HALKBANK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2017

TOPLUMSAL REFAHA DESTEK

Halkbank, ülke ekonomisine olan desteğini toplumsal refaha yaptığı katkılarla da beslemekte, toplumun her kesiminin ekonomiye sağlıklı katkılar yapabilmesi için eğitimden sağlığa, sanattan doğanın korunmasına kadar birçok alanda topluma ve hayata değer katmaya devam etmektedir.