İnternet Şubesi Bireysel Kurumsal
EN
halkbank temel ilkeleri

Temel İlkelerimiz

Temel İlkelerimiz

Halkbank'lı Olmak

Halkbank’ta çalışanların ortak paydasını özverili çalışma, hoşgörü, insana saygı, güven ve paylaşım oluşturur.

Halkbank, çalışanlarının memnuniyetine önem verir; sürekli eğitim, dinamik kariyer olanakları ve çağdaş çalışma mekânları sunar.

İnsan Kaynaklarında Temel İlkelerimiz

 • Bankanın amaçlarını gerçekleştirmek üzere yapacağı faaliyetleri optimum sayıda personelle yerine getirmek
 • İşin özelliğine uygun yetkinlikte personeli seçmek ve görevlendirmek
 • Personelin kişiliğine önem vermek ve saygı duymak, maddi ve manevi haklarının korunmasını gözetmek
 • Yapılan görevin niteliğine uygun ve güvenli çalışma ortamı sağlamak
 • Personelin çalışma isteğini ve gücünü arttırıcı nitelikte iş ortamının ve sosyal ilişkilerin kurulmasını sağlamak
 • Personele yeteneklerine göre çalışma, yetişme ve gelişme yönünden adil ve eşit olanaklar sağlamak
 • Hizmetin gerektirdiği nitelik ve sayıda insan gücünün bulunmasına imkân veren, personelin ilgi ve verimini yitirmeksizin göreve devamını özendiren ücret ve özlük hakları sistemini kurmak
 • Personelin bilgi ve görgüsünü artırmada olanaklar sağlamak, başarılı personeli olanaklar ölçüsünde ödüllendirmek
 • Personeli, kendilerini ilgilendiren konularda zamanında bilgilendirmek, personelin görüş ve fikirlerini yönetime kolaylıkla bildirmelerini sağlamak amacıyla gerekli iletişime açık olmak
 • Personelin verimlilik ve kârlılık ilkelerine bağlı olarak, maliyet bilinci içinde çalışmalarını sağlamak
 • Personeli, yaratıcı düşünmeye ve işlemleri geliştirecek yeni fikirler üretmeye özendirmek
 • Bankanın kurumsal kültür ve kimliğinin korunarak geliştirilebilmesi amacıyla, atamaların mümkün olduğu ölçüde banka içinden yapılmasını ilke olarak kabul etmek; buna göre boş kadrolara öncelikle banka içinden atama yapmak; çalışanları beceri, başarı, tahsil ve hizmet sürelerini dikkate alarak terfi ettirmek
 • Personeli objektif kriterlere göre ve hakkaniyet ölçüleri içinde değerlendirmek