halkbank halk premium emeklilik planı
Halk Premium

Emeklilik Planı

Halk Premium Emeklilik Planı

Nedir?

18 yaşından büyük olan tüm HalkBank müşterilerinin katılabileceği emeklilik planıdır.

Asgari Katkı Payı

Bu plan kapsamında asgari katkı payı 814 TL'dir. Asgari katkı payı tutarı, ilki 2021 yılının Ocak ayı olmak üzere her yılın Ocak ayında yıllık TÜFE artış oranı kadar arttırılır.

Kesintiler

Halk Premium Emeklilik Planı kapsamında yapılacak yönetim Gider Kesintisi, Ödemeye Ara Verme Kesintisi ve Ertelenmiş Giriş Aidatı katılımcının birikimi üzerinden ilk 5 yıl içerisinde yapılır. Fon toplam gider kesintisi ise, sözleşme yürürlük süresince uygulanmaktadır.
 

Birikim Üzerinden Yapılacak Kesintiler ( İlk 5 Yıl İçin )
Yönetim Gider Kesintisi Ara Verme Durumunda Çıkışa Ertelenmiş Giriş Aidatı
2 TL (Aylık) 8 TL 1.250TL


Birikim Üzerinden Yapılacak Kesintiler (İlk 5 Yıl İçin)

Peşin Giriş Aidatı: Halk Premium Emeklilik Planı kapsamında peşin giriş aidatı bulunmamaktadır.

Ertelenmiş Giriş Aidatı: Bu plan kapsamında ilk 5 yıl içinde erken ayrılma veya başka şirkete aktarım durumunda ertelenmiş giriş aidatı kesintisi yapılmaktadır. Bu tutar teklif tarihinde geçerli olan aylık asgari brüt ücretin %42,5'i (1.250 TL) olarak ayrılma tarihinde birikimden indirilir. Belirtilen bu tutar, ayrılma tarihine kadar yapılan toplan kesinti tutarına ( Yönetim Gider Kesintisi ve Ödemeye Ara verme Kesintisi toplamına) bağlı olarak azalış gösterebilir. 5. yılını tamamlayan sözleşmeler için ertelenmiş giriş aidatı kesintisi uygulanmaz. Katılımcının aynı şirkette birden fazla bireysel emeklilik sözleşmesi bulunması halinde, bu sözleşmelerden sadece ilki için ertelenmiş giriş aidatı alınabilir.

Yönetim Gider Kesintisi: Bu plan kapsamında Yönetim Gider kesintisi aylık 2 TL'dir. Bu tutar katılımcının sözleşmesindeki birikim tutarından indirilir.

Ödemeye Ara Verme Kesintisi: Vadesinde ödenmeyen katkı payının ödeme tarihini müteakip 3 ay içinde ilgili hesaba herhangi bir ödeme yapılmaması durumunda, ilgili sözleşmede ödemeye ara verildiği kabul edilir. Ödemeye ara verilmesi halinde, ara verme süresi boyunca, yönetim gider kesintisine ek olarak katılımcının birikiminden ara verilen her tam ay için 8 TL ödemeye ara verme kesintisi yapılır.

Plan Kapsamında Sunulan Fonlar ve Fon Toplam Gider Kesintisi:

FONLAR FON İŞLETİM GİDER KESİNTİSİ FON TOPLAM GİDER KESİNTİSİ
Kamu Borçlanma Araçları Standart EYF %0,00521 Günlük (%1,90 Yıllık) %0,00525 Günlük (%1,91 Yıllık)
Dinamik Değişken EYF %0,00616 Günlük (%2,25 Yıllık) %0,00625 Günlük (%2,28 Yıllık)
Hisse Senedi EYF %0,00616 Günlük (%2,25 Yıllık) %0,00625 Günlük (%2,28 Yıllık)
Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF %0,00515 Günlük (%1,88 Yıllık) %0,00525 Günlük (%1,91 Yıllık)
Para Piyasası EYF %0,00293 Günlük (%1,07 Yıllık) %0,003 Günlük (%1,09 Yıllık)
Temkinli Değişken EYF %0,00616 Günlük (%2,25 Yıllık) %0,00625 Günlük (%2,28 Yıllık)
Altın Katılım EYF %0,00293 Günlük (%1,07 Yıllık) %0,003 Günlük (%1,09 Yıllık)
Katkı EYF %0,00099 Günlük (%0,361 Yıllık) %0,001 Günlük (%0,365 Yıllık)


İadeler

Fon Toplam Gider Kesinti İadesi: Sözleşmenin 6.yılından itibaren fon toplam gider kesintisine ilişkin iade başlar. Fon toplam gider kesintisi şirketçe sözleşmenin 6. yılından itibaren yıllık olarak %2,5 oranında katılımcının bireysel emeklilik hesabına iade edilir. Sözleşmenin 6. yıldan sonra ayrılması durumunda ise son yıl dönümünden ayrılma tarihine kadar yapılan fon toplam gider kesintisi ilgili yılın iade oranına bağlı olarak katılımcının hesabına iade edilir.

Fon Karma Seçenekleri
 

  FON KARMALARI
  Temkinli Dengeli Atak Agresif
FONLAR   1 2 1 2 1 2
Para Piyasası 100%            
Dinamik Değişken EYF       100%      
Hisse Senedi EYF           100%  
Kamu Borçlanma Araçları Standart EYF   100%          
Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF         100%    
Temkinli Değişken EYF     100%        
Altın Katılım EYF             100%

 

Fon karma seçimi yapmayan katılımcılarımız için standart olarak %100 Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu tercih edilecektir.

Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız.