halkbank sosyal sorumluluk projeleri
Sosyal Sorumluluk

Projeleri

Sosyal Sorumluluk Projeleri

“Ülkenin tanıtımına ve kültürel gelişimine katkı sağlayan projelerin yanındayız.”

 Halkbank için ekonomiye ve topluma yönelik her katkı, sürdürülebilirlik yaklaşımının vazgeçilmez bir parçasıdır. Halkbank, sosyal sorumluluk projeleriyle, eğitimden turizme, sanattan doğanın korunmasına kadar birçok alana, yani topluma ve hayata değer katmaya devam etmektedir.

Halkbank bankacılık alanında sunduğu müşteri odaklı evrensel bankacılık hizmet anlayışını, insana ve topluma değer katmak üzere gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk ve yardımlaşma projelerine destek sağlayarak sürdürmektedir.

Temel İlkeler

Türkiye’de ekonomik gelişimini desteklemek ve sınaî üretimin sürekliliğine katkıda bulunmak için kurum içinde çalışanlarıyla, kurum dışında tüm müşterileriyle iş bilirliği içinde kurumsal yönetim, çevre ve iş sağlığı güvenliği konularında yeni projeler geliştirip uygulamak, Halkbank’ın sosyal sorumluluk anlayışının temel ilkelerini oluşturmaktadır.

Öncelik verilen projeler

Ekonomide ithalata bağımlılığını azaltıp, istihdam olanaklarını artıracak projelere destek vermek üzere bankacılık faaliyetlerini sürdüren Halkbank; turizm, kültür, sanat ve spor alanlarında ülkemizin tanıtımına ve kültürel gelişimine katkı sağlayan projelere öncelik vermektedir.

Türkiye’deki okuryazar oranının artırılmasına destek olmak amacıyla okuryazar olmayan nüfusu eğitimle buluşturmak ve engellilere yönelik projelerin içinde yer alarak toplumsal dayanışmaya katkı sağlamak da Halkbank’ın sosyal sorumluluk politikaları arasında yer almaktadır.

Hedef

Halkbank gelecek dönemde de hem sivil toplum örgütleriyle hem de kamu kuruluşlarıyla organize bir şekilde çalışarak, köklü tarihinin ilke ve değerlerini yansıtabileceği sosyal sorumluluk çalışmalarını sürdürmeyi hedeflemektedir.

Sosyal sorumluluk projelerin yer aldığı Sürdürülebilirlik Raporları’nı görmek için tıklayınız.