Çalışanlarımıza Karşı Sorumluluklarımız
Çalışanlarımıza Karşı

Sorumluluklarımız

Çalışanlarımıza Karşı Sorumluluklarımız

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili Yönetmelikler uyarınca, bankamızda İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu kurulmuştur. İSG çalışma ve süreçleri, banka genelinde sistem entegrasyonu ile kapsamlı olarak takip edilerek yürütülecektir.

Çalışanların kendilerinin, çalışma arkadaşlarının ve banka içindeki müşteriler ile ziyaretçilerin vb. güvenliğini gözetmesi, emniyetsiz ya da sağlık riski taşıdığını düşündüğü her durumu İSG Kurulu’na (isg@halkbank.com.tr) bildirmesi esastır.
 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÜST KURULU
Üst Kurul Başkanı
Operasyonel İşlemler ve Destek Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı
Üst Kurul Üyeleri
İnsan Kaynakları Grup Başkanı
Destek ve Satınalma Daire Başkanı
İnsan Kaynakları Daire Başkanı
Halk Akademi Daire Başkanı
İnşaat Ekspertiz ve Gayrimenkul Yönetimi Daire Başkanlığı
Şube Operasyonları Daire Başkanı
Kurumsal Mimari ve Ortaklıklar Koordinasyon Daire Başkanı
Merkezi Operasyonlar Daire Başkanı

Halkakademi’nin Misyonu

Bankamızın Eğitim Daire Başkanlığı bünyesinde tüm eğitimlerin koordine edildiği merkez olan Halkakademi’nin misyonu; sistemli ve sürekli olarak düzenlenen eğitimler kapsamında çalışanlarına çağdaş bankacılığı profesyonelce uygulayabilmeleri için gerekli nitelikleri kazandırmak, kariyer gelişimlerini desteklemek, kurum kültürüne uygun bankacılar yetiştirmektir.

Gerçekleştirilen Eğitimler

Halkakademi bünyesinde gerçekleştirilen tüm eğitimler; iletişim, kurum kültürü, kişisel gelişim, teknik bankacılık ve yönetim/liderlik fonksiyonlarını destekleyecek şekilde hazırlanmaktadır.

Eğitimler, çalışanların görevleri bazında farklılaşmaktadır. Ağırlıklı olarak saha personelinin eğitimleri öncelikli olmakla birlikte tüm çalışanlar işe başladıkları andan itibaren eğitimle tanışıp, tüm kariyerleri boyunca eğitim faaliyetine devam etmektedir. Oryantasyon, Temel Bankacılık Sertifikasyonu, İş Başı eğitimleri ile başlayan eğitim süreci, zaman içinde değişen görev pozisyonlarının gereği bilginin aktarıldığı kredi, pazarlama, dış ticaret vb. sertifikasyonlar ve yöneticilik-liderlik eğitimleri ile pekiştirilmektedir.   

Başarının sırrı güçlü bir ekip olmaktan geçtiğinden, yeni açılan şubelerimiz için ise çalışanların birbirini daha iyi tanıması, birbirlerinin kişilik ve iş yapma şekillerini öğrenmeleri, ekipte güven oluşturmanın dinamiklerini anlamaları, ortak bir şube vizyonu oluşturarak bu vizyona ulaşmalarındaki en kritik hedefleri belirlemeleri ve bu hedeflere ulaşırken gereken aksiyonlar üzerine de eğitimler gerçekleştirilmektedir.

Nasıl katılabilirim?

Sınıf eğitimlerinin yanı sıra bankamız, 1.400’ün üzerinde içerikten oluşan uzaktan eğitim platformuna sahiptir. Çalışanlar, bilgi edinmek istediği konulardaki eğitimlere sınırsız hak ile kayıt olabilir. Uzaktan eğitim faaliyetleri; e-öğrenme eğitimlerinin yanı sıra eğitim filmlerini, videoları, makaleleri, podcast’leri ve simülasyonları (çevrimiçi & sınıf içi) kapsamakta olup; görsel, yazılı ve sesli bu materyallerin yanı sıra kurum içi iletişim platformu ile sosyal öğrenmeye imkân tanımakta, mobil uygulamalarla da sınırsız erişim sürdürülmektedir.

Eğitim Konuları

Halkakademi e-öğrenme kataloğu “Çalışanlarımıza Karşı Sorumluluklarımız” kapsamında yaklaşık 1.400 içeriğiyle hizmet vermekte ve pek çok başlıkta eğitimler içermektedir. Çalışanlarımıza görevleri gereği teknik bankacılık, ürün tanıtımı, yetkinlik geliştirme eğitimlerinin yanı sıra satış yönetimi, yöneticilik/liderlik eğitimleri, müşteri odaklılık eğitimleri de ihtiyaca göre atanmakta ya da kullanıcının hizmetine sunulmaktadır. Halkakademi platformu çalışanlar için kişisel gelişim, hobi, iş-yaşam dengesi, çocuk bakımı, sağlıklı yaşam, stres yönetimi, güvenli sürüş teknikleri vb. olmak üzere özel hayatta da faydalı olabilecek eğitimleri de içermektedir.

Bankamızın personeline ve taşeron firma personeline sürdürülebilirlik yaklaşımı kapsamında verilen bazı eğitimler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
 

                   Dönem: 01.01.2016-30.04.2017               

Eğitim Adı Kişi Sayısı Eğitim Süresi (Saat)
ISO 14001 ve ISO 50001 Entegre Yönetim Sistemi    
İç Tetkikçi Sınıf-içi Eğitimi  20 16
Farkındalık Video Eğitimi 3212 2,30 Dakika
Bilgilendirme ve Bilinçlendirme Video Eğitimleri    3372         8 Dakika
Entegre Yönetim Sistemleri Faaliyetlerinin Yönetimi    
 Taşeron Firma Personeli Sınıf-içi Eğitimi 210 2
Teknik Personel Sınıf-içi Eğitimi 36 2
Sürdürülebilirlik Oryantasyon Sınıf-içi Eğitimi 563 2
İş Sağlığı ve Güvenliği Sınıf-içi Eğitimi 3741 4
Sürdürülebilirlikle İlgili Raporlama ve Yönetim Eğitimi 2 14
e-eğitimler    
Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesi 8401  
Temel İlkyardım  785  
İSG-Ofislerde Olası İş Kazalarının ve Meslek Hastalıklarının Önlenmesi 965  
İSG- Ofiste Ergonomi 1298  
İSG- İş Sağlığı ve Güvenliğinde Tarafların Sorumlulukları ve Güvenlik Kültürü 1209  
İSG- İş Yerlerinde Afet Durumlarında Yapılması Gerekenler 534  
Etik İlkeler 5281  
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve Bankamız Politikası 5048  

Personel işe alım sürecinden başlayarak, iş akdinde de yer alacak biçimde; yüz kızartıcı, şeref ve haysiyet kırıcı suçtan, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, devlet suçlarını açığa vurmak suçlarından hükümlü bulunmamak koşuluna yer verilmekte, bu kurallar intranet üzerinden erişilebilir kılınarak tüm personelin konu hakkında bilgi sahibi olması sağlanmaktadır.

Tüm çalışanlarımızın bankamızın intraneti üzerinden ulaşabildikleri kalite öneri sistemi ile personelin iyileştirme geliştirme önerileri konsolide edilerek değerlendirilmektedir. İç denetim yoluyla çözülemeyen hususları çalışanlarımızın yargıya götürmeleri konusunda herhangi bir yasal engel bulunmamaktadır. Çalışanlar, kanunen zorunlu kılınan hallerde ise bankamızın faaliyetlerini etkileyecek hususlar için dahi olsa tanıklık edebilirler.