HALKBANK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2017

 

 

Halkbank’ın Saygıdeğer Paydaşları,

 

Halkbank olarak her geçen yıl ülkemiz ve paydaşlarımız için oluşturduğumuz değeri artırarak yakaladığımız başarının temelinde, sürdürülebilirliğe verdiğimiz önem yatmaktadır. Sürdürülebilirlik Halkbank’ta en yüksek seviyede değerlendirilen kurumsal bir önceliktir.

 

Bu kapsamda bu yıl siz paydaşlarımızla dördüncüsünü paylaştığımız raporumuzla, sürdürülebilirlik alanında elde ettiğimiz performansı şeffaf bir şekilde ortaya koymanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Raporumuzu, Küresel Raporlama Girişimi’nin (GRI) en yeni raporlama standardı olan GRI Standards Temel Seviyesi’nin ve dâhil olduğumuz diğer sürdürülebilirlik endekslerinin gerekliliklerine uygun olarak hazırladık. Halkbank Sürdürülebilirlik Yönetimi ve raporumuzun içeriğini oluşturan performans konularının belirleyicisi konumundaki sürdürülebilirlik önceliklerimiz, bu yıl da geçtiğimiz dönemlerde olduğu gibi Sürdürülebilirlik Komitemiz tarafından değerlendirilip gözden geçirildi. İç ve dış paydaş beklentilerinin aktif olarak değerlendirildiği bu süreç, Sürdürülebilirlik Yönetimi çalışmalarımız kapsamında aktif olarak devam etmektedir.

2017 yılı ülkemizin gelişimine ve sürdürülebilir kalkınmaya olan desteğimizi artırarak devam ettirdiğimiz bir yıl oldu. Halkbank, 2017 yılını 3.725 milyon TL net kâr ve yüzde 15,96 öz kaynak kârlılığıyla tamamladı. Toplam aktiflerimiz 2016 yılına göre yüzde 31,9 artışla 305,4 milyar TL’ye ulaşırken toplam mevduatımız da 193,2 milyar TL oldu. Nakdi ve gayri nakdi kredileri içeren toplam kredilerimiz ise yüzde 27,1 artışla 262 milyar TL’ye yükseldi.

KOBİ bankacılığındaki öncülüğümüzü sürdürdüğümüz 2017 yılında, KOBİ kredilerini de içeren ticari kredi hacmimiz yüzde 28,3 artarak 162,2 milyar TL’ye ulaşırken, esnaf kredi hacmimiz de 24,1 milyar TL olarak gerçekleşti. Müşteri memnuniyeti odaklı yaklaşımıyla bankacılığın her alanında müşterilerine özel hizmetler geliştiren Halkbank, raporlama döneminde bireysel bankacılıkta da başarılı bir performans sergiledi. Sağladığımız bireysel krediler 2017 itibarıyla 41,2 milyar TL olurken Paraf kredi kartı adedi 4 milyona ulaştı. POS sayımız 348 bine, üye işyeri sayımız ise 328 bine yükseldi. KOBİ ve bireysel bankacılık operasyonlarımız kapsamında yenilikçi ürün ve hizmet anlayışımızla büyümemizi sürdüreceğiz.

Raporlama döneminde yaptığımız çalışmalarla; iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında operasyonel faaliyetlerin çevresel etkilerini azaltmak, temiz enerji kredilerinin kullandırım oranını artırmak için çalışmalar gerçekleştirdik. Entegre Yönetim Sistemimizle, enerji verimliliği ve çevresel performansımızı da gözeterek elde ettiğimiz performansı daha ileri seviyelere taşımak için önlemler aldık.

2017 yılında sürdürülebilirlik performansımızın en önemli belirleyicisi konumundaki çalışanlarımıza sürekli eğitim, geniş kariyer olanakları ve çağdaş çalışma mekânları sunmaya devam ettik. Ülke ekonomisine olan desteğimizi eğitimden sağlığa, sanattan çevrenin korunmasına kadar birçok alandaki toplumsal projelerle sürdürdük.

Halkbank olarak sürdürülebilirlik yolculuğumuzda elde ettiğimiz başarılar ve sağladıkları destek için tüm paydaşlarımıza şükranlarımı sunarım.

 

Saygılarımla,

GENEL MÜDÜR'ÜN MESAJI

Osman Arslan

Genel Müdür