halkbank temel ilkeleri

Temel İlkelerimiz

Temel İlkelerimiz

Halkbank'lı Olmak

Halkbank’ta çalışanların ortak paydasını özverili çalışma, hoşgörü, insana saygı, güven ve paylaşım oluşturur.

Halkbank, çalışanlarının memnuniyetine önem verir; sürekli eğitim, dinamik kariyer olanakları ve çağdaş çalışma mekânları sunar.

İnsan Kaynaklarında Temel İlkelerimiz

 • Bankanın amaçlarını gerçekleştirmek üzere yapacağı faaliyetleri optimum sayıda personelle yerine getirmek
 • İşin özelliğine uygun yetkinlikte personeli seçmek ve görevlendirmek
 • Personelin kişiliğine önem vermek ve saygı duymak, maddi ve manevi haklarının korunmasını gözetmek
 • Yapılan görevin niteliğine uygun ve güvenli çalışma ortamı sağlamak
 • Personelin çalışma isteğini ve gücünü arttırıcı nitelikte iş ortamının ve sosyal ilişkilerin kurulmasını sağlamak
 • Personele yeteneklerine göre çalışma, yetişme ve gelişme yönünden adil ve eşit olanaklar sağlamak
 • Hizmetin gerektirdiği nitelik ve sayıda insan gücünün bulunmasına imkân veren, personelin ilgi ve verimini yitirmeksizin göreve devamını özendiren ücret ve özlük hakları sistemini kurmak
 • Personelin bilgi ve görgüsünü artırmada olanaklar sağlamak, başarılı personeli olanaklar ölçüsünde ödüllendirmek
 • Personeli, kendilerini ilgilendiren konularda zamanında bilgilendirmek, personelin görüş ve fikirlerini yönetime kolaylıkla bildirmelerini sağlamak amacıyla gerekli iletişime açık olmak
 • Personelin verimlilik ve kârlılık ilkelerine bağlı olarak, maliyet bilinci içinde çalışmalarını sağlamak
 • Personeli, yaratıcı düşünmeye ve işlemleri geliştirecek yeni fikirler üretmeye özendirmek
 • Bankanın kurumsal kültür ve kimliğinin korunarak geliştirilebilmesi amacıyla, atamaların mümkün olduğu ölçüde banka içinden yapılmasını ilke olarak kabul etmek; buna göre boş kadrolara öncelikle banka içinden atama yapmak; çalışanları beceri, başarı, tahsil ve hizmet sürelerini dikkate alarak terfi ettirmek
 • Personeli objektif kriterlere göre ve hakkaniyet ölçüleri içinde değerlendirmek