Arabuluculuk Başvuruları

Arabuluculuk Başvuruları

12.10.2017 tarihinde kabul edilen 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu 25.10.2017 tarih ve 30221 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kanun’un “Dava şartı olarak arabuluculuk” başlığı altında; “Kanuna, bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talebiyle açılan davalarda, arabulucuya başvurulmuş olması dava şartıdır” hükmüne yer verilmiştir. 

Bu kapsamda Bankamızın taraf gösterildiği, işçi alacağı ve tazminatı ile işe iade talepli arabuluculuk başvurularında sürece katılım davetleri için arabuluculuk@halkbank.com.tr  e-mail adresini kullanabilirsiniz.

Not: Sadece dava şartı arabuluculuk kapsamında yetkili arabulucular tarafından yapılan başvuru ya da taleplere dönüş yapılacaktır.