Ana Sayfa  Bireysel  Mevduat Ürünleri  Konut Mevduat Hesabı
Konut Mevduat Hesabı 
 
Halkbank “Konut Mevduat Hesabı”nda avantajlı faiz oranları ve % 20’ye varan Devlet Katkısı birarada... 
 
Konut  Mevduat Hesabı: 
Bireysel müşterilerin, en az 36 ay süre ile birikim yaparak ilk alacakları konut için Devlet Katkısı hak kazanmalarına imkân veren tasarruf mevduat hesabıdır.
 
Konut Mevduat  Hesabı Özellikleri: 
 • T.C. vatandaşları tarafından açılabilir. 
 • Sadece yurtiçi şubelerde, TL cinsinden açılabilir. 
 • Birden fazla Konut Mevduat Hesabı açılamaz. 
 • 18 yaşın altındaki kişiler de veli / yasal vasi ile hesap açabilir. 
 • Ortak hesap olarak açılamaz. 
 • Hesap 3 yıllık açılır, kapatılmadığı sürece 3’er yıllık otomatik temdit eder.  
 • Düzenli ödemeler, seçilecek aylık veya 3 aylık plan dahilinde yapılabilir. 
 • Hesap açılışından itibaren her 1 yıllık dönem için, aylık ödeme planında en fazla 3 kere, 3 aylık ödeme planında en fazla 1 kere ödemeyi aksatma hakkı bulunmaktadır. Bu hakların ihlali durumda Konut  Mevduat Hesabı için devlet katkısına hak kazanılamaz. 
 • Hesaba uygulanacak faiz oranı, Banka ile müşteri arasında düzenlenecek sözleşme gereği serbest olarak belirlenir. 
 • Faiz tahakkuku, hesap açılışından itibaren her yılın sonunda anapara birikimine ilave edilir. Hesabın 3 yıldan önce kapatılması durumunda faize hak kazanılamaz. 
 • Hesabın açılış tarihinden itibaren yatırılması gereken asgari tutarlar toplamının hesapta kalması koşulu ile, her yıl için hesaptan 2 defa para çekme hakkı bulunmaktadır. 
 • Yönetmelik kapsamındaki tutarlar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranı kadar artırılır.  
Düzenli Ödeme Tutarları:

Ödeme Planı

Asgari Ödeme Tutarı*

Azami Ödeme Tutarı*

Azami Hesap Açılış Tutarı*

Aylık

274,06 TL

2.740,59 TL

32.877,11 TL

3 Aylık

822,18 TL

8.221,77 TL

* Asgari, Azami Ödeme tutarları,2017 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranına  (%3,83) göre hesaplanmıştır. Sonraki her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 04.01.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılır.

Devlet Katkısı hak kazanma koşulları nelerdir? 
 • Konut satın alınmadan önce asgari 3 yıl boyunca düzenli birikim yapılması,  
 • Konut alım tarihini müteakip 6 ay içerisinde gerekli belgelerle birlikte hesabın bulunduğu Halkbank Şubesine başvurulması, 
 • Devlet katkısı almak için başvurulan konut dışında, 07.04.2015 tarihinden itibaren Devlet katkısına konu olacak nitelikte başka bir konut edinilmemesi, 

koşullarının gerçekleşmesi gereklidir

 
Devlet Katkısı tutarları nasıl hesaplanır?
 • Konut satın alınan tarihteki, müşteri ödemeleri ve banka faizi toplamından oluşan birikim tutarı üzerinden, birikim süresine göre azami tutarı geçmeyecek şekilde hesaplanacaktır. 

Birikim Süresi

Devlet Katkısı Oranı

Devlet Katkısı Azami Tutar*

36-47 ay

Birikim tutarının %15’i

14.251,08 TL

48-59 ay

Birikim tutarının %18’i

15.347,32 TL

60 ay üzeri

Birikim tutarının %20’si

16.443,56 TL

*Devlet Katkısı Azami Tutarları, 2017 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranına (%3,83) göre hesaplanmıştır. Sonraki her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 04.01.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılır.