Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
banner

Vergi Ödemeleri

Vergi Ödemeleri Nasıl Yapabilirim ?

Siz de Halkbank kolaylıklarından yararlanarak ödemelerinizin gecikmesini önleyebilir, zamandan ve iş gücünden tasarruf edebilirsiniz. Üstelik Halkbank, ihtiyaç duyduğunuzda ödemeleriniz için uygun faizli kredi olanakları sunar.

Vergi ödemelerinizi Halkbank İnternet Şubesi, Mobil Şube ve Bank24’lerimiz ve şubelerimizden kolayca yapabilirsiniz. Hem de barkod ile de ödemelerinizi Halkbank İnternet Şubesi ve Halkbank Mobil Şube’den hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

İnternet Şubesi ve Mobil Şube’den Ödenebilen Vergiler

Vergi KoduVergi Adı
1Yıllık Gelir Vergisi
2Zirai Kazanç Gelir Vergisi
3Gelir Vergisi Stopaj
7Dağıtılmayan Kar Stopajı
10Kurumlar Vergisi
11Kurumlar Vergisi Stopajı
12Gelir Vergisi (Gmsi-Msi-Ücret-Diğer Kazanç Ve İratlar)
14Basit Usülde Ticari Kazanç
15Gerçek Usulde Katma Değer Vergisi
16Hasılat KDV4
21Banka Muameleleri Vergisi
22Sigorta Muameleleri Vergisi
32Gelir Geçici Vergi
33Kurum Geçici Vergi
40Damga Vergisi (Beyannameli Damga Vergisi Mükellefi)
46Akaryakıt Tüketim Vergisi
51Diğer Ücretler
55Value Added Tax / Katma Değer Vergisi 3
58Geri Kazanım Katılım Payı
60Mülga Maden Fonu
61Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi
67G.V.K. Geçici 67/11 Maddesine Göre Yapılan İhtiyari Beyan
687183 Sayılı Kanunun 6. maddesinin 3. fıkrasına göre alınan turizm payı (%95)
74Dayanıklı Tüketim Ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisi
75Alkollü İçeçeklere İlişkin Özel Tüketim Vergisi
76Tütün Mamüllerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi
77Kolalı Gazozlara İlişkin Özel Tüketim Vergisi
3073Usulsüzlük Cezası
3074Özel Usulsüzlük Cezası
3080Vergi Ziyaı Cezası
4009Elektrik Üretim Lisans Harcı
40267143 Sayılı Kanun Yurtdışında Sahip Olunan Varlıklar
40277143 Sayılı Kanun Türkiye'de Sahip Olunan Varlıklar
4028193 S.K. Geç. 90.Madde Yurtdışında sahip olunan Varlıklar
4029193 S.K. Geç. 90.Madde Türkiye'de sahip olunan Varlıklar
4030G.V.K. Geçici 67. Maddesine Göre Yapılan Tevkifat
4037Trf Muayne Ücreti Katılım Payı
4048Şans Oyunları Vergisi
4059Ticaret Sicil Harcı Bildirimi
4061İthalatta Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi
4063Noter Harçları
4072Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisi (Tescile Tabi Olmayanlar)
40815035 Sayılı Kanuna Göre Özel İletişim Vergisi
4171Petrol Ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Ötv Tevkifatı
4178Gelir Vergisi Kanunu Geçici 78. Madde Kapsamında Muhtasar Vergisi
4425Yeniden Değerleme Taşınmaz (VUK) Geçici 31. madde
61306736 Madde 2 Kesinleşmiş alacaklar (Bütçe)                                                           
6183Tecilli Tahsilat
9002Nüfus Para Cezası
9012Esnaf S.Harç
9013Gümrük Vergisi
9015Katma Değer Vergisi Tevkifatı
9023Yüksek Öğrenim Kredi Borcu Hesabı
9031Veraset Ve İntikal Vergisi
9034Motorlu Taşıtlar Vergisi
9047Tek Başına Alınabilen Damga Vergisi
9050Karayolları Taşıma Kanunu İdari Para Cezası
9053Ecrimisil Gelirleri
9062Tapu K. Harç Ödemeleri
9068Gemi ve Liman Harçları   
9077Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisi (Tescile Tabi Olanlar)
9085Trafik Cezaları
9090Çeşitli Gelirler
9091Petrolden Devlet Hissesi
9092Yüksek Öğrenim Harç Kredisi
91535736 Sayılı Kanun Uyarınca Tahsil Edilecek Ecrimisil Gelirleri
9155Karayolları Geçiş Ücreti
9169Petrol Ruhsat Harcı
9170Banka Kuruluş Faaliyet Harcı
9174Ecrimisil 6009 S.K 24. Maddesi Köy Payı
9175Suriye Uyruklulara Ait Taşınır Ve Taşınmaz Mal Gelirleri
9183Bilirkişi Ücretlerinden Kesinti Suretiyle Alınan Gelir Vergisi (İcra Daireleri)
9207İkametgah Tezkeresi Defter Satış Bedeli
9213Genel Bütçeye Dahil, Bütçe Kapsamı Dışındaki Faaliyetler Nedeniyle Yapılan Tevkifat.
9224Denetim Kuruluşları Yetkilendirme Belgeleri Kamu Nisbi
9226Denetim Kuruluşları Yetkilendirme Belgeleri Diğer Nisbi
9243Kimlik Kartı Satış Bedeli
9247Asbıs Motorlu Araç Tescil Belgesi Bedeli
9248İşletme Hakkı Devredilen Otoyol Kaçak Geçiş Ücreti Devlet Payı
9261Şeker Katılım Payı
9264Sürücü Belgesi Değerli Kağıt Bedeli
9265Sürücü Belgesi Harcı
9301Genel Bütçe Dışında Kalan Kurumlar Tarafından Yatırılan İ.P.C
9014Yurt Dışı Çıkış Harcı
9064Pasaport Harcı
9262Tapu Harcı Mevzuuna Giren İşlemlerle İlgili Tescil Ve Şerhlerin Terkininden Alınan Harç       
61407020 MADDE 2 Kesinleşmiş alacaklar (Bütçe)
61417020 MADDE 2 Kesinleşmiş alacaklar (Özel Tahakkuklar)
61447020 MADDE 5 Bazı yerlerde mücbir sebep halinin sonlandırılmasına ilişkin hükümler
61637143 sayılı Kanunun 11 inci Madde Mücbir Sebep
61517143 MADDE 2 Kesinleşmiş alacaklar (İdari Para Cezaları-İndirimli)
61527143 MADDE 2 Kesinleşmiş alacaklar (Özel Tahakkuklar)
61507143 MADDE 2 Kesinleşmiş alacaklar (Bütçe)
61597143 Madde 3 Kesinleşmemiş veya Dava Safhasında Bulunan Amme Alacakları (Özel Tahakkuk)
61607143 Madde 3 Kesinleşmemiş veya Dava Safhasında Bulunan Amme Alacakları (Özel Tahakkuk-İdari Para Cezaları-İndirimli)
61577143 Madde 3 Kesinleşmemiş veya Dava Safhasında Bulunan Amme Alacakları (Bütçe)
61587143 Madde 3 Kesinleşmemiş veya Dava Safhasında Bulunan Amme Alacakları (İdari Para Cezaları-İndirimli)
61627143 Madde 4/10 Pişmanlıkla ya da Kendiliğinden Yapılan Beyanlar 
61617143 Madde 4/1-9 İnceleme ve Tarhiyat Safhasında Bulunan
44207143 sayılı Kanunun 6/1-c maddesine Göre Verilecek KDV Beyannamesi (Stok)
94017143 sayılı Kanunun 6/1-d maddesine Göre Verilecek ÖTV Beyannamesi (Stok)
44227143 sayılı Kanunun 6/2-a maddesine Göre Verilecek KDV Beyannamesi (Stokta Bulunmayan)
44237143 sayılı Kanunun 6/2-b maddesine Göre Verilecek KDV Beyannamesi(Eczane - Stokta Bulunmayan)
44247143 sayılı Kanunun 6/3 maddesine Göre Verilecek Beyan (Kasa Mevcudu + Ortaklardan Alacaklar)
44077143 Madde 5/2-c-2 ve 5/2-ç-3 Matrah Artırımı Stp.(Çiftçiler - Muhtasar)
44017143 Madde 5/1-a ve 5/1-b Gelir Vergisi Matrah Artırımı (Tüm Gelir Unsurları İçin)
44157143 Madde 5/3-a Matrah Artırımı KDV (Yıl İçindeki Tüm Dönemler İçin Beyanname Verenler)
44167143 Madde 5/3-b-1 ve 5/3-c Matrah Artırımı KDV (Yıl İçinde 12 Dönemden Az 2 Dönemden Çok Beyanname Verenler)
44177143 Madde 5/3-b-2 ve 5/3-c Matrah Artırımı KDV (Yıl İçinde Hiç Beyanname Vermeyenler veya 1 ya da 2 Dönem Beyanname Verenler)
44187143 Madde 5/3-b-3 Matrah Artırımı KDV (İstisna veya Tecil-Terkin Kapsamına Giren İşlemleri Bulunanlar)
44067143 Madde 5/2-c-1 ve 5/2-ç-2 Matrah Artırımı Stp.(Kira Stp. - Muhtasar)
44107143 Madde 5/1-a ve 5/1-c Kurumlar Vergisi Matrah Artırımı
44117143 Madde 5/1-d ve 5/1-e Kurumlar (Stopaj) Vergisi Matrah Artırımı
44047143 Madde 5/2-c-1 ve 5/2-ç-1 Matrah Artırımı Stp.(Serbest Meslek - Muhtasar)
44037143 Madde 5/2-a ve 5/2-b Matrah Artırımı Stp.(Ücret - Muhtasar)
44057143 Madde 5/2-c-2 ve 5/2-ç-3 Matrah Artırımı Stp.(Vergiden Muaf Esnaf - Muhtasar)
44087143 Madde 5/2-c-2 ve 5/2-ç-3 Matrah Artırımı Stp.(Yıllara Sari İnşaat - Muhtasar)
9205Tüketici Hakem Heyeti Bilirkişi Ücreti
9206Tüketici Hakem Heyeti Tebligat Masrafı

Halkbank İnternet Şubesi ve Mobil Şube’den vergi ödemelerinizi 23:45-00:15 saatleri dışında gerçekleştirebilirsiniz.
* İlgili vergileri Bank24’lerimizden de ödeyebilirsiniz.

Halkbank İnternet Şubesi’nden Vergi Ödeme

Bireysel müşterimiz iseniz; Müşteri numarası/TCKN, parola ve tek kullanımlık şifre ile İnternet Şubesi’ne giriş yaptıktan sonra, Ödeme/Vergi menüsü altından vergi ödemelerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Halkbank İnternet Şubesi üyesi değilseniz; herhangi bir Halkbank şubesine nüfus cüzdanınız ve ikinci bir kimliğiniz (ehliyet, paso, resimli kurum kartı vb.) ile birlikte başvurarak ya da www.halkbank.com.tr de bulunan İnternet Şubesi Parola Al bölümünden kredi kartı/banka kartı bilgilerinizi kullanarak  parolanızı oluşturabilirsiniz.

Kurumsal müşterimiz iseniz; Müşteri numarası, parola ve tek kullanımlık şifre ile İnternet Şubesi’ne giriş yaptıktan sonra, Ödeme/Vergi menüsü altından vergi ödemelerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Halkbank İnternet Şubesi üyesi değilseniz; herhangi bir Halkbank şubesine gelerek firmanız adına başvuru formunu doldurmanız yeterlidir.

Halkbank Mobil Şube’den Vergi Ödeme

Parola/ŞifreÇiz ile Mobil Şube’ye giriş yaptıktan sonra, Ödemeler/Vergi menüsü altında yer alan Vergi ve Devlet Ödemeleri seçeneği ile vergi ödemelerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Halkbank Mobil Bankacılığı kullanmaya başlamak için, İnternet Şubesi'ne üye olmanız yeterlidir.

Barkod İle Vergi Ödeme

  • Mobil Şubemizde; beyanname üzerinde yer alan barkodu okutarak veya barkod numarasını girerek vergi ödemelerinizi kolayca gerçekleştirebilirsiniz.
  • İnternet Şubemizden de beyanname üzerinde yer alan barkod numarasını girerek vergilerinizi ödeyebilirsiniz.