halkbank olanaklar

Olanaklarınız

“Kesintisiz gelişim”i ilke edinmiş her işletmenin en değerli kaynağı çalışanlarıdır. Bu nedenle bankamız, kesintisiz gelişimi sağlayacak çalışanlarının bilgi ve beceri düzeylerini en üst seviyede tutmak ve onların kariyer gelişimlerine destek olmak amacıyla, bankacılık mesleğinin gerektirdiği mesleki/teknik konularla kişisel gelişim konularında eğitim programları düzenlemektedir.

Eğitim programları nerede düzenleniyor?

Eğitim programları, Halkakademi Sefaköy ve Halkakademi İzmir Eğitim Merkezleri’mizde düzenlendiği gibi, personelimizin yurt içi ve yurt dışında kurum dışı eğitim programlarına katılımı da sağlanmaktadır. Kurum dışı eğitimler, eğitim kataloğumuzda yer almayan, ancak bankamızın mevcut ve gelecekte doğabilecek ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla, daha çok, özellikli ve münferit işlerin görev tanımında yer aldığı personelin katılımının sağlandığı yurt içi ve yurt dışı eğitimlerdir.

Eğitimler kim tarafından veriliyor?

İnsan Kaynakları Grup Başkanlığına bağlı Halk Akademi Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen eğitimler; bankanın çeşitli birimlerinde çalışan banka personeli (iç eğitmenler) ve banka dışından temin edilen, sektörde tanınmış alanında uzman kişi ve kurumlarca verilmektedir.

Ayrıca, sınıf içi eğitimleri destekleyen ve tamamlayıcısı olan uzaktan eğitime ilişkin kapsamlı bir Eğitim Yönetim Sistemi (LMS) kullanılmakta olup, eğitim sürecinin diğer ölçümlemelerinde kullanılmakta olan ve web üzerinden hizmet veren e-sınav ve e-anket modülleri ile de personelin başarı ve memnuniyeti 

Maddi Haklar

Ücretin yanı sıra, aylık brüt ücret tutarı üzerinden yılda 4 kez ikramiye verilir. Çalışanlarımız yabancı dil tazminatından da yararlanır (TOEFL, YDS ve IELTS sonuçlarına göre).

Sosyal Yardım

Bankamızda ölüm yardımı, öğle yemeği, tayin harcırah, görev harcırah haklarından yararlanılır.

Servis Olanağı

Personelimiz, Genel Müdürlük binamıza ve şubelerimize çeşitli semtlerden hareket eden servisler aracılığıyla ulaşabilmektedir.

Kredi Olanakları

Brüt maaşa göre belirlenen limitlerde düşük faizle kredi kullanılabilir.

İzin Olanağı

1 yıldan 5 yıla kadar hizmet süresine sahip olan çalışanlarımızın 14 iş günü, 5 yıldan 15 yıla kadar olanların 20 iş günü, 15 yıldan fazla olanların 26 iş günü yıllık izin hakkı bulunmaktadır.