halkbank vergi ödemeleri

Vergi Ödemeleri

Siz de Halkbank kolaylıklarından yararlanarak ödemelerinizin gecikmesini önleyebilir, zamandan ve iş gücünden tasarruf edebilirsiniz. Üstelik Halkbank, ihtiyaç duyduğunuzda ödemeleriniz için uygun faizli kredi olanakları sunar.

Vergi ödemelerinizi Halkbank İnternet Şubesi, Mobil Şube ve Bank24’lerimiz ve şubelerimizden kolayca yapabilirsiniz. Ayrıca barkodla da ödemelerinizi Halkbank İnternet Şubesi ve Halkbank Mobil Şube’den hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

Ödenebilen Vergiler:

 

VERGİ KODU  VERGİ ADI Şube İnternet Bankacılığı Mobil Bankacılık ATM Telefon Bankacılığı GİB
Nakit/
Hesap
Nakit/
Hesap
Nakit/
Hesap
Nakit/
Hesap
Nakit/
Hesap
Kredi
Kartı
0001 YILLIK GELİR VERGİSİ
0002 ZIRAİ KAZANÇ GELİR VERGİSİ
0003 GELİR VERGİSİ S. (MUHTASAR)
0010 KURUMLAR VERGİSİ
0011 KURUMLAR VERGİSİ STOPAJI
0012 GELİR VERGİSİ (GMSİ-MSİ-ÜCRET-DİĞER KAZANÇ VE İRATLAR)
0014 BASIT USULDE TİCARİ KAZANC
0015 GERÇEK USULDE KATMA DEĞER VERGİSİ
0016 HASILAT ESASLI KDV4
0021 BANKA MUAMELELERİ VERGİSİ
0022 SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ
0032 GELİR GEÇİCİ VERGİ
0033 KURUM GEÇİCİ VERGİ
0040 DAMGA VERGİSİ (BEYANNAMELİ DAMGA VERGİSİ MÜKELLEFİ)
0046 Akaryakıt Tüketim Vergisi
0051 DİĞER ÜCRETLER
0054 DİGİTAL TAX / DİJİTAL VERGİ
0055 VALUE ADDED TAX / KATMA DEĞER VERGİSİ 3
0058 GERİ KAZANIM KATILIM PAYI
0061 KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME FONU KESİNTİSİ
0062 MÜLGA KOOPERATİFÇİLİK TANITMA VE EĞİTİM FONU
0067 G.V.K. GEÇİCİ 67/11 MADDESİNE GÖRE YAPILAN İHTİYARİ BEYAN
0068 7183 SY. KANUNUN 6. MADDESİNİN 3. FIKRASINA GÖRE ALINAN TURİZM PAYI (%95)
0071 PETROL VE DOĞALGAZ ÜRÜNLERİNE İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ
0074 DAYANIKLI TÜKETİM VE DİĞER MALLARA İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ
0075 ALKOLLÜ İÇEÇEKLERE İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ
0076 TÜTÜN MAMÜLLERİNE İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ
0077 KOLALI GAZOZLARA İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ
0095 ÜCRETLERE İLİŞKİN MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ
0096 DEĞERLİ KONUT VERGİSİ
3073 USULSÜZLÜK CEZASI
3074 ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI
3080 VERGİ ZİYAI CEZASI
4009 ELEKTRİK ÜRETİM LİSANS HARCI
4030 G.V.K. GEÇİCİ 67. MADDESİNE GÖRE YAPILAN TEVKİFAT
4037 TRAFİK MUAYENE ÜCRETİ HAZİNE PAYI
4048 ŞANS OYUNLARI VERGİSİ
4059 TİCARET SİCİL HARCI BİLDİRİMİ
4063 NOTER HARÇLARI
4072 MOTORLU TAŞIT ARAÇLARINA İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (TESCİLE TABİ OLMAYANLAR)
4081 5035 SAYILI KANUNA GÖRE ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ
4163 492 SAYILI HARÇLAR KANUNU KAPSAMINDA ALINAN CİNS TASHİHİ HARCI
4171 PETROL VE DOĞALGAZ ÜRÜNLERİNE İLİŞKİN ÖTV TEVKİFATI
4178 GELİR VERGİSİ KANUNU GEÇİCİ 78. MADDE KAPSAMINDA MUHTASAR VERGİSİ
4301 6736 Madde 5/1-a ve 5/1-b Gelir Vergisi Matrah Artırımı (Tüm Gelir Unsurları İçin)
4303 6736 Madde 5/2-a ve 5/2-b Matrah Artırımı Stp.(Ücret-Muhtasar)
4304 6736 Madde 5/2-c1/ç1 Matrah Artırımı Stopaj (Serbest Meslek – Muhtasar)
4305 6736 Madde 5/2-c-2 ve 5/2-ç-3 Matrah Artırımı Stp.(Vergiden Muaf Esnaf – Muhtasar)
4306 6736 Madde 5/2-c-1 ve 5/2-ç-2 Matrah Artırımı Stp.(Kira Stopaj-Muhtasar)
4307 6736 Madde 5/2-c-2 ve 5/2-ç-3 Matrah Artırımı Stp.(Çiftçiler-Muhtasar)
4308 6736 Madde 5/2-c-2 ve 5/2-ç-3 Matrah Artırımı Stp.(Yıllara Sari İnşaat - Muhtasar)
4310 6736 Madde 5/1-a ve 5/1-c Kurumlar Vergisi Matrah Artırımı
4311 6736 Madde 5/1-d ve 5/1-e Kurumlar (Stopaj) Vergisi Matrah Artırımı
4315 6736 Madde 5/3-a KDV Matrah Artırımı (Yıl İçindeki Tüm Dönemler İçin Beyanname Verenler)
4316 6736 Madde 5/3-b-1 ve 5/3-c KDV Matrah Artırımı (Yıl İçinde 12 Dönemden az 2 Dönemden Çok Beyanname Verenler)
4317 6736 Madde 5/3-b-2 ve 5/3-c KDV Matrah Artırımı (Yıl İçinde Hiç Beyanname Vermeyenler veya 1 ya da 2 Dönem Beyanname Verenler)
4318 6736 Madde 5/3-b-3 KDV Matrah Artırımı (İstisna veya Tecil-Terkin Kapsamına Giren İşlemleri Bulunanlar)
4401 7143 Madde 5/1-a ve 5/1-b Gelir Vergisi Matrah Artırımı (Tüm Gelir Unsurları İçin)
4403 7143 Madde 5/2-a ve 5/2-b Matrah Artırımı Stp.(Ücret - Muhtasar)
4410 7143 Madde 5/1-a ve 5/1-c Kurumlar Vergisi Matrah Artırımı
4415 7143 Madde 5/3-a Matrah Artırımı KDV (Yıl İçindeki Tüm Dönemler İçin Beyanname Verenler)
4417 7143 Madde 5/3-b-2 ve 5/3-c Matrah Artırımı KDV (Yıl İçinde Hiç Beyanname Vermeyenler veya 1 ya da 2 Dönem
Beyanname Verenler)
4418 7143 Madde 5/3-b-3 Matrah Artırımı KDV (İstisna veya Tecil-Terkin Kapsamına Giren İşlemleri Bulunanlar)
4420 7143 sayılı Kanunun 6/1-c maddesine Göre Verilecek KDV Beyannamesi (Stok)
4422 7143 sayılı Kanunun 6/2-a maddesine Göre Verilecek KDV Beyannamesi (Stokta Bulunmayan)
4424 7143 sayılı Kanunun 6/3 maddesine Göre Verilecek Beyan (Kasa Mevcudu + Ortaklardan Alacaklar)
4425 YENİDEN DEĞERLEME (TAŞINMAZ) VUK GEÇİCİ 31. MADDE
4501 7326 Madde 5/1-a ve 5/1-b Gelir Vergisi Matrah Artırımı (Tüm Gelir Unsurları İçin)
4503 7326 Madde 5/2-a ve 5/2-b Matrah Artırımı Stp. (Ücret-Muhtasar)
4504 7326 Madde 5/2-c-1 ve 5/2-ç-1 Matrah Artırımı Stp. (Serbest Meslek-Muhtasar)
4505 7326 Madde 5/2-c-2 ve 5/2-ç-3 Matrah Artırımı STP. (Vergiden Muaf Esnaf-Muhtasar)
4506 7326 Madde 5/2-c-1 ve 5/2-ç/2 Matrah Artırımı Stp. (Kira Stp.-Muhtasar)
4507 7326 Madde 5/2-c-2 ve 5/2-ç-3 Matrah Artırımı Stp. (Çiftçiler Muhtasar)
4508 7326 Madde 5/2-c-2 ve 5/2-ç-3 Matrah Artırımı Stp. (Yıllara Sari İnşaat-Muhtasar)
4510 7326 Madde 5/1-a ve 5/1-c Kurumlar Vergisi Matrah Artırımı
4511 7326 Madde 5/1-d ve 5/1-e Kurumlar (Stopaj) Vergisi Matrah Artırımı
4515 7326 Madde 5/3-a KDV Matrah-Vergi Artırımı (Yıl İçindeki Tüm Dönemler İçin Beyanname Verenler)
4516 7326 Madde 5/3-b-1 ve 5/3-c Matrah Artırımı KDV (Yıl İçinde 12 Dönemden Az 2 Dönemden Çok Beyanname Verenler)
4517 7326 Madde 5/3-b-2 ve 5/3-c Matrah Artırımı KDV (Yıl İçinde Hiç Beyanname Vermeyenler veya 1 ya da 2 Dönem
Beyanname Verenler)
4518 7326 Madde 5/3-b-3 Matrah Artırımı KDV (İstisna veya Tecil-Terkin Kapsamına Giren İşlemleri Bulunanlar)
4520 7326 sayılı Kanunun 6/1-c maddesine Göre Verilecek KDV Beyannamesi (Stok)
4522 7326 sayılı Kanunun 6/2-a Maddesine Göre Verilecek KDV Beyannamesi (Stokta Bulunmayan)
4524 7326 sayılı Kanunun 6/3 maddesine Göre Verilecek Beyan (Kasa Mevcudu + Ortaklardan Alacaklar)
4525 Yeniden Değerleme (Taşınmaz) VUK Geçici 31. Madde
6120 6552 MADDE 73 KESİNLEŞMİŞ ALACAKLAR
6121 6552 MADDE 73 KESİNLEŞMİŞ ALACAKLAR (PLAKA BAZINDA)
6130 6736 MADDE 2 Kesinleşmiş alacaklar (Bütçe)
6131 6736 MADDE 2 Kesinleşmiş alacaklar (Özel Tahakkuklar)
6132 6736 MADDE 2/4 Kesinleşmiş alacaklar (Geçici Vergi)
6133 6736 MADDE 2/5 Kesinleşmiş alacaklar (Plaka Bazında)
6134 6736 MADDE 2/5 Kesinleşmiş alacaklar (Plaka Bazında Özel Tahakkuk)
6135 6736 MADDE 3 Kesinleşmemiş veya Dava Safhasında Bulunan Amme Alacakları (Bütçe)
6137 6736 MADDE 4/1-8 İnceleme ve Tarhiyat Safhasında Bulunan
6138 6736 MADDE 4/9 Pişmanlıkla ya da Kendiliğinden Yapılan Beyanlar
6139 6736 s. Kn.10 uncu mad.19 ncu fık.213 s. Kanuna göre mücbir sebep hali ilan edilmiş ve mücbir sebep süresi iki yılı aşmış olan
6140 7020 MADDE 2 KESİNLEŞMİŞ ALACAKLAR (Bütçe)
6141 7020 MADDE 2 KESİNLEŞMİŞ ALACAKLAR (Özel Tahakkuklar)
6142 7020 MADDE 2 KESİNLEŞMİŞ ALACAKLAR (Plaka Bazında)
6143 7020 MADDE 2 KESİNLEŞMİŞ ALACAKLAR (Plaka Bazında Özel Tahakkuk)
6144 7020 MADDE 5 Bazı yerlerde mücbir sebep halinin sonlandırılmasına ilişkin hükümler
6150 7143 MADDE 2 Kesinleşmiş alacaklar (Bütçe)
6151 7143 MADDE 2 Kesinleşmiş alacaklar (İdari Para Cezaları-İndirimli)
6152 7143 MADDE 2 Kesinleşmiş alacaklar (Özel Tahakkuklar)
6153 7143 MADDE 2/4 Kesinleşmiş alacaklar (Plaka Bazında)
6154 7143 MADDE 2/4 Kesinleşmiş alacaklar (Plaka Bazında İdari Para Cezaları-İndirimli)
6155 7143 MADDE 2/4 Kesinleşmiş alacaklar (Plaka Bazında Özel Tahakkuk)
6156 7143 MADDE 2/4 Kesinleşmiş alacaklar (Plaka Bazında Özel Tahakkuk-İndirimli)
6157 7143 MADDE 3 Kesinleşmemiş veya Dava Safhasında Bulunan Amme Alacakları (Bütçe)
6158 7143 MADDE 3 Kesinleşmemiş veya Dava Safhasında Bulunan Amme Alacakları (İdari Para Cezaları-İndirimli)
6161 7143 MADDE 4/1-7 İnceleme ve Tarhiyat Safhasında Bulunan
6162 7143 MADDE 4/10 Pişmanlıkla ya da Kendiliğinden Yapılan Beyanlar
6163 7143 sayılı Kanunun 11 inci madde mücbir sebep
6170 7256 Madde 2 Kesinleşmiş Alacaklar (Bütçe)
6171 7256 Madde 2 Kesinleşmiş Alacaklar (İdari Para Cezaları-İndirimli)
6172 7256 Madde 2 Kesinleşmiş alacaklar (5) ÖTV III Sayılı Listesinin (A) ve (B) Cetvelleri  (Bütçe)
6173 7256 Madde 2 Kesinleşmiş Alacaklar (4915 ve 5035 sk. Göre Avcılık Ruhsatı Harcı)-(Bütçe)
6174 7256 Madde 2 Kesinleşmiş Alacaklar (VUK. 379. Madde)  (Bütçe)
6175 7256 Madde 2 Kesinleşmiş Alacaklar (Özel Tahakkuklar)
6176 7256 Madde 2 Kesinleşmiş Alacaklar (İdari Para Cezaları Özel Tahakkuklar-İndirimli)
6177 7256 Madde 2 Kesinleşmiş Alacaklar (Turizm Payı-0068)
6178 7256 Madde 2 Kesinleşmiş Alacaklar (Geçici Vergi)
6179 7256 Madde 2 Kesinleşmiş Alacaklar (Plaka Bazında)
6180 7256 Madde 2/c Kesinleşmiş Alacaklar (Plaka Bazında İdari Para Cezaları-İndirimli)
6181 7256 Madde 2  Kesinleşmiş Alacaklar (Plaka Bazında Özel Tahakkuk)
6182 7256 Madde 2/c Kesinleşmiş Alacaklar (Plaka Bazında Özel Tahakkuk-İndirimli)
6183 6183 TECİLLİ TAHSİLAT
6184 VUK 379 KAPSAMINDA KESİLEN TAHAKKUKLARIN İNDİRİMLİ ÖDEME PLANI
6201 7326 Madde 2 Kesinleşmiş Alacaklar (Bütçe)
6202 7326 Madde 2 Kesinleşmiş Alacaklar (İdari Para Cezaları– İndirimli)
6203 7326 Madde 2 Kesinleşmiş Alacaklar (5) KDV / ÖTV III Sayılı Listesinin (A) ve (B) Cetvelleri (Bütçe)
6204 7326 Madde 2 Kesinleşmiş Alacaklar (4915 ve 5035 SK. Göre Avcılık Ruhsatı Harcı)-(Bütçe)
6205 7326 Madde 2 Kesinleşmiş Alacaklar (VUK. 379. Madde) (Bütçe)
6206 7326 Madde 2 Kesinleşmiş Alacaklar (Özel Tahakkuklar)
6207 7326 Madde 2 Kesinleşmiş Alacaklar (İdari Para Cezaları Özel Tahakkuklar-İndirimli)
6208 7326 Madde 2 Kesinleşmiş Alacaklar (Turizm Payı-0068)
6209 7326 Madde 2 Kesinleşmiş Alacaklar (Geçici Vergi)
6210 7326 Madde 2 Kesinleşmiş Alacaklar (Plaka Bazında)
6211 7326 Madde 2/c Kesinleşmiş Alacaklar (Plaka Bazında İdari Para Cezaları-İndirimli)
6212 7326 Madde 2 Kesinleşmiş Alacaklar (Plaka Bazında Özel Tahakkuk)
6213 7326 Madde 2/c Kesinleşmiş Alacaklar (Plaka Bazında Özel Tahakkuk-İndirimli)
6214 7326 Madde 3 Kesinleşmemiş veya Dava Safhasında Bulunan Amme Alacakları (Bütçe)
6215 7326 Madde 3 Kesinleşmemiş veya Dava Safhasında Bulunan Amme Alacakları (İdari Para Cezaları-İndirimli)
6216 7326 Madde 3 Kesinleşmemiş veya Dava Safhasında Bulunan Amme Alacakları (Özel Tahakkuk)
6217 7326 Madde 3 Kesinleşmemiş veya Dava Safhasında Bulunan Amme Alacakları (Özel Tahakkuk –İdari Para Cezaları-İndirimli)
6218 7326 Madde 3 Ecrimisil (Bütçe)
6219 7326 Madde 3 Ecrimisil (Özel Tahakkuk)
6220 7326 Madde 4/1-7 İnceleme ve Tarhiyat Safhasında
6221 7326 Madde 4/10 Pişmanlıkla ya da Kendiliğinden Yapılan Beyanlar
6222 7326 Madde 5 Matrah Artırımı
6223 7326 MADDE 3 Kesinleşmemiş veya Dava Safhasında Bulunan Amme Alacakları (Özel Tahakkuk) (Turizm Payı-0068)
6224 7326 MADDE 4/1-7 İnceleme ve Tarhiyat Safhasında Bulunan  (Turizm Payı-0068)
6225 7326 MADDE 4/10 Pişmanlıkla ya da Kendiliğinden Yapılan Beyanlar  (Turizm Payı-0068)
9002 NÜFUS PARA CEZASI
9012 ESNAF S.HARÇ
9013 Gümrük Vergisi
9014 YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI
9015 KATMA DEĞER VERGİSİ TEVKİFATI
9017 GEMİ SİCİL HARCI
9018 YILLIK TONAJ HARCI
9023 YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ BORCU HESABI
9031 VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ
9034 MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ
9047 TEK BAŞINA ALINABİLEN DAMGA VERGİSİ
9050 KARAYOLLARI TAŞIMA KANUNU İDARİ PARA CEZASI
9053 ECRİMİSİL GELİRLERİ
9062 TAPU HARÇLARI
9063 YENİDEN İNŞA OLUNACAK BİNA VESAİR TESİSLERİ TESCİL HARCI
9064 PASAPORT HARCI
9065 TRAFİK HARÇLARI
9066 YARGI HARÇLARI
9068 LİMAN HARCI
9069 DİĞER HARÇLAR
9077 MOTORLU TAŞIT ARAÇLARINA İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (TESCİLE TABİ OLANLAR)
9085 TRAFİK CEZALARI
9090 ÇEŞİTLİ GELİRLER
9091 PETROLDEN DEVLET HİSSESİ
9092 YÜKSEK ÖĞRENİM HARÇ KREDİSİ
9100 DEFTER TASDİK HARÇLARI
9102 GEÇİŞ ÜÇRETİ VE İDARİ PARA CEZASI
9130 YABANCILARA VERİLECEK ÇALIŞMA İZİN BELGESİ HARCI
9131 VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ (SAİR İVAZSIZ İNTİKALLER)
9137 GELİR VERGİSİ MÜNFERİT BEYAN
9138 KURUMLAR VERGİSİ ÖZEL BEYANI
9148 4915 ve 5035 SK. GÖRE AVCILIK RUHSATI HARCI
9151 YOLCU BERABERİNDE GETİRİLEN TELEFON KULLANIM İZİN HARCI
9153 5736 SAYILI KANUN UYARINCA TAHSİL EDİLECEK ECRİMİSİL GELİRLERİ
9155 KARAYOLLARI GEÇİŞ ÜCRETİ
9156 ÖZEL YÜK TAŞIMA İZİN BELGESİ HARCI
9163 SİLAH TAŞIMA VE BULUNDURMA VESİKALARI HARCI
9166 KARAR VE İLAM HARCI
9169 PETROL RUHSAT HARCI
9170 BANKA KURULUŞ FAALİYET HARCI
9174 ECRİMİSİL 6009 S.K 24. MADDESİ KÖY PAYI
9175 SURİYE UYRUKLULARA AİT TAŞINIR VE TAŞINMAZ MAL GELİRLERİ
9176 ANAYASA MAHKEMESİ BAŞVURU HARCI
9183 BİLİRKİŞİ ÜCRETLERİNDEN KESİNTİ SURETİYLE ALINAN GELİR VERGİSİ (İCRA DAİRELERİ)
9194 HAK KAZANILMAYAN DEVLET KATKISI(4632 Sayılı Kanun)
9195 HAKSIZ OLARAK YAPILDIĞI TESPİT EDİLEN DEVLET KATKISI(4632 SAYILI KANUN)
9205 TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ BİLİRKİŞİ ÜCRETİ
9206 TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ TEBLİGAT MASRAFI
9207 İKAMETGAH TEZKERESİ DEFTER SATIŞ BEDELİ
9213 GENEL BÜTÇEYE DAHİL, BÜTÇE KAPSAMI DIŞINDAKİ FAALİYETLER NEDENİYLE YAPILAN TEVKİFAT.
9217 NOTER HİSSESİNİN GERİ ALINMASI
9223 DENETİM KURULUŞLARI YETKİLENDİRME BELGELERİ KAMU MAKTU
9224 DENETİM KURULUŞLARI YETKİLENDİRME BELGELERİ KAMU NİSBİ
9225 DENETİM KURULUŞLARI YETKİLENDİRME BELGELERİ DİĞER MAKTU
9226 DENETİM KURULUŞLARI YETKİLENDİRME BELGELERİ DİĞER NİSBİ
9227 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK RUHSATI
9228 BAĞIMSIZ DENETCİ YETKİLENDİRME BELGESİ
9229 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK RUHSATI
9233 GÖÇ İDARESİ İKAMET HARCI
9234 TEK GİRİŞ VİZE HARCI [492 sayılı Harçlar K. 6 say. II.a]
9243 KİMLİK KARTI SATIŞ BEDELİ
9248 İŞLETME HAKKI DEVREDİLEN OTOYOL KAÇAK GEÇİŞ ÜCRETİ DEVLET PAYI
9254 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ ERKEN ÖDENEN DEVLET KATKISI GECİKME BEDELİ
9261 ŞEKER KATILIM PAYI
9262 TAPU HARCI MEVZUUNA GİREN İŞLEMLERLE İLGİLİ TESCİL VE ŞERHLERİN TERKİNİNDEN ALINAN HARÇ
9264 SÜRÜCÜ BELGESİ DEĞERLİ KAĞIT BEDELİ
9265 SÜRÜCÜ BELGESİ HARCI
9266 YARGILAMA GİDERLERİ
9267 YABANCI ÇALIŞMA İZNİ BELGESİ DEĞERLİ KAĞIT BEDELİ
9268 ÇALIŞMA İZNİ MUAFİYETİ BELGESİ DEĞERLİ KAĞIT BEDELİ
9283 İKMAL HARCI
9284 VEKALET SURET HARCI
9285 SURET HARCI
9301 GENEL BÜTÇE DIŞINDA KALAN KURUMLAR TARAFINDAN YATIRILAN İ.P.C
9342 6001 SAYILI KANUNUN 30/2.MADDESİ GEREĞİNCE VERİLEN İPC
9372 1593 SAYILI UMUMİ HIFZISSIHHA KANUNUNA GÖRE VERİLEN İDARİ PARA CEZASI
9402 7326 sayılı Kanunun 6/1-d maddesine Göre Verilecek ÖTV Beyannamesi (Stok)
9410 PUL VE KIYMETLİ KAĞIT BAYİİ HARCI
9411 ÖZEL OKUL / ÖZEL DERSANE HARCI
9412 SÜRÜCÜ KURSU HARCI (YILLIK)
9413 KAPALI DEVRE TV SİSTEMLERİ HARCI (YILLIK)
9414 GÜMRÜK KANUNU GENEL ANTREPO RUHSATNAME HARÇLARI
9415 GÜMRÜK KANUNU ÖZEL ANTREPO RUHSATNAME HARÇLARI
9416 GÜMRÜK KANUNU GEÇİCİ DEPOLAMA HARCI
9417 SERMAYE PİYASASINDA ARACILIK YAPAN KURUMLARA VERİLEN YETKİ BELGESİ HARCI
9418 FİNANSAL KİRALAMA ŞİRKETLERİ KURULUŞ İZNİ BELGELERİ HARCI
9419 FAKTÖRİNG ŞİRKETLERİ KURULUŞ İZNİ BELGELERİ HARCI
9420 YETKİLİ MÜESSESELER (DÖVİZ BÜFELERİ) KURULUŞ İZİN BELGELERİ HARCI
9421 SİGORTA / EMEKLİLİK ŞİRKETLERİ KURULUŞ İZİN BELGELERİ HARCI
9422 DİĞER FİNANSAL KURUMLARA İLİŞKİN BELGE HARCI
9423 RUHSAT (İZİN) HARCI (KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU 16. MADDESİ)
9424 RUHSAT (İZİN) HARCI (KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU 17. MADDESİ)
9425 RUHSAT (İZİN) HARCI (KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU 35. MADDESİ)
9426 1593 SAYILI UMUMİ HIFZISSIHHA KANUNUNA GÖRE VERİLEN İDARİ PARA CEZASI


Halkbank İnternet Şubesi ve Mobil Şube’den vergi ödemelerinizi 23:45-00:15 saatleri dışında gerçekleştirebilirsiniz.

Halkbank İnternet Şubesi’nden Vergi Ödeme

Bireysel müşterimiz iseniz; Müşteri numarası/TCKN, parola ve tek kullanımlık şifre ile İnternet Şubesi’ne giriş yaptıktan sonra, Ödeme/Vergi menüsü altından vergi ödemelerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Halkbank İnternet Şubesi üyesi değilseniz; herhangi bir Halkbank şubesine nüfus cüzdanınız ve ikinci bir kimliğiniz (ehliyet, paso, resimli kurum kartı vb.) ile birlikte başvurarak ya da www.halkbank.com.tr'de bulunan İnternet Şubesi Parola Al bölümünden kredi kartı/banka kartı bilgilerinizi kullanarak  parolanızı oluşturabilirsiniz.

Kurumsal müşterimiz iseniz; Müşteri numarası, parola ve tek kullanımlık şifre ile İnternet Şubesi’ne giriş yaptıktan sonra, Ödeme/Vergi menüsü altından vergi ödemelerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Halkbank İnternet Şubesi üyesi değilseniz; herhangi bir Halkbank şubesine gelerek firmanız adına başvuru formunu doldurmanız yeterlidir.

Halkbank Mobil Şube’den Vergi Ödeme

Parola/ŞifreÇiz ile Mobil Şube’ye giriş yaptıktan sonra, Ödemeler/Vergi menüsü altında yer alan Vergi ve Devlet Ödemeleri seçeneği ile vergi ödemelerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Halkbank Mobil Bankacılığı kullanmaya başlamak için, İnternet Şubesi'ne üye olmanız yeterlidir.

Barkod İle Vergi Ödeme

  • Mobil Şubemizde; beyanname üzerinde yer alan barkodu okutarak veya barkod numarasını girerek vergi ödemelerinizi kolayca gerçekleştirebilirsiniz.
  • İnternet Şubemizden de beyanname üzerinde yer alan barkod numarasını girerek vergilerinizi ödeyebilirsiniz.