halkbank hekim pos çözümü

Hekim POS

Hekim POS

Nedir?

Serbest meslek faaliyetinde bulunan değerli hekimlerimiz için özel geliştirdiğimiz POS cihazımızdır.

Böylece hekimlerimiz hem ayrı bir fiş/fatura kesmiyor hem de ceza ödemiyor.*

Bilinmesi Gerekenler

*İlgili tebliğ kapsamında aşağıdaki noktalara dikkat etmeniz gerekmektedir:

  • Serbest meslek faaliyeti icra eden hekimlerin (diş hekimleri ile veteriner hekimler dahil) işyerlerinde bu tebliğde belirtilen özelliklere haiz POS cihazları bulundurmaları ve kredi kartı ile yapılan ödemelerde bu cihazları kullanmaları zorunluluğu getirilmiştir.
  • POS cihazlarında düzenlenecek POS fişlerinin, anılan mükelleflerce yürütülen serbest meslek faaliyetlerinde Vergi Usul Kanunu uyarınca düzenlenmiş "Serbest Meslek Makbuzu" olarak kabul edilmesi uygun görülmüştür.
  • 1 Eylül 2008 tarihi itibarıyla bu tebliğde belirtilen özellikleri haiz POS cihazlarını iş yerlerinde bulundurmayan veya iş yerinde bulundurmakla beraber tebliğde öngörülen şartları taşımayan cihazları kullandıkları tespit edilenlere Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 355/1’inci maddesine göre özel usulsüzlük cezası kesilecektir.

5 Ocak 2008 tarihli 26747 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin 2. maddesinde belirtilen “Serbest Meslek Faaliyetinde Bulunan Hekimler (Diş Hekimleri ve Veteriner Hekimler Dahil) Tarafından Kullanılacak Kredi Kartı Okuyucuları ile İlgili Uyulması Gereken Düzenlemeler” kapsamında, Bankalararası Kart Merkezi (BKM) tarafından geliştirilen uyulması gerekli ortak kurallar da dikkate alınarak, Halkbank, serbest meslek faaliyetinde bulunan hekimlere (diş hekimleri ve veteriner hekimler dahil) ait üye işyerlerimiz için bir POS uygulaması geliştirmiştir.

Nasıl Faydalanabilirim?

POS ürünlerimizle ilgili detaylı bilgi almak ve başvuruda bulunmak için en yakın şubemize bekliyoruz.

Size en yakın Şubemizi öğrenmek için tıklayınız.