İnternet Şubesi Bireysel Kurumsal
EN
halkbank hesap işlerim ücreti

Hesap İşletim Ücreti

Hesap İşletim Ücreti

Nedir?

Vadesiz hesaplardan tahsil edilen, bankacılık hizmetlerine ilişkin masraf tutarıdır.

Kanuni Gerekçe:

19.10.2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 144. maddesi, Rekabet Kurumu’nun 01.08.2002 tarih ve 02-46/563-229 sayılı toplantısında alınan kararlar uyarınca işlem yapılmaktadır. 

Tüzel kişi müşterilerimize ait vadesiz mevduatlar için; 

Ayda bir olmak üzere her para cinsi ve hesap için ayrı ayrı hesap işletim ücreti alınmaktadır.

Bu tutarlar üzerinden ayrıca %5 BSMV tahsil edilmektedir.

Aşağıdaki özellikleri taşıyan hesaplar hesap işletim ücretinden muaf tutulur.

 • Protokolü devam eden maaş hesapları
 • Protokolü devam eden kurum hesapları
 • Otomatik veya düzenli ödeme talimatı olan müşterilerden son 3 ay içerisinde en az 1 kere ödemesi gerçekleşmiş 3 adet otomatik/düzenli ödeme talimatı (fatura, kredi kartı otomatik virman, düzenli EFT, düzenli havale vb.) olan bireysel müşteri hesapları
 • BES tahsilat hesapları
 • Sadece Bireysel Kredi ödemesi yapılan hesaplar
 • Öğrenci hesapları
 • SGK emeklilerine ait maaş hesapları (Maaş hesabı dışında kalan hesaplardan HİÜ tahsil edilecektir.)
 • Vergi Dairesi Hesapları
 • TOKİ Gayrimenkul Hesapları
 • TOKİ Kooperatif Hesapları
 • Birikimli Mevduat Hesapları
 • Birikimli Altın Hesapları
 • Her türlü bloke ve depozito hesapları
 • Kumbara hesapları
 • Müşteri verimliliğine istinaden, özel olarak muafiyet tanımlanmış müşteri hesapları

Türkiye Halk Bankası A.Ş. hesap işletim muafiyeti şartları ile ilgili olarak yasal düzenlemelerle belirlenen maddeler dışında değişiklik yapma hakkına haizdir.