Finansal Okuryazarlığın Unsurları

Finansal Okuryazarlığın Unsurları

Finansal okuryazarlığı oluşturan unsurlar bilgi, tutum ve davranış kapsamında ele alınmaktadır. Finansal konulardaki bilgi düzeyi,  tutum ve davranış ile finansal okuryazarlık düzeyini etkilemektedir. Bir bireyin temel düzey finansal okuryazar olabilmesi için bireyin basit faiz, bileşik faiz, paranın zaman değeri,  faiz-enflasyon,  risk-getiri gibi temel düzey finans kavramlarını bilmesi gerekmektedir.

Finansal Bilgi

Bireylerin; bütçe, sigorta, tasarruf, yatırım, kredi, basit faiz, bileşik faiz, enflasyon, risk, getiri, vade, varlık, borç, borsa, hisse senedi, yatırım araçları vb. temel finans kavramlarına bilgi olarak hakim olmasıdır.

Paranın Tarihi

Paranın Zaman Değeri

1140300365

Girişimcilik Mi, Bir İşte Çalışmak Mı ?

Borçlanma Araçları Mı, Hisse Senetlerine Yatırım Mı?

Şirketlerin Olmazsa Olmazı: Nakit Akış Tablosu

Para Hakkında Ne Biliyorsunuz?

Finansal Tutum

Bireylerin; parayı dikkatli kullanma, idareli tüketme, gelecek için birikim yapma gibi konularda daha önce yaşadığı çeşitli deneyimler sonucu düzenli bir finansal tavır sergilemeleridir.

 

973139084

Mobil Bankacılık Hayatınızı Kolaylaştırıyor

Finansal Hedeflerinize Ulaşmanız İçin Tavsiyeler

Evlilik ve Ortaklıkta Finansal Bütünlük

Beynin Birikim Yapmadaki Rolü

1207169037

Çocuğunuza Tasarruf Yapmayı Nasıl Öğretirsiniz?

50/30/20 Kuralı İle Hedeflerinize Ulaşın

Finansal Davranış

Bireylerin; kişisel bütçelerini izlemeleri, dikkatli alışveriş yapmaları, birikimlerini, tasarruflarını ve yatırımlarını, kişisel borç ve kredilerini yönetebilmeleri, kısa ve uzun vadede yatırımlarını değerlendirebilmeleridir.

 

Doğru Kredi Kullanımı

Kadın Girişimci İçin Alternatif Finansman

Alışveriş Yaparken Düştüğümüz Yanılgılar

Neden Yatırım Fonlarına Yatırım Yapmalıyım?

Şirketlerin Finansman Kararları: Optimal Borçlanma Yapısı ve Hiyerarşi Teorisi

Kredi Yönetim Sürecinin Aşamaları