HALKBANK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2017

 

 

Halkbank’ın Saygıdeğer Paydaşları,

 

Sürdürülebilirlik yönetimi önemi gün geçtikçe daha da artan bir yönetim uygulamaları bütünü olarak karşımıza çıkmaktadır. Halkbank olarak sürdürülebilirliğe verdiğimiz önemi yönetim uygulamalarımızla da destekliyoruz.

 

Sürdürülebilirlik Komitesi olarak Bankamızın sürdürülebilirlik konularındaki çalışmalarını koordine etmekteyiz. Komitemiz, dünya ve ülkemizdeki sürdürülebilirlik alanındaki gelişmeleri yakından takip etmekte ve çalışmalarını bu kapsamda yönlendirmektedir. Tüm bu operasyonları gerçekleştirirken Halkbank Sürdürülebilirlik Politikası en büyük yol göstericimiz konumundadır.

Halkbank, sürdürülebilirlik uygulamaları ve performans sonuçları üzerinden yapılan değerlendirme sonucunda Kasım 2017-Ekim 2018 döneminde de BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’ne giren Borsa İstanbul şirketleri arasında yer almıştır.

Komitemizin temel amaçlarından biri de, Bankamızın faaliyetlerinden kaynaklı olası olumsuz etkilerini azaltmak için gerekli tespitlerde bulunmak ve ilgili birimlerle çalışmaktır. Yıl içerinde gerçekleştirilen periyodik toplantılarla ilgili tüm süreçleri aktif bir şekilde gözden geçirip ileriye dönük ihtiyaçları belirlemekte ve yasal yükümlülüğü olan ya da olmayan durumlar için uygun altyapıyı hazırlamaktadır. Bu kapsamda rapor dönemi içerisinde gerçekleştirilen verimlilik çalışmaları ve projeleri sonucunda geçtiğimiz raporlama dönemine göre kâğıt tüketiminde %3, su tüketiminde ise %6’lık bir azalma elde edilmiştir. İlgili çalışmalar önümüzdeki dönemlerde de aralıksız devam ettirilecektir.

Halkbank olarak; öncü uygulamalara imza atmak için kurumsal sürdürülebilirlik performansını üst seviyede tutmanın ve korumanın bilinciyle gerekli faaliyetlerde bulunmakta, bu doğrultuda banka içi düzenlemeleri koordine etmekteyiz. Sürdürülebilirlik Komitesi olarak almış olduğumuz kararları icra etmek, yapılan çalışmaları kontrol ve takip ederek sonuçlandırmak ve sürdürülebilirlik alanındaki yeni gelişmeleri raporlamak üzere kurulan Sürdürülebilirlik Koordinasyon Grubu ve tam zamanlı çalışan bir bölüm müdürlüğü, banka sürdürülebilirlik uygulamalarının aktif şekilde yönetilmesindeki diğer önemli unsurlarıdır.

Sürdürülebilir bir gelecek için Halkbank Sürdürülebilirlik Komitesi olarak çalışmalarımıza hiç ara vermeden devam edip Bankamızın öncü uygulamalara imza atmasına, elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz.

 

“Dünyanın yaşanılabilir, yaşamın sürdürülebilir olması için…”

 

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOMİTESİ BAŞKANI’NIN MESAJI

Yahya Bayraktar

Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı