortaklardan Alacaklar)
4407 7143 Madde 5/2-c-2 ve 5/2-ç-3 Matrah Artırımı Stp.(Çiftçiler - Muhtasar)
4401 7143 Madde 5/1-a ve 5/1-b Gelir Vergisi Matrah Artırımı (Tüm Gelir Unsurları İçin)
4415 7143 Madde 5/3-a Matrah Artırımı KDV (Yıl İçindeki Tüm Dönemler İçin Beyanname Verenler)
4416 7143 Madde 5/3-b-1 ve 5/3-c Matrah Artırımı KDV (Yıl İçinde 12 Dönemden Az 2 Dönemden Çok Beyanname Verenler)
4417 7143 Madde 5/3-b-2 ve 5/3-c Matrah Artırımı KDV (Yıl İçinde Hiç Beyanname Vermeyenler veya 1 ya da 2 Dönem Beyanname Verenler)
4418 7143 Madde 5/3-b-3 Matrah Artırımı KDV (İstisna veya Tecil-Terkin Kapsamına Giren İşlemleri Bulunanlar)
4406 7143 Madde 5/2-c-1 ve 5/2-ç-2 Matrah Artırımı Stp.(Kira Stp. - Muhtasar)
4410 7143 Madde 5/1-a ve 5/1-c Kurumlar Vergisi Matrah Artırımı
4411 7143 Madde 5/1-d ve 5/1-e Kurumlar (Stopaj) Vergisi Matrah Artırımı
4404 7143 Madde 5/2-c-1 ve 5/2-ç-1 Matrah Artırımı Stp.(Serbest Meslek - Muhtasar)
4403 7143 Madde 5/2-a ve 5/2-b Matrah Artırımı Stp.(Ücret - Muhtasar)
4405 7143 Madde 5/2-c-2 ve 5/2-ç-3 Matrah Artırımı Stp.(Vergiden Muaf Esnaf - Muhtasar)
4408 7143 Madde 5/2-c-2 ve 5/2-ç-3 Matrah Artırımı Stp.(Yıllara Sari İnşaat - Muhtasar)
9205 Tüketici Hakem Heyeti Bilirkişi Ücreti
9206 Tüketici Hakem Heyeti Tebligat Masrafı


Halkbank İnternet Şubesi ve Mobil Şube’den vergi ödemelerinizi 23:45-00:15 saatleri dışında gerçekleştirebilirsiniz.
* İlgili vergileri Bank24’lerimizden de ödeyebilirsiniz.

Halkbank İnternet Şubesi’nden Vergi Ödeme

Bireysel müşterimiz iseniz; Müşteri numarası/TCKN, parola ve tek kullanımlık şifre ile İnternet Şubesi’ne giriş yaptıktan sonra, Ödeme/Vergi menüsü altından vergi ödemelerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Halkbank İnternet Şubesi üyesi değilseniz; herhangi bir Halkbank şubesine nüfus cüzdanınız ve ikinci bir kimliğiniz (ehliyet, paso, resimli kurum kartı vb.) ile birlikte başvurarak ya da www.halkbank.com.tr'de bulunan İnternet Şubesi Parola Al bölümünden kredi kartı/banka kartı bilgilerinizi kullanarak  parolanızı oluşturabilirsiniz.

Kurumsal müşterimiz iseniz; Müşteri numarası, parola ve tek kullanımlık şifre ile İnternet Şubesi’ne giriş yaptıktan sonra, Ödeme/Vergi menüsü altından vergi ödemelerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Halkbank İnternet Şubesi üyesi değilseniz; herhangi bir Halkbank şubesine gelerek firmanız adına başvuru formunu doldurmanız yeterlidir.

Halkbank Mobil Şube’den Vergi Ödeme

Parola/ŞifreÇiz ile Mobil Şube’ye giriş yaptıktan sonra, Ödemeler/Vergi menüsü altında yer alan Vergi ve Devlet Ödemeleri seçeneği ile vergi ödemelerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Halkbank Mobil Bankacılığı kullanmaya başlamak için, İnternet Şubesi'ne üye olmanız yeterlidir.

Barkod İle Vergi Ödeme

  • Mobil Şubemizde; beyanname üzerinde yer alan barkodu okutarak veya barkod numarasını girerek vergi ödemelerinizi kolayca gerçekleştirebilirsiniz.
  • İnternet Şubemizden de beyanname üzerinde yer alan barkod numarasını girerek vergilerinizi ödeyebilirsiniz.