Duru Plan

Duru Plan

Nedir?

Faizi tercih etmeyen tüm müşterilerimizin Bireysel Emeklilik Sistemine (BES) dâhil olabileceği katılım esaslı planımızdır.

Asgari Katkı Payı

Bu plan kapsamında asgari katkı payı 262 TL'dir. Asgari katkı payı tutarı, ilki 2021 Ocak ayı olmak üzere her yılın ocak ayında yıllık TÜFE artış oranı kadar arttırılır.

Kesintiler

Duru plan kapsamında yapılacak “Yönetim Gider Kesintisi”, “Ödemeye Ara Verme Kesintisi” ve “Ertelenmiş Giriş Aidatı”  katılımcının birikimi üzerinden ilk 5 yıl içinde yapılacaktır. Fon toplam gider kesintisi ise, sözleşme yürürlük süresince uygulanmaktadır.

Birikim Üzerinden Yapılacak Kesintiler ( İlk 5 Yıl İçin )
Yönetim Gider Kesintisi Ara Verme Durumunda Çıkışa Ertelenmiş Giriş Aidatı
5 TL (Aylık) 5 TL 1.520 TL

Birikim Üzerinden Yapılacak Kesintiler (İlk 5 Yıl İçin)

Peşin Giriş Aidatı: Duru Plan kapsamında peşin giriş aidatı bulunmamaktadır.

Ertelenmiş Giriş Aidatı: Bu plan kapsamında ilk 5 yıl içinde erken ayrılma veya başka şirkete aktarım durumunda ertelenmiş giriş aidatı kesintisi yapılmaktadır. Bu tutar, teklif tarihinde geçerli olan aylık asgari brüt ücretin %42,5'i (1.520 TL) olarak ayrılma tarihinde birikimden düşülür. Belirtilen bu tutar, ayrılma tarihine kadar yapılan toplan kesinti tutarına ( yönetim gider kesintisi ve ödemeye ara verme kesintisi toplamına) bağlı olarak azalış gösterebilir. 5. yılını tamamlayan sözleşmeler için ertelenmiş giriş aidatı kesintisi uygulanmaz.  Katılımcının aynı şirkette birden fazla bireysel emeklilik sözleşmesi bulunması halinde, bu sözleşmelerden sadece ilki için ertelenmiş giriş aidatı alınabilir.

Yönetim Gider Kesintisi: Bu plan kapsamında yönetim gider kesintisi aylık 5 TL'dir. Bu tutar katılımcının sözleşmesindeki birikim tutarından düşülür.

Ödemeye Ara Verme Kesintisi: Vadesinde ödenmeyen katkı payının ödeme tarihini müteakip 3 ay içinde ilgili hesaba herhangi bir ödeme yapılmaması durumunda, ilgili sözleşmede ödemeye ara verildiği kabul edilir. Ödemeye ara verilmesi halinde, ara verme süresi boyunca, yönetim gider kesintisine ek olarak katılımcının birikiminden ara verilen her tam ay için 5 TL ödemeye ara verme kesintisi yapılır.

Plan Kapsamında Sunulan Fonlar ve Fon Toplam Gider Kesintisi
Birikimlerinizi değerlendirebileceğiniz fon çeşitleri ve gider kesintileri aşağıdaki şekildedir:

FONLAR FON İŞLETİM GİDER KESİNTİSİ FON TOPLAM GİDER KESİNTİSİ
Günlük Yıllık Günlük Yıllık
Katılım Standart EYF 0,00521% 1,90% 0,00525% 1,91%
Katılım Dinamik Değişken EYF 0,00616% 2,25% 0,00625% 2,28%
Katılım Hisse EYF 0,00616% 2,25% 0,00625% 2,28%
Altın Katılım EYF 0,00293% 1,07% 0,003% 1,09%
Katılım Katkı EYF 0,00099% 0,361% 0,001% 0,365%

İadeler

Fon Toplam Gider Kesinti İadesi: Sözleşmenin 6. yılından itibaren fon toplam gider kesintisine ilişkin iade başlar. Fon toplam gider kesintisi şirketçe sözleşmenin 6. yılından itibaren yıllık olarak %2,5 oranında katılımcının bireysel emeklilik hesabına iade edilir. Sözleşmenin 6. yıldan sonra ayrınılması durumunda ise son yıl dönümünden ayrılma tarihine kadar yapılan fon toplam gider kesintisi ilgili yılın iade oranına bağlı olarak katılımcının hesabına iade edilir.

Fon Karma Seçeneklerimiz:

Bireysel Emeklilik Fonlarımızı risk seviyelerine göre temkinli, atak ve agresif olmak üzere 3 gruba ayırabiliriz.

  FON KARMALARI
  Temkinli Atak Agresif
FONLAR     1 2
Katılım Standart EYF 00%      
Katılım Dinamik Değişken EYF   100%    
Katılım Hisse Senedi EYF     100%  
Altın Katılım EYF       100%

Fon karma seçimi yapmayan katılımcılarımız için standart olarak %100 Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu tercih edilecektir.


Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız.