halkbank sürdürülebilirlik ilkeleri ve politikaları

İlkeler ve Politikalar

İlkeler ve Politikalar

Bankamızın İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası'na buradan ulaşabilirsiniz.

Bankamızın Sürdürülebilirlik Politikası'na buradan ulaşabilirsiniz.

Bankamızın Çevre Politikası'na buradan ulaşabilirsiniz.

For the English version of the document please click the link.

Tespit edilen herhangi bir Yolsuzluk, yalnızca Yolsuzluk eylemini gerçekleştirenlerin değil, bu eylemin oluştuğu sırada denetim görevlerini ihmal eden yöneticilerinin de yasal veya cezai yaptırımlarla karsılaşmasıyla sonuçlanabilir.
 
Banka içi ve dışı paydaşlar, Politikaya aykırı hususları etik@halkbank.com.tr adresine bildirebilir.

Halkbank Yolsuzlukla Mücadele Politikası, Halkbank’ın tüm bağlı ortaklıklarınca da kabul edilmiş ve yayımlanmıştır.
  
Bankamızın Yolsuzlukla Mücadele Politikası'na buradan ulaşabilirsiniz.
 
For the English version of the document please click the link.

Etik kurallara aykırı davrandığı tespit edilen çalışanların durumu İç Denetim Sistemleri çerçevesinde değerlendirilerek sonuçlandırılır. Çalışanların, bu kural ve standartlara aykırı davranışları ilgili yerlere bildirmemeleri de başlı başına bir kural ihlali sayılacak ve bu durum tespiti halinde disiplin cezalarına konu olacaktır.

Bankamızın etik uygulamalarını ve kültürünü geliştirmek, kurum içi farkındalığı arttırmak ve etik alanındaki özellikli konuları değerlendirmek üzere Etik Komisyonu kurulmuştur. Etik Komisyonu İnsan Kaynakları Grup Başkanı Başkanlığında, Teftiş Kurulu Başkanı, İnsan Kaynakları Daire Başkanı, Hukuk İşleri Daire Başkanı ile Etik Uygulamalar ve Disiplin Bölüm Müdürü’nden oluşmaktadır.

Banka içi ve dışı paydaşlar, Etik ilkelere aykırı durumları etik@halkbank.com.tr adresine bildirebilir.

Halkbank Etik İlkeleri, Halkbank’ın tüm bağlı ortaklıklarınca da kabul edilmiş ve yayımlanmıştır.

Bankamızın Etik İlkeler'ine buradan ulaşabilirsiniz.
 
For the English version of the document please click the link.

Bankamızın Bağış ve Yardım Politikası'na  buradan ulaşabilirsiniz.

For the English version of the document please click the link.

Bankamızın Bilgilendirme Politikası 'na  buradan ulaşabilirsiniz.

For the English version of the document please click the link.

Bankamızın Gizlilik ve İnternet Sitesi Veri Güvenliği Politikası'na  buradan ulaşabilirsiniz.

For the English version of the document please click the link.

Bankamızın İnsan Hakları ve İnsan Kaynakları Politikası'na  buradan ulaşabilirsiniz.

For the English version of the document please click the link.

Bankamızın Kar Dağıtım Politikası ı'na  buradan ulaşabilirsiniz.

For the English version of the document please click the link.

Bankamızın Menfaat Sahipleri Politikası'na  buradan ulaşabilirsiniz.

For the English version of the document please click the link.

Bankamızın Sosyal Sorumluluk ve Halkla İlişkiler Politikası'na  buradan ulaşabilirsiniz.

For the English version of the document please click the link.

Bankamızın Tazminat Politikası'na  buradan ulaşabilirsiniz.

For the English version of the document please click the link.

Bankamızın Ücret Politikası'na  buradan ulaşabilirsiniz.

For the English version of the document please click the link.

Bankamız Enerji Politikası'na buradan ulaşabilirsiniz. 

For the English version of the document please click the link.

Bankamızın Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanının Önlenmesi Uyum Politikası'na buradan ulaşabilirsiniz.

Bankamız Grup Uyum Politikası'na buradan ulaşabilirsiniz.

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası'na buradan ulaşabilirsiniz.

For the English version of the document please click the link.

Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası'na buradan ulaşabilirsiniz.

For the English version of the document please click the link.

Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası'na buradan ulaşabilirsiniz.

For the English version of the document please click the link.

Operasyonel İşlemler ve Destek Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığı Kalite Politikası’na buradan ulaşabilirsiniz.

İç Sistemler Grup Başkanlığı Kalite Politikası’na buradan ulaşabilirsiniz.

Bankamız İş Sürekliliği Politikası’na buradan ulaşabilirsiniz.

Bankamız Müşteri İletişim Merkezi Politikası’na buradan ulaşabilirsiniz.

Bankamız Mutlu Müşteri Merkezi Politikası’na buradan ulaşabilirsiniz.