halkbank halk premium emeklilik planı
Halk Premium

Emeklilik Planı

Halk Premium Emeklilik Planı

Nedir?

18 yaşını dolduran tüm Halkbank müşterilerinin katılabileceği emeklilik planıdır.

Asgari Katkı Payı

Bu plan kapsamında asgari katkı payı 929 TL'dir. Asgari katkı payı tutarı, ilki 2021 Ocak ayı olmak üzere her yılın ocak ayında yıllık TÜFE artış oranı kadar arttırılır.

Kesintiler

Halk Premium Emeklilik Planı kapsamında yapılacak “Yönetim Gider Kesintisi”, “Ödemeye Ara Verme Kesintisi” ve “Ertelenmiş Giriş Aidatı” katılımcının birikimi üzerinden ilk 5 yıl içinde yapılır. Fon toplam gider kesintisi ise, sözleşme yürürlük süresince uygulanmaktadır.

Birikim Üzerinden Yapılacak Kesintiler ( İlk 5 Yıl İçin )
Yönetim Gider Kesintisi Ara Verme Durumunda Çıkışa Ertelenmiş Giriş Aidatı
2 TL (Aylık) 8 TL 1.520TL

Birikim Üzerinden Yapılacak Kesintiler (İlk 5 Yıl İçin)

Peşin Giriş Aidatı: Halk Premium Emeklilik Planı kapsamında peşin giriş aidatı bulunmamaktadır.

Ertelenmiş Giriş Aidatı: Bu plan kapsamında ilk 5 yıl içinde erken ayrılma veya başka şirkete aktarım durumunda ertelenmiş giriş aidatı kesintisi yapılmaktadır. Bu tutar teklif tarihinde geçerli olan aylık asgari brüt ücretin %42,5'i (1.520 TL) olarak ayrılma tarihinde birikimden indirilir. Belirtilen bu tutar, ayrılma tarihine kadar yapılan toplan kesinti tutarına (yönetim gider kesintisi ve ödemeye ara verme kesintisi toplamına) bağlı olarak azalış gösterebilir. 5. yılını tamamlayan sözleşmeler için ertelenmiş giriş aidatı kesintisi uygulanmaz. Katılımcının aynı şirkette birden fazla bireysel emeklilik sözleşmesi bulunması halinde, bu sözleşmelerden sadece ilki için ertelenmiş giriş aidatı alınabilir.

Yönetim Gider Kesintisi: Bu plan kapsamında yönetim gider kesintisi aylık 2 TL'dir. Bu tutar katılımcının sözleşmesindeki birikim tutarından indirilir.

Ödemeye Ara Verme Kesintisi: Vadesinde ödenmeyen katkı payının ödeme tarihini müteakip 3 ay içinde ilgili hesaba herhangi bir ödeme yapılmaması durumunda, ilgili sözleşmede ödemeye ara verildiği kabul edilir. Ödemeye ara verilmesi halinde, ara verme süresi boyunca, yönetim gider kesintisine ek olarak katılımcının birikiminden ara verilen her tam ay için 8 TL ödemeye ara verme kesintisi yapılır.

Plan Kapsamında Sunulan Fonlar ve Fon Toplam Gider Kesintisi

Birikimlerinizi değerlendirebileceğiniz fon çeşitleri ve gider kesintileri aşağıdaki şekildedir:

FONLAR FON İŞLETİM GİDER KESİNTİSİ FON TOPLAM GİDER KESİNTİSİ
Günlük Yıllık Günlük Yıllık
Kamu Borçlanma Araçları Standart EYF 0,00521% 1,90% 0,00525% 1,91%
Dinamik Değişken EYF 0,00616% 2,25% 0,00625% 2,28%
Hisse Senedi EYF 0,00616% 2,25% 0,00625% 2,28%
Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,00515% 1,88% 0,00525% 1,91%
Para Piyasası EYF 0,00293% 1,07% 0,00300% 1,09%
Temkinli Değişken EYF 0,00616% 2,25% 0,00625% 2,28%
Altın Katılım EYF 0,00293% 1,07% 0,003% 1,09%
Katkı EYF 0,00099% 0,361% 0,001% 0,365%

İadeler

Fon Toplam Gider Kesinti İadesi: Sözleşmenin 6. yılından itibaren fon toplam gider kesintisine ilişkin iade başlar. Fon toplam gider kesintisi şirketçe sözleşmenin 6. yılından itibaren yıllık olarak %2,5 oranında katılımcının bireysel emeklilik hesabına iade edilir. Sözleşmenin 6. yıldan sonra ayrılınması durumunda ise son yıl dönümünden ayrılma tarihine kadar yapılan fon toplam gider kesintisi ilgili yılın iade oranına bağlı olarak katılımcının hesabına iade edilir.

Fon Karma Seçenekleri:Fon karma seçimi yapmayan katılımcılarımız için standart olarak %100 Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu tercih edilecektir. 

Fon Seçenekleri:

FONLAR
FON KARMALARI
Temkinli Dengeli Atak Agresif
  1 2 1 2 1 2
Para Piyasası 100%            
Dinamik Değişken EYF       100%      
Hisse Senedi EYF           100%  
Kamu Borçlanma Araçları Standart EYF   100%          
Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF         100%    
Temkinli Değişken EYF     100%        
Altın Katılım EYF             100%

Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız.