halkbank kariyer yönetimi

Kariyer Yönetimi

Kariyer Yönetimi

Bankamızda göreve başlayan her personelimizin bulunduğu unvan ve yürüteceği görev alanının özelliğine göre, kariyer yolculuğunda istediği hedeflere ulaşabilmek için hangi süreçlerden ve basamaklardan geçmesi gerektiği bankamızca açıkça belirlenmiş ve tüm personelimizin bilgisine sunulmuştur. Buradaki ana belirleyici faktör, kişinin gösterdiği performansı ve yetkinlikleridir. Bunun yanında, unvanın ve görevin niteliğine göre, düzenlenen yükselme sınavları ve eğitim programlarının sonuçları da diğer belirleyici faktörlerdir.

Ücret Yönetimi

Bankamız çalışanlarının ücretleri, ülkenin genel ekonomik durumu, rekabetçi politikaların uygulanacağı alanlar ve Bankanın sektör içindeki konumu baz alınarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenmektedir. Çalışanlarımıza ayrıca yılda dört defa bir brüt ücret tutarında ikramiye ödemesi ile her ay yemek ücreti, yabancı dil tazminatı ve diğer yan ödemeler yapılmaktadır.

Performans Yönetimi

Bankamız şubelerinde, sayısal ve yetkinlik değerlendirmeye dayalı etkin bir performans değerlendirme süreci bulunmaktadır. Performansla ilgili tüm ölçümlemeler bankacılık sistemimiz üzerinden yapılmaktadır. Personelimiz kendi bireysel performans gelişimlerini günlük olarak izleyebilmektedir. Değerlendirme sonuçları belirli bir barajın üzerinde olanlar, performans prim sistemi çerçevesinde üç ayda bir parasal olarak ödüllendirilmektedir.