HALKBANK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2017

 Değerli Paydaşlarımız, Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınmasında öncü kuruluşlardan Halkbank adına, Sürdürülebilirlik Raporumuzun dördüncüsünü sizlerin görüşüne sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bankamızın sürdürülebilirlik performansını paylaştığımız raporumuzu her sene geliştirmeyi hedeflemekteyiz. 2017 yılında finansal sisteme hâkim olan dengeyi olumsuz yönde etkileyen tüm unsurlara rağmen, üreten Türkiye’nin Bankası olarak KOBİ’lerin, esnafın, girişimcinin ve ihracatçının, en büyük destekçilerinden biri olmaya devam ettik. Paydaşlarımız için sürekli katma değer oluşturma hedefiyle, sürdürülebilirlik anlayışına duyduğumuz bağlılıkla çalışmalarımızı sürdürdük. Kurum içi en yüksek seviyede temsil edilen sürdürülebilirlik yaklaşımımızın bir sonucu olarak; finansal performansın yanı sıra iklim değişikliği, insan hakları gibi temel konular her daim Halkbank’ın hedef ve stratejileri arasında yer almaktadır. İlgili yapının çalışmaları kapsamında yönetilen tüm süreçler, elde edilen performansı geliştirerek, katma değeri artırmaya yöneliktir. Halkbank, 2017 yılında da KOBİ’lerin performansını geliştirecek destek programlarını sürdürmüş, uluslararası finans kuruluşlarıyla olan anlaşmalar neticesinde yerel ekonomiye önemli bir kaynak aktarmıştır. Bilgi teknolojilerine yapılan yatırımlar ve dijitalleşme çalışmalarıyla modern bankacılık yaklaşımı daha da geliştirilerek müşterilerimize yeni ürün ve hizmetler sunulmuştur. Personel gelişimine yapılan katkılara devam edilerek çalışanlarımızın memnuniyetlerini artırıcı uygulamalar hayata geçirilmiştir. Operasyonel tüm faaliyetlerimizin yanı sıra farklı alanlarda toplumsal ihtiyaçlara cevap veren geleneksel ve toplumsal projelerimiz de devam ettirilmiştir. Halkbank’ın sürdürülebilirlik çalışmalarında sağladığı sürekli katkı ve destekten dolayı tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Saygılarımla,

YÖNETİM KURULU BAŞKANI’NIN MESAJI

R. Süleyman Özdil

Yönetim Kurulu Başkanı